Bild:
M

Australiens historia

Arkeologiska fynd visar att förfäder till dagens aboriginer kom till Australien från Sydostasien för cirka 50 000 år sedan. De utvecklade nomadiska jägarkulturer och spred sig över kontinenten. I kustområdena, särskilt i öster, fanns från 1000-talet före Kristus mer bofasta grupper som livnärde sig på jordbruk och fiske.

Årtusenden senare anlände europeiska kolonisatörer. Spanjoren Torres for 1606 genom det sund norr om kontinenten som fått hans namn.

Holländaren Tasman ”upptäckte” 1642 den ö i söder som uppkallats efter honom. Fastlandet utforskades på 1770-talet av den brittiske upptäcktsresanden James Cook. Hans uppdragsgivare, den brittiska kronan, beslöt att använda landet som förvisningsort för fångar sedan kolonierna i Amerika blivit självständiga. Fram till 1868 fördes sammanlagt omkring 160 000 fångar till Australien. Samtidigt pågick en frivillig invandring och 1820 var de fria invandrarna fler än fångarna.

När New South Wales blev straffkoloni 1788 levde flera hundratusen aboriginer i Australien. Ända in i vår tid har dock de europeiskättade invånarna odlat myten att kontinenten var obebodd – terra nullius – när deras förfäder anlände. Fram till 1921 minskade antalet aboriginer till cirka 60 000 på grund av massakrer, sjukdomar och alkohol. De aboriginer som blev kvar trängdes in i landet och berövades sin kulturella och ekonomiska bas. Andra tvingades leva i social misär i det vita samhällets utkant. Urinvånarna på Tasmanien utrotades helt.

På 1850-talet fick de brittiska kolonierna New South Wales, Victoria, Tasmanien, Sydaustralien och Queensland självstyre med egna författningar. Västaustralien blev självstyrande 1890. Kolonierna utvecklades oberoende av och delvis i konkurrens med varandra. Det existerade bland annat tre olika spårvidder på järnvägarna och skyddstullar fanns länge mellan kolonierna.

1840–1890 skedde en snabb ekonomisk utveckling tack vare ull- och gruvindustrin. Upptäckten av guld i New South Wales och Victoria 1851 gav ytterligare fart åt invandring och utveckling. Kineser kom till guldfälten, afghaner var med och öppnade upp kontinentens inre och japaner blev ledande inom pärlemorindustrin. Fortfarande dominerade dock europeiska invandrare fullständigt. På tio år tredubblades befolkningen och vid folkräkningen 1891 hade Australien fyra miljoner invånare (urinvånarna räknades inte). Melbourne utvecklades till finanscentrum, medan Sydney och Adelaide blev industriella centra, eftersom kol och järnmalm kunde utvinnas i närheten.

Fallande ullpriser ledde på 1890-talet kolonierna in i ekonomisk depression. De tvingades riva sina tullmurar och 1901 gick de samman i en förbundsstat, Australiska samväldet (Commonwealth of Australia). Förbundsstaten blev en självstyrande medlem av Brittiska samväldet. 1911 utsågs Canberra till huvudstad. Delstaterna behöll dock ett omfattande självstyre.

Åren före första världskriget växte ett modernt partisystem fram: de välbeställda samlades i Liberala partiet, arbetarna i Arbetarpartiet. Liberalerna har traditionellt hållit på det brittiska arvet, medan Arbetarpartiet varit mer nationalistiskt och inriktat på australisk självständighet. Under Arbetarpartiets ledning gick dock Australien lojalt in i första världskriget på britternas sida. I Gallipoli i Turkiet led australierna 1915 stora förluster.

Under mellankrigstiden bildades Landsbygdspartiet (senare Nationella partiet) för att tillvarata lantbrukarnas intressen. En koalition mellan partiet och liberalerna ledde landet in i andra världskriget. Efter Japans anfall på Pearl Harbor 1941 blev USA Australiens bundsförvant sedan det visat sig att britterna inte kunde ge tillräckligt stöd. USA övertog Storbritanniens roll i Australiens försvar och 1951 bildade Australien, USA och Nya Zeeland ANZUS-pakten för gemensamt försvar i Stilla havet.

Läs i Landguiden om Australiens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Arkeologiska fynd visar att förfäder till dagens aboriginer kom till Australien från Sydostasien för cirka 50 000 år sedan. De utvecklade nomadiska jägarkulturer och spred sig över kontinenten. I kustområdena, särskilt i öster, fanns från 1000-talet före Kristus mer bofasta grupper som livnärde sig på jordbruk och fiske.

Årtusenden senare anlände europeiska kolonisatörer. Spanjoren Torres for 1606 genom det sund norr om kontinenten som fått hans namn.

Holländaren Tasman ”upptäckte” 1642 den ö i söder som uppkallats efter honom. Fastlandet utforskades på 1770-talet av den brittiske upptäcktsresanden James Cook. Hans uppdragsgivare, den brittiska kronan, beslöt att använda landet som förvisningsort för fångar sedan kolonierna i Amerika blivit självständiga. Fram till 1868 fördes sammanlagt omkring 160 000 fångar till Australien. Samtidigt pågick en frivillig invandring och 1820 var de fria invandrarna fler än fångarna.

Uppdaterad: 30 oktober 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Australiens historia

M
Hans Thorbjörnsson
2014-03-17
För de vita kolonisatörerna var ursprungsbefolkningens äganderätt till sin mark obefintlig. Kolonialmakterna betraktade nämligen nästan allt erövrat land som ”terra nullius” (ingens mark,...

Länkar om Australiens historia

Sortera efter:
          

Omfattande faktasida på sajten Swedes In Australia där du kan fördjupa dig i Australiens historia.  I tusentals år befolkades landet av urinvånarna, kända som aboriginer. Ankomsten av den första engelska flottan med kolonister (First Fleet) 1788 kom att fullständigt förändra dessas liv, inte alltid till det bättre...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Australien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du läsa en kort artikel och lyssna på ett kort radioinslag om ny forskning kring aboriginernas härkomst. Nu har genetiker för första gången analyserat arvsmassa från Australiens aboriginer, och enligt studien är aboriginerna en av världens äldsta folkgrupper utanför Afrika.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Anders Mathlein berättar om Australiens förflutna som brittisk straffkoloni samt en del om dess övriga historia vilket också innefattar aboriginerna. Beslutet att anlägga fångkolonin här baserades på rapporterna från James Cook, som 18 år tidigare hade varit den förste europé att stiga i land på den australiska östkusten. Mellan 1788 och 1868 skulle engelska domstolar sända omkring 160 000 människor till fängelset på andra sidan jorden...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Australiens historia. Australiens historia påbörjades då människor började migrera till den australiska kontinenten från norr, för omkring 40 000 till 45 000 år sedan. Den här tiden omtalas som Australiens förhistoria. Australiens nedtecknade historia påbörjas då europeiska utforskare först skådade landet. Den nedtecknade historien delas in i två perioder, innan och efter Australien blev en dominion i det Brittiska imperiet 1901...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Australien. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, historia m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om aboriginer. De allra första aboriginerna kom till Australien via Sydostasien. I Australien levde de ostört i minst 40 000 år, vissa fynd tyder på att de har levt där i över 60 000 år. Som så kallade jägare och samlare var de inte bofasta. Tillgången på bytesdjur, växter och nötter växlade med årstiderna och så gjorde deras boplatser…

Spara som favorit
          

På Lars Wallins hemsida kan du läsa om Australiens aboriginer. Här berättas om aboriginernas historia, kultur m.m.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

De australiska urinvånarna kallas för aboriginer. Här hittar du fakta om aboriginernas historia.

Geografi med fokus på Australien. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Australiens geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Australien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...