L
Kategori

Muslimer utövar sin religion utifrån religiösa plikter som ibland kallas för de fem pelarna: trosbekännelsen, bönen, fastan, fattigskatten och vallfärden.

Islams grunder

Islam är ett arabiskt ord som betyder underkastelse. Ordet muslim betyder “den som underkastar sig“. En muslim är alltså en person som underkastar sig och lyder Allahs vilja.

Många betraktar islam som en enkel och lättbegriplig religion. En muslim möter Allah i bönen och ansvarar helt själv för sin tro och sitt andliga liv, därför behövs inte några präster som står mellan Gud och människorna.

Här nere ska vi titta lite närmare på islams lära.

Islams fem pelare

De fem pelarna eller plikterna som de också kallas, utgör grunden inom islams lära. Som muslim förväntas man följa de fem plikterna. Muhammed kallade dem för pelare som bär upp Islam.

Islam är ett arabiskt ord som betyder underkastelse. Ordet muslim betyder “den som underkastar sig“. En muslim är alltså en person som underkastar sig och lyder Allahs vilja.

Många betraktar islam som en enkel och lättbegriplig religion. En muslim möter Allah i bönen och ansvarar helt själv för sin tro och sitt andliga liv, därför behövs inte några präster som står mellan Gud och människorna.

Här nere ska vi titta lite närmare på islams lära.

Islams fem pelare

De fem pelarna eller plikterna som de också kallas, utgör grunden inom islams lära. Som muslim förväntas man följa de fem plikterna. Muhammed kallade dem för pelare som bär upp Islam.

ANNONS

ANNONS

Trosbekännelsen

Den första av de fem plikterna är den absolut viktigaste. Den består i att man erkänner sin tro på Allah som den ende guden. Den som ska övergå till islam ska säga följande ord i närvaro av minst två muslimska vittnen: “Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet“.

Trosbekännelsen innebär en förpliktelse att lyda Gud och att följa profeten. Trosbekännelsen följer muslimen livet igenom, den viskas i de nyföddas öron och upprepas på dödsbädden.

Bönen

Den näst viktigaste plikten för en troende muslim är att be fem gånger om dagen, på morgonen före soluppgången, mitt på dagen, på eftermiddagen, på kvällen och efter solnedgången. I bönen upplever muslimen en stark känsla av samhörighet med andra troende. Med ansiktet vänt mot Mekka upprepar man trosbekännelsen och bönerna.

Muslimer i bön.

Före varje bön måste man utföra den rituella tvättningen som är av tre slag. Det kan vara den lilla tvätten, den större tvätten eller torrtvätten.

Vid den lilla tvätten tvättar muslimerna ansiktet, händerna och armarna upp till armbågarna och fötterna och anklarna. Även huvudet tvättas. 

Torrtvätten används när man inte har tillgång till vatten, då tvättas samma kroppsdelar som vid den lilla tvätten. 

Vid den större tvättningen renas hela kroppen. Efter ejakulering, samlag och när kvinnor har menstruationsperiod måste den stora tvätten användas.

Ibland händer det att tvättningen måste göras om. Exempelvis om man har sovit efter tvättningen eller haft intim beröring (kyssar eller kramar) med det motsatta könet.

Man kan be ensam, på arbetsplatsen eller i hemmet, men fredagens middagsbön bör ske i en moské. Fredagsbönen i moskén är i regel obligatorisk för män, men inte för kvinnor.

Allmosor

Att ge gåvor till de fattiga är islams tredje pelare (eller plikt). Koranen betonar att alla muslimer ska ge delar av det de äger till “föräldralösa, behövande, resenärer och till dem som ber om hjälp“ (sura 9). En muslim bör ge en del (ca 2,5 procent) av sin inkomst till de behövande. Det är en muslimsk plikt att hjälpa de fattiga.

Numera är allmosor, som också kallas zakat, frivilligt utom i några enstaka muslimska länder. Allmosan betalas ofta när fastemånaden ramadan är till ända.

Fastan

Islams fjärde pelare är fastan och den infaller alltid under månaden ramadan, den månad då Muhammed mottog Koranen och själv fastade. Under fastemånaden får man varken äta, dricka, röka eller ha sexuella förbindelser från soluppgång till solnedgång.

ANNONS

ANNONS

Detta ställer till en del bekymmer eftersom muslimernas kalender följer månåret. Månaden ramadan förskjuts därför med ungefär elva dagar varje år. De år när ramadan infaller under den varmaste delen av året kan det bli extra jobbigt för muslimer som bor i varma länder då de varken får dricka eller äta under dagen.

Folk som är sjuka, barn under 17 år och gravida brukar inte fasta. Fastemånaden ramadan avslutas med en stor fest som varar i fyra dagar. Då ger man varandra presenter och gåvor till de fattiga.

Vallfärden

Pilgrimsfärden till Mekka är islams femte pelare. Man bör vallfärda till Mekka (som ligger i nuvarande Saudiarabien) en gång i livet, men bara om det inte kostar familjen för mycket. Detta är den enda pelaren som inte är obligatorisk.

Flera miljoner muslimer från hela världen gör vallfärden till Mekka varje år. Man vallfärdar för att visa sin lydnad inför Allah och för att känna samhörighet med andra muslimer. Innan pilgrimerna gör sitt intåg i Mekka bör de lägga av sina vardagliga kläder och införa sig i en enkel vit dräkt som består av två skynken som bärs så att ena skuldran lämnas bar. Kvinnor som utför vallfärden väljer ibland en alternativ nationell klädsel. Likformigheten syftar till att utplåna skillnaden mellan folk.

En av orsakerna till att vallfärden går till Mekka är att Muhammed föddes där. Det var också på berget Hira utanför Mekka som han fick sin kallelse av Allah.

Ceremonierna vid pilgrimsfärden är många och tar flera dagar att genomföra. Höjdpunkten är att vandra runt helgedomen Kaba och kyssa den svarta stenen. Kaba är en 15 meter hög, 12 meter lång och 10 meter bred stenbyggnad. Kaba är Guds hus, av Abraham helgat till gudsdyrkan. Inmurad i byggnadens sydöstra hörn sitter den heliga svarta stenen, som är infattad i silver. Den som genomfört vallfärden får hederstiteln hadjdj.

Koranen består av 114 suror (avsnitt) och är skriven på arabiska. Koranens viktigaste budskap är att människan ska tillämpa strikt monoteism. I Koranen kallas Gud för Allah.

Koranen är islams heliga skrift

Koranen är Allahs allra sista budskap till mänskligheten och mottogs av Muhammed. Senare skrevs dessa budskap ned och de finns idag i Koranen, islams heliga bok.

Koranen är skriven på klassisk arabiska, det språk som enligt islamsk tradition ängeln Gabriel talade till Muhammed på. Den innehåller regler och bestämmelser om islam som religion.

I Koranen befaller Allah oss att tillbe endast honom. Koranen uppmanar oss också att älska andra och vara vänliga mot alla människor, att respektera och hjälpa våra föräldrar, att avsky onda gärningar och att göra det som är gott.

Sunna - Muhammeds föredöme

Det är inte bara Koranen som visar för hur en muslim ska leva. Även i sunna finns vägledning. Sunna beskriver Muhammeds seder och bruk, det vill säga hans lära och hur han levde. Om detta går att läsa i haditherna. Haditherna är de nedskrivna delarna av den större traditionssamlingen sunna, vilken också innehåller allmänt kända men inte nedskrivna förbud och plikter inom islam.

ANNONS

ANNONS

I Koranen är det Allah själv som talar till människorna, men i haditherna är det Muhammeds liv (vanor och handlingar) som skildras.

Muhammed anses vara den muslim som mest och bäst följt Gud. Muhammed utgör därför, liksom Jesus inom kristendomen, en stark förebild för alla troende muslimer.

Islamisk lag (sharia)

Med tiden uppkom frågor som varken Koranen eller sunna kunde ge svar på. Då bildades ett system av lagar som kallas sharia.

Sharia innehåller grundläggande regler för hur muslimer ska leva och agera i olika situationer. Sharias regler är till stor del baserade på Koranen, men också på sunna, det vill säga Muhammeds vanor och religiösa handlingar.

Ganska få muslimska stater styrs efter samma demokratiska styrelseskick som vi är vana vid i västerlandet. Istället för en sekulariserad (världslig/icke-religiös) lag som är skild från religionen och som står över religionen, tillämpas i flera muslimska länder, men i varierad tillämpningsgrad, den muslimska lagen sharia.

De finns olika sätt att tolka och tillämpa sharia. Därför finns det också olika shariaskolor.

Sharia omarbetas ständigt för att kunna passa in i samhällsutvecklingen. Sharia är därmed föränderlig. Trots det betraktas lagarna av många västerlänningar som mycket hårda, särskilt i länder som Saudiarabien och Iran där sharia dominerar rättsväsendet.

I moskéer finns få bänkar. Bön uträttas på golvet i riktning mot Mekka. Kvinnor och män ber åtskilda.

Moskén

Moskén är muslimernas gudstjänstlokal. Moskén är också en samlingslokal för folk som bor runt omkring. Ordet moské betyder ordagrant “plats där man faller ner“. Den har vanligen en kupol och en eller flera smala höga torn, s.k. minareter. Från dessa ropas bönestunderna ut.

I alla moskéer finns en nisch som visar åt vilket håll Mekka ligger.

Innan man går in i en moské ska man tvätta ansikte, händer och fötter. Tvättningen innebär att man vill vara ren både till kropp och själ inför Gud.

I moskén finns inga bilder eftersom Muhammed förbjöd avbildningar.

I en moské råder ofta annorlunda regler för kvinnor. De får hålla sig i bakgrunden, i ett sidorum eller på en läktare. Den här uppdelningen sker på grund av de rörelser som ska utföras under bönen (rörelser som kan locka män att få orena tankar). Genom att förhindra att människor av motsatt kön befinner sig när varandra under bönen blir det lättare att koncentrera sig på Gud.

ANNONS

ANNONS

Islams tideräkning och högtider

Det islamska året följer månens olika faser. Därför har ett islamskt år 354 eller 355 dagar. Det innebär att det islamiska året är ungefär 11 dygn kortare än vårt eget år.

Den islamska tideräkningen utgår från den dag då profeten Muhammed utvandrade från staden Mekka till Medina i Arabien. I vår tideräkning skedde detta år 622 e.Kr.

Nyårsdagen

Muslimernas nyårsdag infaller den första dagen i månaden muharram. Muslimerna kallar detta för ”hidjra”, som betyder ”utvandring”. Denna dag brukar muslimerna fira genom att berätta om olika händelser i Muhammeds liv och önska varandra ett gott nytt år. Nyåret är viktigt för muslimerna, då festar man ordentligt och äter mycket god mat.

Muhammeds födelsedag

Muhammeds födelsedag firas på olika sätt. Muhammed föddes i Mekka den 12:e dagen i månaden rabi al-awwal, omkring 52 år före den islamiska tideräkningens början (den 20 augusti år 570 e.Kr enligt vår tideräkning). På många platser firar man denna dag med gatufester där man på olika sätt försöker beskriva Muhammeds liv.

Muhammeds himmelsfärd

Muhammeds himmelsfärd är en glad högtid som firas av alla muslimer. Muhammeds himmelsfärd finns beskriven i Koranen. Det inträffade den 27:e dagen i månaden rajab. Enligt legenden var det ängeln Gabriel som tog Muhammed på en nattlig färd från Mekka till Jerusalem. Där träffade Muhammed de övriga profeterna, som Mose och Abraham. Därefter gjorde Muhammed sin färd till himlen där han av Allah fick besked om att människorna skulle be fem gånger per dag. Muslimerna firar denna högtid just natten till den 27 rajab. Då är alla moskéer upplysta och man läser berättelser om hur Muhammed gjorde sin färd till himlen.

Ramadan

Ramadan är den nionde månaden i islamska kalendern. Ordet ramadan betyder ”den stora hettan”. Det var under denna månad som Muhammed fick ta emot Koranen, islams heliga bok. Under ramadan får muslimerna inte äta eller dricka under den tid när solen är uppe.

När fastemånaden är slut inträffar fastebrytandets fest. Denna fest brukar vara i fyra dagar. Under dessa dagar ger man varandra presenter och äter massor av god mat. Många besöker moskén på morgonen och på kvällen. Under den här perioden brukar man också gå till begravningsplatser och lägga palmkvistar eller liknande på gravarna.

LÄS MER: Islam

LÄS MER: Islams historia

LÄS MER: Introduktion till islam

LÄS MER: Sharia - lagen

PODCAST: Att jämföra religioner

PODCAST: Världsreligionernas gudsuppfattning

PODCAST: Islams fem pelare

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Allah: Det arabiska namnet för Gud.

Fasta eller fastetid är en period då en person självmant avstår från mat och eventuellt dryck i olika utsträckning.

Islam: Att lyda Guds vilja - att låta sig vägledas av Gud.

Kaba: En kubliknande byggnad i Mekka och islams heligaste helgedom. Muslimer runt om i världen ska vända sig mot Kaba i Mekka när de ber.

Koranen: Islams heliga skrift, en urkund, författad av Muhammed. Originalet finns i himlen. Skrevs ursprungligen ner på arabiska och ska därför helst läsas på arabiska. Läs mer om Koranen >

Levnadsregler: Regler som beskriver hur man ska leva sitt liv, t.ex. olika budord.

Lära: Vad man tror på i en religion.

Medina: Den första staden som övergick till islam. Muhammed bodde där en stor del av sitt liv.

Mekka eller Mecka: Islams heligaste plats (en stad som ligger i nuvarande Saudiarabien), dit en muslim helst bör vallfärda minst en gång under sitt liv.

Minaret: Torn vid moskén som används för att ropa ut när det är dags för bön.

Monoteism: Tron på en gud (mono = en | teos = gud).

Moské: Muslimers samlingslokal för gudstjänst, bön, undervisning m.m.

Muslim: Person som bekänner sig till islam.

Pilgrim: En person som genomför en helig resa. En pilgrim har både ett inre och yttre mål med sin vandring. Några exempel på inre mål kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är den geografiska plats där resan slutar.

Profet: Person som kommer med budskap från Gud. Islams viktigaste profet heter Muhammed.

Ramadan: Islams fastemånad, då man i regel inte äter när solen är uppe.

Sharia: Lagar för samhället, baserade på islam.

Sunna: Den normerande seden inom islam som baseras på utsagor och handlingar som Muhammed - enligt traditionen - ska ha sagt och gjort. Sunna fungerar som vägledning för troende muslimer. Vad som är sunna hittar man i haditherna och sira.

Sura: Verser/kapitel i koranen.

Tolkning: Hur man ser på en text, vad den betyder.

Vallfärd: Besök på en helig plats för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad betyder ordet islam?
   
 2. Vad säger den muslimska trosbekännelsen?
   
 3. När ska man be och vad upplever man under bönen?
   
 4. Nämn fakta om tvättningen före bönestunderna.
   
 5. Berätta kortfattat om seden med allmosor.
   
 6. Vad innebär fastemånaden ramadan för en muslim?
   
 7. Nämn fakta om vallfärden.
   
 8. Förklara varför Koranen anses så viktig.
   
 9. Förklara vad sunna är.
   
 10. Varför är sharia så omdebatterat tror du?
   
 11. Nämn fakta om tideräkningen.
   
 12. Berätta om Muhammeds himmelsfärd.
   
 13. Nämn några fakta om ramadan.

Fundera på:

 1. Vad tilltalar dig mest inom islam? Du måste nämna minst en grej. Motivera varför.

Obs! I introduktionsavsnittet om islam hittar du mer grundläggande fakta och frågor om islam. Och i menyn uppe till vänster hittar du andra avsnitt som belyser islam ur olika perspektiv.
 


Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
John L Esposito, Islam - den raka vägen, Studentlitteratur AB, 2011
Görel Byström m.fl., Gudastyrd vardag – världsreligionerna i människors dagliga liv, Utbildningsförlaget Brevskolan, 1998
Michael Cook, The Koran : a very short introduction, Oxford University Press, 2000
Anne Sofie Roald, Islam. Historia, tro, nytolkning, Natur & Kultur, 2005
Ira M Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge, 2002
Sören Wibeck, Religionernas historia : Om tro, hänförelse och konflikter, Historiska Media, 2005
 

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare
 

Moskéer

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Islams grunder

Mångkulturella almanackan

av: Mångkulturellt centrum
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Låt dig inspireras till att använda Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor i din undervisning.

+ Läs mer

Artiklar om Islams grunder

M
halal vs haram

Matregler inom islam

av: Leif Stenberg
2023-09-30

Islam är i högsta grad en levande religion som hela tiden tolkas och nytolkas i alla de länder där muslimer försöker leva efter sin religions bud. Detta gäller inte minst islams matregler - tolkningar av vad som är haram (förbjudet) och halal (tillåtet)...

+ Läs mer

M

Islams gudssyn och kärna

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-09-12

Ordet islam kommer från ett arabiskt ord som betyder "underkastelse" eller "överlämnande". En anhängare av religionen kallas en muslim (härlett ur samma arabiska ord), dvs en person som "överlämnat sig" åt Allahs/Guds vilja. Gud stiftar lagarna, både för privatlivet och samhället. Gud äger allt. Människan förfogar över sina ägodelar endast som Guds ställföreträdare. I och med detta har Gud fastställt hur det sociala, politiska, ekonomiska och kulturella livet ska fungera...

+ Läs mer

M

Mekka - världens centrum

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-09-10

För muslimer är staden Mekka (eller Mecka) i Saudiarabien världens centrum. I Mekka föddes Muhammed. Här fick han sin kallelse till profet och de första uppenbarelserna. Det är mot Mekka man vänder sig fem gånger om dagen för bön, och när man dör begravs man med ansiktet vänt mot staden. De flesta muslimer drömmer om att få besöka staden. Varje år reser ca två miljoner människor till Mekka för att utföra de ceremonier som religionen ålägger dem. Resan till Mekka utgör en av de fem religiösa plikterna, vallfärden...

+ Läs mer

S

Sufismen - islams mystik

av: Leif Stenberg
2021-09-16

Det arabiska ordet som betecknar islams mystik är tasawwuf. Denna form av fromhet brukar också kallas för sufism. Det är inte en rörelse separerad från sunni- och shiaislam, utan en muslim kan mycket väl vara sufi och sunni- eller shiamuslim samtidigt. Även om Muhammed inte kan sägas ha varit främst asket eller mystiker anses inom sufism att det asketiska idealet är en del av islam från början...

+ Läs mer

S

De fem pelarna - grunden för islams religionsutövning

av: Leif Stenberg
2021-09-15

De grundläggande plikterna en muslim ska utföra mot Gud är kända som islams fem pelare. De är en viktig del av handlingsmönstret som islam tillhandahåller. I Koranen nämns bönen och fastan ofta. De fem pelarna (som en grund för tron) är däremot inte omnämnda och kan ses som en senare utveckling av läran som har stöd i hadithsamlingarna. De fem pelarna ska ses som krav på muslimen i hans eller hennes religionsutövning...

+ Läs mer

S

Sharia - ett på uppenbarelsen vilande rättssystem

av: Leif Stenberg
2021-08-20

Det islamiska rättssystemet började utformas på 700- och 800-talen. Under århundradena har sharia formats i samspel med dels utvecklingen inom olika samhällen, dels tagit något olika skepnad beroende på tid och plats. Sharia finns inte i form av en lagbok utan i en rad olika texter, handböcker och samlingar. En grundtanke är att sharia ska vara ett system av regler som ger en muslim vägledning gällande religiösa förhållanden, samhällsliv, familjerätt och privatliv. Regelsystemet har genom tiderna utvecklats åt något olika håll. Det finns olika rättsskolor (eller s.k. riter) inom islam. En viktig poäng är att det inte är en fast ”lag”, utan ett rättssystem som avser att ge den enskilde muslimen en väg att följa i livet. De senaste århundradenas snabba samhällsutveckling har medfört att antalet tolkningar av sharia har ökat. Idag har de flesta länder med en muslimsk majoritetsbefolkning ett rättsväsende som utformats genom lagar, domstolar och rättspraxis, det vill säga som inte byggts på religion. Islam kan dock influera lagstiftningen, speciellt på familjerättens område.

+ Läs mer

Podcast om Islams grunder

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Ramadan och Eid al-Fitr

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-08

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den muslimska fastemånaden ramadan och den efterföljade festen Eid al-fitr.

+ Läs mer

Länkar om Islams grunder

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Re

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Re

Koranen

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till...

Re

Olika riktningar inom islam

I det här avsnittet kan du läsa om islams tre största riktningar: sunni, shia och ahmadiya.

Re

Sharia - lagen

Efter Muhammeds död år 632 växte rättssystemet för den muslimska världen fram och tog fast form. På 900-talet...

Re

Politisk islam

Samhällsordningen i de muslimska länderna är starkt påverkad av islam. De politiska, ekonomiska och sociala...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Re
Bild saknas

Pilgrimer och vallfärder

En pilgrim är en person som gör en vallfärd (pilgrimsresa) till en helig ort. En vallfärd är ett...

Re
muhammed

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på...

Re
Karta

Shia

Efter Muhammeds död uppstod en konflikt om vem som skulle efterträda honom. Majoriteten av alla...

Re
karta

Sunni

Sunniislam är den största riktningen inom islam och omfattar mellan 85-90 procent av världens...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Hi
Kaba

Mekka

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och...

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
Islams pelare

Islams fem pelare

Islam har fem pelare som bär upp dess lära. Dessa pelare har alla muslimska riktningar gemensamt....

Re
helvetet

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Re
staty

Änglar

Änglar omnämns på många ställen i Bibeln och de förekommer flitigt inom bildkonsten, inte minst som...