M
Tagg
Fred
Symbolen för fred.

Pacifism

Pacifism (ickevåld) är en benämning för övertygelsen om att konflikter ska lösas med fredliga medel och inte med våld. Begreppet pacifism härstammar från det franska ordet pacifisme. Ordets första del har sitt ursprung i det latinska ordet pax som betyder fred.

Pacifism är alltså en ideologisk uppfattning som innebär att våld aldrig någonsin får användas. I en konfliktsituation anser anhängare av pacifism att våld alltid går att undvika. Enligt ideologin är det inte acceptabelt att använda våld ens i självförsvar. Uppfattningen kan ha sin grund i etisk eller religiös övertygelse eller en kombination av båda.

ANNONS

ANNONS

Inom olika fredsrörelser världen över har pacifismen varit en självklar del. Det har använts både som ett medel för att uppnå ett önskat resultat men även som en föredömlig uppvisning. Genom sitt agerande har aktivister ofta visat att det går genomföra samhällsförändringar utan att bruka våld som metod. De har lyckats genom att enbart hålla sig till ickevåldsstrategier.

Pacifism har som ideologisk hållning förekommit på en rad olika platser över jorden och under olika tidsepoker, oberoende av varandra. Idén har dock nära kopplingar till både kristendomen och buddhismen.

En av de mest framträdande förespråkarna för pacifism var Mahatma Gandhi som var verksam under första delen av 1900-talet i Indien. Han protesterade för att få ett självständigt Indien och att britterna skulle sluta upp med sitt styre över hans hemnation. Gandhi blev flera gånger fängslad för sina gärningar.

I kontrast till vad en del tycks tro handlar inte pacifism om att vara snäll i den meningen att man ska vara lydig. Tvärtom syftar ofta pacifismen till att uppmana till civil olydnad. När pacifism används som metod för att få igenom samhällsförändringar som i exemplet Gandhi och Indien är det ett uppror men utan att våld används som metod. Förespråkarna av ideologin uppmanar då sina anhängare att inte vara en del av systemet de protesterar emot. De kan till exempel uppmana till olika former av bojkott, som i exemplet med Gandi då man i Indien slutade köpa brittiska tyger och salt vilket påverkade den brittiska utrikeshandeln negativt. Genom att inte medverka i det system som man protesterar mot, skapar man problem för de styrande som i sin tur ibland måste ge efter för de krav som ställts av pacifisterna.

LÄS MER: Civil olydnad

LÄS MER: Martin Luther King

LÄS MER: Mahatma Gandhi 

FÖRFATTARE

Johan Vickberg IT-pedagog och Leg. gymnasielärare i historia och religionskunskap

Här nedan hittar du material som kan relateras till pacifism.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Pacifism

Webbkurs i krigets lagar

av: Svenska Röda Korset
Gymnasiet, Lättläst

Vad kan du och dina elever om reglerna i väpnade konflikter? Lär er mer genom att göra Röda Korsets webbkurs om krigets lagar och folkrätten runtomkring.

+ Läs mer

Artiklar om Pacifism

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

av: Kaj Hildingson
2024-04-02

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-talet till stora samhällsförändringar. Det hela började 1955 på en buss i Alabama då Rosa Parks, en svart sömmerska, vägrade att följa de rådande segregationslagarna och ge upp sin sittplats till en vit person. Den påföljande arresteringen av henne gav upphov till bildandet av den amerikanska medborgarrättsrörelsen, ledd av den karismatiska pastorn Martin Luther King. Kampen för de svartas rättigheter kom att möta stort motstånd genom åren. Men efter en lång och segdragen kamp lyckades till slut medborgarrättsrörelsen få igenom lagar som förbjöd diskriminering. Martin Luther Kings berömda tal och medborgarrättsrörelsens protester bidrog till att förändra USA...

+ Läs mer

L

Ashoka - Indiens förste kejsare

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-02-02

Indiens förste kejsare, Ashoka (304-232 f.Kr), anses av många vara en av de mest exemplariska regenterna i världshistorien. Ashoka är genom egna skrifter känd som en av de första troende buddhisterna. Han lät bygga helgedomar och införa läran i hela sitt enorma rike. Det var under hans tid vid makten som buddhismens guldålder ägde rum i Indien. Ashoka bidrog även till buddhismens spridning utanför Indien genom att skicka ut missionärer, bland annat till Sri Lanka. Från hans tid och fram till 700-talet e.Kr fick buddhismen i stort sett den spridning som den har idag...

+ Läs mer

M

Gandhi, icke-våldsprincipen och Indiens självständighet

av: Kaj Hildingson
2021-05-23

Ingen indisk ledare har haft lika stor makt som Mohandas (Mahatma) Gandhi som föddes 1869. Under större delen av sitt långa liv arbetade han för att Indien, som var en brittisk koloni, skulle bli självständigt. Gandhi förespråkade icke-våld. Hans anhängare visste att de kunde misshandlas och fängslas men detta skulle de utstå utan protester. Gandhi startade 1900-talets protester mot kolonialism, rasism och våld, protester som pågår än idag. Efter över fyrtio års kamp blev Indien självständigt 1947. Men muslimer och hinduer fick varsin stat vilket krossade Gandhis dröm om ett enat självständigt Indien. 1948 mördades Gandhi av en hinduisk grupp som krävt hela Indien. Gandhi som hela sitt liv predikade icke-våld föll själv för en mördare...

+ Läs mer

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

av: Christoffer Dahlin
2019-10-14

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande. Individen ställdes i centrum, istället för religionen eller kungamakten...

+ Läs mer

L

Martin Luther King

av: Carsten Ryytty
2014-01-21

Martin Luther King (1929-1968), den afroamerikanska baptistpastorn och ledaren för den amerikanska medborgarrättsrörelsen, hade en dröm om att få ett slut på våldet i världen och han drömde också om jämlikhet mellan de vita och färgade...

+ Läs mer

M

Mahatma Gandhi - en studie om civil olydnad

av: Filip Ericsson
2012-09-19

För 80 år sedan, den 20 september 1932, inledde den brittisk-utbildade advokaten, människorättskämpen och politikern Mohandas Karamchand Gandhi, mest känd som Mahatma Gandhi, en hungerstrejk i sin fängelsecell där han satt för att ha retat upp den brittiska kolonialmakten i Indien...

+ Läs mer

Länkar om Pacifism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS