Tagg om pacifism
Bild:
Symbolen för fred.

Pacifism

Pacifism är en benämning för övertygelsen om att konflikter ska lösas med fredliga medel och inte med våld.

Begreppet pacifism kommer från det franska ordet pacifisme. Ordet första del har sitt ursprung i det latinska ordet pax som betyder fred.

Pacifism är alltså en ideologisk uppfattning som innebär att våld aldrig någonsin får användas. I en konfliktsituation anser anhängare av pacifism att våld alltid går att undvika. Enligt ideologin är det inte acceptabelt att använda våld ens i självförsvar. Uppfattningen kan ha sin grund i etisk eller religiös övertygelse eller en kombination av båda.

Inom olika fredsrörelser världen över har pacifismen varit en självklar del. Det har använts både som ett medel för att uppnå ett önskat resultat men även som en föredömlig uppvisning. Genom sitt agerande har aktivister ofta visat att det går genomföra samhällsförändringar utan att bruka våld som metod. De har lyckats genom att enbart hålla sig till ickevåldsstrategier.

Pacifism har som ideologisk hållning förekommit på en rad olika platser över jorden och under olika tidsepoker, oberoende av varandra. Idén har dock nära kopplingar till både kristendomen och buddhismen.

En av de mest framträdande förespråkarna för pacifism var Mahatma Gandhi som var verksam under första delen av 1900-talet i Indien. Han protesterade för att få ett självständigt Indien och att britterna skulle sluta upp med sitt styre över hans hemnation. Gandhi blev flera gånger fängslad för sina gärningar.

I kontrast till vad en del tycks tro handlar inte pacifism om att vara snäll i den meningen att man ska vara lydig. Tvärtom syftar ofta pacifismen till att uppmana till civil olydnad. När pacifism används som metod för att få igenom samhällsförändringar som i exemplet Gandhi och Indien är det ett uppror men utan att våld används som metod. Förespråkarna av ideologin uppmanar då sina anhängare att inte vara en del av systemet de protesterar emot. De kan till exempel uppmana till olika former av bojkott, som i exemplet med Gandi då man i Indien slutade köpa brittiska tyger och salt vilket påverkade den brittiska utrikeshandeln negativt. Genom att inte medverka i det system som man protesterar mot, skapar man problem för de styrande som i sin tur ibland måste ge efter för de krav som ställts av pacifisterna.

Johan Vickberg IT-pedagog och Leg. gymnasielärare i historia och religionskunskap

Här nedan hittar du material som kan relateras till pacifism.

Uppdaterad: 
13 oktober 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Pacifism

L
Carsten Ryytty
2014-01-21
Martin Luther King (1929-1968), den afroamerikanska baptistpastorn och ledaren för den amerikanska medborgarrättsrörelsen, hade en dröm om att få ett slut på våldet i världen och han drömde...
M
Filip Ericsson
2012-09-19
För 80 år sedan, den 20 september 1932, inledde den brittisk-utbildade advokaten, människorättskämpen och politikern Mohandas Karamchand Gandhi, mest känd som Mahatma Gandhi, en hungerstrejk i...

Länkar om Pacifism

Sortera efter:
          

I den här artikeln i tidningen Populär Historia berättar Carolina Söderholm om fredsrörelsens framväxt och utveckling. I oktober tillkännages årets mottagare av Nobels fredspris. När Alfred Nobel undertecknade sitt berömda testamente var han påverkad av den moderna fredsrörelse som uppstått i slutet av 1800-talet. Med 1950-talets kärnvapenhot fick den ett uppsving...

Spara som favorit
          

Här kan du läsa Per Herngrens bok "Handbok i civil olydnad" som e-bok. Olydnad är inget nytt. Men civil olydnad är en ganska ny företeelse. Sedan kampen för våra demokratiska rättigheter runt sekelskiftet har denna speciella form av motstånd varit nästan bortglömd i Sverige. Inte förrän under åttiotalet slog den igenom på nytt...

Spara som favorit
          

Reportage i Tidningen Kulturen där du kan läsa om våld och ickevåld ur olika perspektiv. Ordet ickevåld kommer från ordet ahimsa som är sanskrit. Ahimsa är den positiva motsatsen till ordet himsa som betyder önskan att skada. Ickevåld innebär att utöva motstånd utan att orsaka fysisk eller psykisk skada på levande och kännande varelser...

Taggar:
Spara som favorit