Tagg om Konstantinopel
Bild:
Vy över Konstantinopel med Hagia Sofia i bakgrunden.

Konstantinopel

Konstantinopel är ett äldre namn (till 1930) på staden Istanbul i dagens Turkiet.

Staden fick sitt namn efter den romerske kejsaren Konstantin på 300-talet e.Kr och fungerade som det bysantinska rikets huvudstad fram till dess upplösning vid mitten av 1400-talet.

Staden ligger på båda sidor om Bosporensundet (se karta). Staden ligger i två världsdelar, Europa och Asien. På den europeiska sidan finns det gamla egentliga Konstantinopel på udden mellan Gyllene hornet och Marmarasjön.

På 600-talet f.Kr grundades på udden mellan Gyllene hornet och Marmarasjön en grekisk koloni som hette Byzantion. Staden hade ett attraktivt läge vilket medförde att staden blev ett viktigt handelscentrum mellan Europa och Asien.

Det var många folk som ville erövra staden. År 196 e.Kr härjades staden av romarna och 330 utbyggdes den av Konstantin den store till huvudstad under namnet Konstantinopel.

När romarriket delades år 395 blev den residensstad för den östromerske kejsaren och säte för en grekisk-ortodox patriark.

År 1204 plundrade kristna korsfarare staden. 1453 intogs staden av den turkiske sultanen Mehmed II, och fram till 1923 var den huvudstad i det Osmanska riket (se karta).

Idag finns många vackra byggnader i Istanbul, bland annat ca 900 moskéer. Ahmeds I:s moské eller den blå moskén är den vackraste av dem alla.

Hagia Sofia är en känd tempelbyggnad i staden. Den uppfördes som en kristen kyrka under åren 532-537 och anses som den allra mäktigaste och vackraste byggnaden inom den bysantinska arkitekturen.

Det tog fem år för 10 000 arbetare att bygga kyrkan. Inne i kyrkan finns det en mängd dekorationer av marmor, mosaik, guld och annat material. När turkarna intog Konstantinopel förvandlades kyrkan till en moské och försågs med fyra minareter.

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material med anknytning till Konstantinopel.

Uppdaterad: 
29 juni 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Konstantinopel

Sortera efter:
          

Wikipedias portal om det bysantinska riket. Här hittar du många artiklar som belyser det bysantinska riket ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

Essä i Tidningen Kulturen där du kan läsa om några storpolitiska händelser i Europas utkant under 1400- och 1500-talet. I utkanten av Västeuropa fanns flera stormakter som kunde konkurrera med de Europeiska kungadömena, framför allt de mäktiga mamlukerna i Egypten och det Osmanska riket i mindre Asien...

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga sida om vikingarnas värld. Här kan du läsa om de första städerna i Norden, skeppen, livet ombord på skeppen, strid, vardag, i österled, i västerled, vikingar i Amerika, asagudarna, kristendomens ankomst o.s.v. På webbsidan finns också många sagor och myter som handlar om fornnordiska hjältar och fornnordisk religion.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om kejsar Julianus (331-363). Rom på 300-talet var ett imperium i sönderfall. Tidens skribenter klagade över höga skatter, sjunkande moral och storstadsdekadens.I denna tid trädde Julianus fram. Han skulle få tillnamnet Avfällingen. Han försökte plädera för tolerans och tankefrihet under den korta tid hans regim kunde bestå...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Istanbuls historia. Konstantinopel var huvudstad i såväl romarriket som Bysans. När det Osmanska riket tog över ändrades namnet till Istanbul. Britta Ramklint har besökt staden där Europa och Asien möts...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du hittar fakta om de kristna korsfararstaterna. Korsfararstaterna är en benämning på stater som bildades av korsriddarna under korstågen i Det heliga landet och övriga Mellanöstern under 1100- och 1200-talen. Staterna blev så småningom besegrade av islamiska styrkor...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där bland annat kan läsa om Rysslands uppkomst. Efter att på 800-talet ha trängt in i Ladogaområdet skapade nordbor en furstedynasti och ett styrande skikt som kallades Rus – ursprunget till namnet Ryssland. Det mesta talar för att ruserna kom från Sverige...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om det Osmanska rikets uppgång och fall. Det osmanska riket upphörde 1920. I över 600 år hade turkarna då satt skräck i Europa. Under denna period uppstod en klyfta mellan islam och väst – ett förhållande som bidrog till skapandet av en stark europeisk identitet…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan lära dig mer om korstågen. Korstågen hade som mål att ena kristendomen mot muslimerna, befria Jerusalem och skydda Konstantinopel. Efter år av blodspillan och död blev facit att splittringen ökade inne i Europa…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om nordborna som for till Konstantinopel och blev kejserliga legosoldater. Deras resor omnämns i isländska sagor och en bysantinsk berättare skriver om soldater som anföll med ”besinningslöst ursinne”. Det handlar om ”väringar”, de många nordbor som från 900- talet sökte sig till Konstantinopel...

Spara som favorit
          

Faktatext på Bengans historiasidor där du kan läsa om vikingar. Här berättas om den samtida synen på vikingar, begreppet viking, vikingatågen, Lindisfarne 793, Frankrike 841, England 866, Stamford Bridge 1066, Hastings 1066, Bayeuxtapeten m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i Gefle Dagblad där du kan läsa om kejsar Konstantin. Konstantin lät införa kristendomen som romersk statsreligion och lade således grunden till kristendomens fortlevnad och spridning i Europa...

Spara som favorit