M

Guyana idag

Antal invånare: 777 860 (2017)
Huvudstad: Georgetown

Befolkning

Två stora folkgrupper dominerar i Guyana: indier (indo-guyananer) och svarta (afro-guyananer). Landets moderna historia präglas i stor utsträckning av motsättningar dem emellan.

Urinvånarna, indianerna, utgör en knapp tiondel av befolkningen.

Nio av tio guyananer bor på den smala kustslätten, främst i trakterna runt huvudstaden Georgetown.

Antal invånare: 777 860 (2017)
Huvudstad: Georgetown

Befolkning

Två stora folkgrupper dominerar i Guyana: indier (indo-guyananer) och svarta (afro-guyananer). Landets moderna historia präglas i stor utsträckning av motsättningar dem emellan.

Urinvånarna, indianerna, utgör en knapp tiondel av befolkningen.

Nio av tio guyananer bor på den smala kustslätten, främst i trakterna runt huvudstaden Georgetown.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder och respekteras. Kristendom och hinduism är de dominerande religionerna.

De kristna är uppdelade i en rad olika samfund, av vilka pingstvänner, katoliker, anglikaner och sjundedagsadventister är de största.

Guyanas flagga.

Politiskt system

Guyana är en republik vars president har stora befogenheter. Sedan millennieskiftet har dock presidenten fått dela med sig av makten till den lagstiftande nationalförsamlingen. De starka motsättningarna mellan landets indisk- respektive afrikanskättade folkgrupp präglar även partiväsendet.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Det engelskspråkiga Guyana står på många sätt närmare Karibien än Sydamerika och har också nära kontakter med andra länder i Samväldet, som samlar Storbritannien och forna brittiska kolonier.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Trots rika naturtillgångar är Guyana ett av västra halvklotets fattigaste och mest skuldsatta länder.

Guyana exporterar ett fåtal varor, främst socker och mineraler, vilket gör ekonomin sårbar för vädrets nycker och för prissvängningar på världens råvarumarknader.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Guyanas geografi >

Utrikeshandel

Exporten består nästan uteslutande av jordbruksvaror och mineraler. Sex exportvaror dominerar stort: guld, socker, ris, räkor, bauxit (råvaran till aluminium) och timmer.

Det som importeras är främst kapital- och konsumtionsvaror samt olja.

Sociala förhållanden

Guyana är ett av Latinamerikas fattigaste länder och inkomstfördelningen är skev. Mer än en tredjedel av invånarna lever i fattigdom enligt Världsbanken; nästan en tredjedel räknas som extremt fattiga och har inte råd med tillräckligt med mat för dagen. De flesta riktigt fattiga lever djupt inne i landet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Guyana.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Guyana

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Guyanas historia

Historia om Guyana. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Guyanas geografi

Geografi med fokus på Guyana. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Guyanas geografi ur olika perspektiv...