Bild:
M

Guyana idag

Antal invånare: 777 860 (2017)
Huvudstad: Georgetown

Befolkning

Två stora folkgrupper dominerar i Guyana: indier (indo-guyananer) och svarta (afro-guyananer). Landets moderna historia präglas i stor utsträckning av motsättningar dem emellan.

Urinvånarna, indianerna, utgör en knapp tiondel av befolkningen.

Nio av tio guyananer bor på den smala kustslätten, främst i trakterna runt huvudstaden Georgetown.

Religion

Religionsfrihet råder och respekteras. Kristendom och hinduism är de dominerande religionerna.

De kristna är uppdelade i en rad olika samfund, av vilka pingstvänner, katoliker, anglikaner och sjundedagsadventister är de största.

Politiskt system

Guyana är en republik vars president har stora befogenheter. Sedan millennieskiftet har dock presidenten fått dela med sig av makten till den lagstiftande nationalförsamlingen. De starka motsättningarna mellan landets indisk- respektive afrikanskättade folkgrupp präglar även partiväsendet.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Det engelskspråkiga Guyana står på många sätt närmare Karibien än Sydamerika och har också nära kontakter med andra länder i Samväldet, som samlar Storbritannien och forna brittiska kolonier.

Ekonomi

Trots rika naturtillgångar är Guyana ett av västra halvklotets fattigaste och mest skuldsatta länder.

Guyana exporterar ett fåtal varor, främst socker och mineraler, vilket gör ekonomin sårbar för vädrets nycker och för prissvängningar på världens råvarumarknader.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Guyanas geografi >

Utrikeshandel

Exporten består nästan uteslutande av jordbruksvaror och mineraler. Sex exportvaror dominerar stort: guld, socker, ris, räkor, bauxit (råvaran till aluminium) och timmer.

Det som importeras är främst kapital- och konsumtionsvaror samt olja.

Sociala förhållanden

Guyana är ett av Latinamerikas fattigaste länder och inkomstfördelningen är skev. Mer än en tredjedel av invånarna lever i fattigdom enligt Världsbanken; nästan en tredjedel räknas som extremt fattiga och har inte råd med tillräckligt med mat för dagen. De flesta riktigt fattiga lever djupt inne i landet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Guyana.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 777 860 (2017)
Huvudstad: Georgetown

Befolkning

Två stora folkgrupper dominerar i Guyana: indier (indo-guyananer) och svarta (afro-guyananer). Landets moderna historia präglas i stor utsträckning av motsättningar dem emellan.

Urinvånarna, indianerna, utgör en knapp tiondel av befolkningen.

Nio av tio guyananer bor på den smala kustslätten, främst i trakterna runt huvudstaden Georgetown.

Religion

Religionsfrihet råder och respekteras. Kristendom och hinduism är de dominerande religionerna.

De kristna är uppdelade i en rad olika samfund, av vilka pingstvänner, katoliker, anglikaner och sjundedagsadventister är de största.

Uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Guyana

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Guyana. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Guyana. Läs kortfattat om Guyanas historia och landet idag.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Guyana ur olika perspektiv. Guyana, tidigare kolonin Brittiska Guyana, formellt Republiken Guyana, är en stat i nordöstra Sydamerika vid Atlanten...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Guyana. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Guyana. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Guyanas geografi ur olika perspektiv.