M
Kategori
karta

Guyana idag

Antal invånare: 790 329 (2021)
Huvudstad: Georgetown

Guyana ligger vid Atlanten i norra Sydamerika och var fram till 1966 en brittisk koloni. Befolkningen domineras av två folkgrupper som härstammar från Indien respektive Västafrika. Motsättningar dem emellan präglar både politiken och samhällslivet. Fattigdomen är större än i många andra länder i regionen, men nyfunnen olja ger hopp om skjuts i ekonomin.

Antal invånare: 790 329 (2021)
Huvudstad: Georgetown

Guyana ligger vid Atlanten i norra Sydamerika och var fram till 1966 en brittisk koloni. Befolkningen domineras av två folkgrupper som härstammar från Indien respektive Västafrika. Motsättningar dem emellan präglar både politiken och samhällslivet. Fattigdomen är större än i många andra länder i regionen, men nyfunnen olja ger hopp om skjuts i ekonomin.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Två stora folkgrupper dominerar i Guyana: indier (indoguyananer) och svarta (afroguyananer). Landets moderna historia präglas i stor utsträckning av motsättningar dem emellan. En tiondel av invånarna tillhör ursprungsfolken. Guyana är det enda engelsktalande landet i Sydamerika.

Guyanas flagga.

Religion

Religionsfrihet råder i Guyana och respekteras väl. Kristendomen dominerar och återfinns i alla folkgrupper, men runt en fjärdedel av befolkningen är hinduer. Störst bland många kristna samfund är pingstkyrkan.

Inrikespolitik och författning

Guyana är en republik där parlamentet utser presidenten, och de två instanserna delar makten. Politiken är färgad av det djupa misstroendet mellan landets två stora folkgrupper, av indiskt respektive afrikanskt ursprung. Det indiskdominerade partiet PPP återtog makten 2020 och Irfaan Ali blev president. Nyupptäckta oljefyndigheter utanför kusten innebär både nya ekonomiska förutsättningar och nya politiska möjligheter.

Demokrati och rättigheter

Guyana är en demokrati där rättvisa val regelbundet hålls och resultaten respekteras. Våldsbrottslighet och diskriminering av ursprungsfolk utgör problem. Press- och yttrandefriheten garanteras i författningen men respekteras inte alltid fullt ut.

Utrikespolitik och försvar

Det engelskspråkiga Guyana står på många sätt närmare Karibien än Sydamerika och har också nära kontakter med andra länder i Samväldet, som samlar Storbritannien och forna brittiska kolonier. Guyana har ett ansträngt förhållande till två av sina grannar: Venezuela och Surinam.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Trots rika naturtillgångar är Guyana ett av västra halvklotets fattigaste och mest skuldsatta länder. Nyfunna oljerikedomar har dock inneburit ett snabbt ekonomiskt uppsving med början 2020.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Guyanas geografi >

Sociala förhållanden

Guyana är ett av Latinamerikas fattigaste länder och inkomstfördelningen är skev. Mer än en tredjedel av invånarna lever i fattigdom och nästan var femte räknas som extremt fattig. De flesta riktigt fattiga lever djupt inne i landet.

Besök Landguiden och läs mer om Guyana.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Guyana

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Guyana

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
karta

Guyanas historia

Historia om Guyana. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
karta

Guyanas geografi

Geografi med fokus på Guyana. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Guyanas geografi ur olika perspektiv...