Tagg om Mellanösternkonflikten

Mellanösternkonflikten

S
Huvudaktörerna i Mellanösternkonflikten.

Staten Israel bildades den 14 maj 1948 som följd av ett beslut i FN. Beslutet grundade sig till stor del på de omfattande sympatier det judiska folket och den sionistiska tanken fått efter andra världskriget och Förintelsen. Sionismen, d.v.s. idén om en judisk stat, hade funnits sedan slutet av 1800-talet, men aktualiserats på nytt efter Förintelsen.

FN tillfrågade dock aldrig den arabiska befolkningen som bodde i området Palestina, vars yta nu skulle delas upp i en judisk och en arabisk del. FN-beslutet ledde därför till våldsamma reaktioner från arabländerna i området.

ANNONS

ANNONS

Samma dag som staten Israel utropades, förklarade grannländerna Egypten, Syrien, Jordanien, Irak och Libanon krig och gick till anfall. Efter hårda strider lyckades Israel slå tillbaka angriparna och dessutom utöka sitt område. Följden av detta kortvariga krig, som fått namnet självständighetskriget, blev att cirka 700 000 palestinier fördrevs och tvingades lämna sina hem i Israel. Flertalet av dessa flyktingar kom därefter att hamna i flyktingläger i grannländerna.

I Mellanösternkonflikten ingår - vid sidan av 1948 års arabisk-israeliska krig (självständighetskriget) - även en rad andra konflikter som Israel-Libanon-konflikten, sexdagarskriget och oktoberkriget.

Någon palestinsk stat utropades aldrig i FN och frågan är ännu olöst.

LÄS MER: Balfourdeklarationen och staten Israels tillkomst

LÄS MER: Förenklat om Palestinakonflikten

LÄS MER: Efterkrigstidens huvudlinjer 1945-1991

Text: Johnny Poetzsch, SO-lärare och författare
Webbplats: Poetzsch Historica

Här hittar du material som handlar om Mellanösternkonflikten som inkluderar Palestinakonflikten och andra äldre och aktuella konflikter mellan Israel och arabländerna.

Uppdaterad:
14 juni 2017
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Mellanösternkonflikten

S

Syriens moderna politiska historia, del 1: Från självständigheten fram till 2011

av: Leif Stenberg
2020-05-08

Del 1 av 2 i en artikelserie om kriget i Syrien (syriska inbördeskriget) och landets moderna, politiska historia. I den här delen berörs både den politiska utvecklingen och vanligt vardagsliv - från Syriens självständighet 1946, då de sista franska trupperna lämnade landet, fram till 2011 då inbördeskriget startade...

+ Läs mer

S

Balfourdeklarationen och staten Israels tillkomst

av: Magnus Västerbro
2017-11-28

Genom den s.k. Balfourdeklarationen (1917) visade den brittiska regeringen att de stödde inrättandet av ett judiskt hemland i Palestina. Därmed hade ett frö planterats som så småningom skulle leda till staten Israels födelse och till starten på Palestinakonflikten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Judarnas historia under 1900-talet

av: Hanna Hägerland
2017-03-22

Du har i en rad tidigare artiklar kunnat läsa om judarnas historia från forntiden fram till 1800-talet. Här kommer nu slutligen judarnas dramatiska historia under 1900-talet att skildras kortfattat med fokus på sionismen, Förintelsen och Palestinakonflikten...

+ Läs mer

M

Förenklat om Palestinakonflikten

av: Leif Löwegren
2015-09-16

Det finns knappast någon annan konflikt som är svårare att beskriva än den israeliska-palestinska. Så fort man försöker formulera sig beträder man minerad mark. Ja naturligtvis inte bokstavligen utan symboliskt. De båda sidorna står så långt ifrån varandra att det är svårt att hitta en gemensam nämnare...

+ Läs mer

Podcast om Mellanösternkonflikten

SO-rummet podcast icon
M

Stater och nationer

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

+ Läs mer

Länkar om Mellanösternkonflikten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS