S
Tagg
Karta
Huvudaktörerna i Mellanösternkonflikten.

Mellanösternkonflikten

Bakgrunden till Mellanösternkonflikten

Sionismen, d.v.s. idén om en judisk stat, har funnits sedan slutet av 1800-talet. 

Israels legala grund - ”etablerandet av ett nationellt hem för det judiska folket i Palestina” - fattades 1920 av segrarna i första världskriget. En judisk stat skulle återupprättas på dess historiska plats i Judéen och Samarien, som sedan romartiden kallades Palestina. Nationernas förbund (NF) fick mandat att upprätta ett 20-tal nationalstater, bland andra Libanon, Syrien, Irak och Israel. Nationernas förbund åtog sig den 24 juli 1922 att upprätta Israel, men beslutet mötte med ens starkt motstånd från de omkringliggande muslimska staterna.

ANNONS

ANNONS

Alla andra nya nationalstater som Nationernas förbund hade beslutat om kom att upprättas under mellankrigstiden - men inte Israel. Under mellankrigstiden tillkom flera utredningar och förslag om hur man skulle dela upp Palestina i två stater, men inget kunde godkännas innan andra världskriget bröt ut i september 1939.

Efter andra världskriget och bildandet av Förenta nationerna (som ersatte Nationernas förbund) kom frågan om en judisk stat återigen att aktualiseras, men nu i skuggan av Förintelsen. Palestina skulle delas i en judisk och en arabisk stat. Den judiska staten skulle omfatta cirka 55 procent av Palestinas landyta och den arabiska staten 44 procent. Jerusalem skulle ställas under FN:s förvaltning. Judarna accepterade förslaget, men inte palestinierna och inte de arabiska staterna.

Staten Israel bildas

Staten Israel utropades av judarna själva den 14 maj 1948, vilket var den sista dagen för FN:s uppdrag att bilda den judiska staten. FN hade misslyckats och judarna tog saken i egna händer och utropade själva sin stat i Palestinamandatet.

Beslutet ledde till våldsamma reaktioner från arabländerna i området. Samma dag som staten Israel utropades, förklarade grannländerna Egypten, Syrien, Jordanien, Irak och Libanon krig och gick till anfall. Efter hårda strider lyckades Israel slå tillbaka angriparna och dessutom utöka sitt område. Följden av detta kortvariga krig, som av israelerna fått namnet självständighetskriget, blev att cirka 700 000 palestinier fördrevs och tvingades lämna sina hem i Israel. Flertalet av dessa flyktingar kom därefter att hamna i flyktingläger i grannländerna.

Efter 1948 fick även hundratusentals judar fly från muslimska förföljelser i arabvärlden.

En svårlöst konflikt

I Mellanösternkonflikten ingår - vid sidan av 1948 års arabisk-israeliska krig (självständighetskriget) - även en rad andra konflikter som Israel-Libanon-konflikten, sexdagarskriget och oktoberkriget.

En tvåstatslösning - ett Israel och ett Palestina - skulle ge Mellanöstern fred och sätta punkt för den flyktingkris som varat sedan andra världskriget. I Gazaremsan och på Västbanken existerar nu ett självständigt Palestina till hälften; fredsavtalen gav ett splittrat självstyre och israelisk överhöghet består. Och förhandlingarna har under lång tid stått stilla, och en tvåstatslösning är alltjämt avlägsen.

LÄS MER: Balfourdeklarationen och staten Israels tillkomst

LÄS MER: Förenklat om Palestinakonflikten

LÄS MER: 1948 års arabisk-israeliska krig

LÄS MER: Suezkrisen

LÄS MER: Sexdagarskriget

LÄS MER: Oktoberkriget

LÄS MER: Libanonkrigen 1982 och 2006

LÄS MER: Intifadan

LÄS MER: Gazakrigen

LÄS MER: Efterkrigstidens huvudlinjer 1945-1991

LÄS MER: Nutidshistoria

FÖRFATTARE

Text: Johnny Poetzsch (SO-lärare och författare) och Robert de Vries (red.)
Webbplats: Poetzsch Historica

Här hittar du material som handlar om Mellanösternkonflikten som inkluderar Palestinakonflikten och andra äldre och aktuella konflikter mellan Israel och arabländerna.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Mellanösternkonflikten

S

Vad är terrorism?

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-14

Terrorism är inget nytt fenomen, utan har använts i århundraden av både stater och politiska grupper. Attackerna i Paris 2015, Norge 2011, London 2005, Madrid 2004 och 11 september-attentaten 2001 är exempel på terrorism - våldsdåd som drabbar många människor och skapar oro och rädsla i samhället. Sedan attackerna mot USA den 11 september 2001 har den globala terrorismen ökat dramatiskt och terrorism har fått stort utrymme i dagens medierapportering...

+ Läs mer

M

Terrorismens historia

av: Kaj Hildingson
2022-05-22

Terrorism kan användas för att försöka uppnå olika mål, oftast politiska eller religiösa. Terrorism definieras egentligen som urskillningslösa angrepp mot civila mål, byggnader, transportmedel eller människor. Men beteckningen terrorist har blivit alltmer oklar. Den regering som ogillar en väpnad grupp kallar den gärna för terroristgrupp. Men för en annan folkgrupp kan de styrkor som av en regering kallas terrorister vara hjältar i en befrielsearmé. I den här artikeln kan du läsa om terrorismens historia i modern tid, under 1800-talet och 1900-talet...

+ Läs mer

M

Fredsprocessen i Palestinakonflikten och mordet på Rabin

av: Kaj Hildingson
2020-09-03

Ända sedan Israel utropades 1948 har alla försök att skapa fred mellan israeler och palestinier misslyckats. Men sällan har konflikten varit så nära en lösning som 1993 då Israels premiärminister Yitzhak Rabin skakade hand med sin ärkefiende, den palestinske ledaren Yassir Arafat framför Vita huset i USA. Men det avtal som skulle genomföras hade många fiender på båda sidor. 1995 sköts Rabin till döds av en 25-årig israel efter ett stort möte som firade freden. Mordet på Rabin bromsade fredsprocessen. 25 år senare var frågan ännu inte löst trots en oändlig rad förhandlingar och konferenser...

+ Läs mer

S

Syriens moderna politiska historia, del 1: Från självständigheten fram till 2011

av: Leif Stenberg
2020-05-08

Del 1 av 2 i en artikelserie om kriget i Syrien (syriska inbördeskriget) och landets moderna, politiska historia. I den här delen berörs både den politiska utvecklingen och vanligt vardagsliv - från Syriens självständighet 1946, då de sista franska trupperna lämnade landet, fram till 2011 då inbördeskriget startade...

+ Läs mer

S

Balfourdeklarationen och staten Israels tillkomst

av: Magnus Västerbro
2017-11-28

Genom den s.k. Balfourdeklarationen (1917) visade den brittiska regeringen att de stödde inrättandet av ett judiskt hemland i Palestina. Därmed hade ett frö planterats som så småningom skulle leda till staten Israels födelse och till starten på Palestinakonflikten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Judarnas historia under 1900-talet

av: Hanna Hägerland
2017-03-22

Du har i en rad tidigare artiklar kunnat läsa om judarnas historia från forntiden fram till 1800-talet. Här kommer nu slutligen judarnas dramatiska historia under 1900-talet att skildras kortfattat med fokus på sionismen, Förintelsen och Palestinakonflikten...

+ Läs mer

Podcast om Mellanösternkonflikten

SO-rummet podcast icon
M

Stater och nationer

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

+ Läs mer

Länkar om Mellanösternkonflikten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS