M
Kategori
Karta

Portugals geografi

Antal invånare: 10,2 miljoner (2024)
Huvudstad: Lissabon

Geografi och klimat

Portugal ligger på Iberiska halvöns västkust i Europas sydvästra hörn. I norr och öster gränsar landet mot Spanien. I väster och söder utgör Atlanten landgräns. Portugal är till ytan ungefär en femtedel så stort som Sverige.

Antal invånare: 10,2 miljoner (2024)
Huvudstad: Lissabon

Geografi och klimat

Portugal ligger på Iberiska halvöns västkust i Europas sydvästra hörn. I norr och öster gränsar landet mot Spanien. I väster och söder utgör Atlanten landgräns. Portugal är till ytan ungefär en femtedel så stort som Sverige.

ANNONS

ANNONS

I Portugal finns ett 10-tal större floder. De största rinner upp i det spanska höglandet och flyter därifrån västerut genom Portugal för att utmynna i Atlanten. Tejo har sitt utlopp vid huvudstaden Lissabon, Douro vid den näst största staden Porto i norr, medan Guadiana viker av söderut och bitvis utgör gräns mot Spanien innan den når sydkusten.

Den norra delen av landet är kuperad och bergig. De högsta topparna når närmare 2 000 meters höjd och finns i bergskedjan Serra da Estrela, som sträcker sig i nordöst-sydvästlig riktning genom mellersta Portugal. Längre norrut flyter Douro genom ett annat vidsträckt högland.

Portugals flagga.

Söder om Tejo ändrar landskapet karaktär och blir låglänt, särskilt kustremsan i väster. Detta slättland, som kallas Alentejo (bortom Tejo), ligger till största delen lägre än 200 meter över havet. Ett undantag är bergen som markerar gränsen till den sydligaste regionen, Algarve. Sydkusten består av låga sandstränder och höga bergsklippor.

Mer än en tredjedel av Portugal är täckt av skog. De vanligaste trädslagen är pinje, korkek och eucalyptus. Jordmånen är i allmänhet mager. Svåra skogsbränder är vanliga under sommarhalvåret.

Till Portugal hör också de vulkaniska ögrupperna Madeira och Azorerna i Atlanten. Av landets forna kolonier världen över finns inga kvar. Den sista, Macao, överlämnades till Kina 1999 efter 442 år av portugisiskt styre.

Södra Portugal har ett varmt och torrt klimat som mildras vid västkusten av Atlantens inverkan. I de inre delarna och på Algarvekusten i söder finns risk för torka och vattenbrist.

Algarve har ett utpräglat medelhavsklimat och är centrum för turistnäringen. Norra Portugals kuperade och bergiga landskap får mer regn och är betydligt svalare än södern. På de högsta bergen kan det falla snö vintertid. Temperaturskillnaderna mellan sommar och vinter är större i norr än i den södra delen av landet.

Naturtillgångar och energi

Gruvnäringen i Portugal har gamla anor men sysselsätter numera endast en bråkdel av befolkningen. Samtidigt har inkomsterna från sektorn vuxit tack vare modernisering och investeringar sedan Portugal blev EU-medlem. Portugal har traditionellt varit beroende av importerad olja, men på senare år har stora satsningar gjorts på förnybar energi.

Koppar och tenn bryts i större skala och landet är världens andra respektive tredje största producent av marmor respektive volfram. Andra viktiga råvaror som utvinns är kalksten, granit, guld och uran.

Portugal har kunnat minska sitt tidigare starka beroende av olja rejält sedan toppen vid millennieskiftet, men olja är fortfarande den största energikällan (nästan hälften). Inslaget av fossilgas (naturgas) har vuxit och utgör en fjärdedel. Gas importeras via ledning från Algeriet, men även från Mellanöstern. Förhoppningen är att också kunna exportera denna gas vidare till övriga Europa. Kol står numer för en mycket liten del av Portugals energiförbrukning. Flera kolkraftverk har stängts de senaste åren. 

ANNONS

ANNONS

Jordbruk och industri

Jordbrukets betydelse för Portugals ekonomi har minskat stadigt. På 1960-talet stod jordbruket för en fjärdedel av BNP, numera svarar det bara för drygt två procent. Men lantbruk är fortfarande en viktig inkomstkälla för invånarna och sysselsätter nästan en tiondel av arbetskraften, om man även räknar in dem som arbetar med fiske och skogsbruk. Industrisektorn domineras av textiltillverkning.

Närmare 40 procent av landytan används för jordbruk inberäknat vin-, frukt- och olivodlingar. I norr är gårdarna ofta små, medan de är betydligt större i söder, där jordarna är bördigare.

Portugal har en av EU:s största fiskeflottor (dock främst bestående av mindre båtar) men fiskerinäringen befinner sig i kris, bland annat på grund av internationell konkurrens. Liksom i övriga EU är överfiskning ett stort problem. Fångsterna har nästan halverats sedan 1970-talet och numera är bara en bråkdel av arbetskraften sysselsatt med fiske. Portugiserna tillhör dem som äter mest fisk i världen.

Förutom textilier och kläder tillverkas skor, möbler, pappersmassa, kork, keramik, bilar och bildelar, kemiska och elektriska artiklar. Industrin är i hög grad koncentrerad till kuststäderna, främst Lissabon och Porto. Det finns få storföretag. De flesta företag är mindre eller medelstora med upp till 500 anställda.

Besök Landguiden och läs mer om Portugal.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 19 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Portugals geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Portugals geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Portugals historia

Här hittar du material som behandlar Portugals historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Sh
Karta

Fakta om Portugal

Aktuell samhällsfakta om Portugal. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...