M
Kategori
Karta

Portugals geografi

Antal invånare: 10 299 423 (2021)
Huvudstad: Lissabon

Geografi och klimat

Portugal ligger på Iberiska halvöns västkust i Europas sydvästra hörn. I norr och öster gränsar landet mot Spanien. I väster och söder utgör Atlanten landgräns. Portugal är till ytan ungefär en femtedel så stort som Sverige.

Antal invånare: 10 299 423 (2021)
Huvudstad: Lissabon

Geografi och klimat

Portugal ligger på Iberiska halvöns västkust i Europas sydvästra hörn. I norr och öster gränsar landet mot Spanien. I väster och söder utgör Atlanten landgräns. Portugal är till ytan ungefär en femtedel så stort som Sverige.

ANNONS

ANNONS

I Portugal finns ett 10-tal större floder. De största rinner upp i det spanska höglandet och flyter därifrån västerut genom Portugal för att utmynna i Atlanten. Tejo har sitt utlopp vid huvudstaden Lissabon, Douro vid den näst största staden Porto i norr, medan Guadiana viker av söderut och bitvis utgör gräns mot Spanien innan den når sydkusten.

Den norra delen av landet är kuperad och bergig. De högsta topparna når närmare 2 000 meters höjd och finns i bergskedjan Serra da Estrela, som sträcker sig i nordöst-sydvästlig riktning genom mellersta Portugal. Längre norrut flyter Douro genom ett annat vidsträckt högland.

Portugals flagga.

Söder om Tejo ändrar landskapet karaktär och blir låglänt, särskilt kustremsan i väster. Detta slättland, som kallas Alentejo (bortom Tejo), ligger till största delen lägre än 200 meter över havet. Ett undantag är bergen som markerar gränsen till den sydligaste regionen, Algarve. Sydkusten består av låga sandstränder och höga bergsklippor.

Mer än en tredjedel av Portugal är täckt av skog. De vanligaste trädslagen är pinje, korkek och eucalyptus. Jordmånen är i allmänhet mager. Svåra skogsbränder är vanliga under sommarhalvåret.

Till Portugal hör också de vulkaniska ögrupperna Madeira och Azorerna i Atlanten. Av landets forna kolonier världen över finns inga kvar. Den sista, Macao, överlämnades till Kina 1999 efter 442 år av portugisiskt styre.

Södra Portugal har ett varmt och torrt klimat som mildras vid västkusten av Atlantens inverkan. I de inre delarna och på Algarvekusten i söder finns risk för torka och vattenbrist.

Algarve har ett utpräglat medelhavsklimat och är centrum för turistnäringen. Norra Portugals kuperade och bergiga landskap får mer regn och är betydligt svalare än södern. På de högsta bergen kan det falla snö vintertid. Temperaturskillnaderna mellan sommar och vinter är större i norr än i den södra delen av landet.

Naturtillgångar

Gruvnäringen i Portugal har gamla anor men sysselsätter numera endast en bråkdel av befolkningen. Samtidigt har inkomsterna från sektorn vuxit tack vare en modernisering och ökade investeringar sedan Portugal blev EU-medlem. Portugal har traditionellt varit beroende av importerad olja, men på senare år har stora satsningar gjorts på förnyelsebar energi.

Koppar och tenn bryts i större skala och landet är världens andra respektive tredje största producent av marmor respektive volfram. Andra viktiga råvaror som utvinns är kalksten, granit, guld och uran.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Jordbrukets betydelse för den nationella ekonomin har minskat stadigt. På 1960-talet stod jordbruket för en fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP). 2013 hade jordbrukets andel av BNP sjunkit till drygt två procent. Men jordbruk är fortfarande en viktig inkomstkälla för invånarna och sysselsätter en dryg tiondel av arbetskraften, en ovanligt hög andel för ett EU-land.

Industri

Industrisektorn domineras av lätt industri, främst textil- och konfektionstillverkning. Dessutom framställs skor, pappersmassa, kork, fisk- och grönsakskonserver, cement, keramik, kemiska och elektriska artiklar. Den tyngre industrin utgörs främst av järn- och stålverk, skeppsvarv och gruvor. Industrin uppskattades 2015 ha bidragit med drygt en femtedel av Portugals bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsatte året innan närmare en fjärdedel av den formella arbetskraften.

Turism

Portugals läge vid Atlanten med långa sandstränder och ett behagligt klimat har gjort turismen till en av landets viktigaste inkomstkällor. Och turismen skapar många arbetstillfällen; runt mitten av 2010-talet jobbade nästan var femte portugis inom turistindustrin, som stod för ungefär en sjättedel av landets bruttonationalprodukt (BNP).

Besök Landguiden och läs mer om Portugal.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Portugals geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Portugals geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Portugals historia

Här hittar du material som behandlar Portugals historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Fakta om Portugal

Aktuell samhällsfakta om Portugal. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...