Att vara ekosof innebär att så klokt som möjligt samverka med alla existerande ekosystem och försöka bli en del av dem.
M

Ekosofi

En naturinspirerad filosofi

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Ekosofin betonar att allt levande hör samman.

Inom ekosofin betraktas människan som en levande varelse bland alla andra levande varelser på jorden, underkastad samma behov som de. Även människan är beroende av sin miljö för att överleva. Alla organismer spelar en roll i det ekologiska samspelet. Därför har alla ett värde.

Ekosofi är en del av den djupa ekologiska rörelsen och står för en helhetssyn på människans förhållande till naturen. Ordet ekosofi kommer av de grekiska orden "oikos" som betyder hushållning, och "sofia" som betyder vishet. Ekosofi kan därför uttydas som "visheten om huset" eller "visheten om naturens hushållning".

Universell medkänsla

Vi får inte sätta gränser för medkänslan. Vi måste motarbeta olika former av egoism. Vi måste vända oss mot olika former av förtryck av ickemänskliga varelser som t.ex. plågsamma djurförsök och djurfabriker.

Strävan efter universell medkänsla är drivkraften som stimulerar till ett samhälle där alla människoliv, djur och växter är lika värda.

Ekologisk balans

Vi måste värna om den livsgrundval som är nödvändig för vår existens. Vi måste inse att vi inte står över naturen, utan ingår i den. Som en del av naturen måste vi skaffa oss en ny livsinriktning som bygger på de kunskaper vi får från modern ekologi i kombination med erfarenhet och vishet som generationer före oss har vunnit genom arbete och tänkande.

Helhetstänkande

Vi måste inse att helheten ofta är mer än delarna. Man kan t.ex. inte förklara hur en människa fungerar genom att bara studera hennes celler. Och dessa celler kan man inte förstå om man bara ser till hur de ingående ämnena är uppbyggda. Vi måste därför tänka på naturen med dess ekosystem som en helhet som vi själv ingår i, där alla delar är beroende av varandras fortlevnad för själva kunna existera.

Ekosofins grundare och främsta företrädare är den norska filosofen och filosofiprofessorn Arne Næss (1912-2009).


Litteratur:
Arne Naess, Ekologi, samhälle och livsstil, LT:s förlag, Stockholm 1981
Arne Naess, Livsfilosofi, Natur & Kultur, 2000
Geog Henrik von Vright, Myten om framsteget, Albert Bonniers förlag,1993
Georg Henrik von Vright, Att förstå sin samtid, Albert Bonniers förlag,1995


Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums Gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

 

Läs mer om

En naturinspirerad filosofi

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Ekosofin betonar att allt levande hör samman.

Inom ekosofin betraktas människan som en levande varelse bland alla andra levande varelser på jorden, underkastad samma behov som de. Även människan är beroende av sin miljö för att överleva. Alla organismer spelar en roll i det ekologiska samspelet. Därför har alla ett värde.

Ekosofi är en del av den djupa ekologiska rörelsen och står för en helhetssyn på människans förhållande till naturen. Ordet ekosofi kommer av de grekiska orden "oikos" som betyder hushållning, och "sofia" som betyder vishet. Ekosofi kan därför uttydas som "visheten om huset" eller "visheten om naturens hushållning".

Uppdaterad: 02 oktober 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Ekosofi

Sortera efter:
          

Genomgång (12:53 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om Arne Naess och ekosofin

Spara som favorit
          
Bild:

Föreläsning (14:58 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om några sekulära livsåskådningar (humanism, existentialism, ekosofi, marxism och evolutionism). Här berörs också människans tro och icke tro på Gud. Finns Gud?  Filmen riktar sig till gymnasiet.

Spara som favorit
          

Artikel på Miljömagasinets hemsida där du kan läsa om Arne Næss - ekosofins grundare - och hans betydelse för den ekologiska rörelsen. Arne Næss utvecklade på 1970-talet ekosofin. Han är även den som lanserat begreppen djupa respektive grunda ekologiska rörelser. Han menar att olika filosofier - exempelvis buddhism och marxism - kan ligga till grund för ett djupt ekologiskt tänkande...

Spara som favorit
          

Faktatext på webbplatsen Filosofer.se där du kan läsa om Norges mest berömde filosof Arne Næss som är känd som grundaren av ekosofi. Med titlar som Ekologi, samhälle och livsstil (Økologi, samfunn og livsstil, 1973) blev han en viktig person för ett miljötänkande av fördjupad natur. Miljöetik var dock inget nytt ämne, även om klimathotet har fått större fokus på andra halvan av 1900-talet och 2000-talet...

Spara som favorit
          

Religionsfröknarna är en sajt om religionskunskap. I det här avsnittet kan du läsa kortfattat om ekosofi. Webbsidan drivs av två religionskunskapslärare.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På  Sören Odensåkers sajt om ideologier kan du läsa kortfattat om ekosofi och dess grundare Arne Naess.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Avsnitt på Sören Odensåkers hemsida där du kan läsa om ekologism. Här berättas om ekologismens grundidéer, ekologismens syn på den politiska strukturen och om Arne Naess.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om ekologi och dess historia.

Spara som favorit
          

Kortfattad artikel i Wikipedia där du kan läsa om ekosofi och dess ideologi.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material om skog, berg, sjöar och...

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt människans påverkan på klimatet....

Avsnittet kommer snart få en ny text...

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild med tonvikt på människans...

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en hållbar utveckling kan vi...

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några av de mest kända politiska...

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är ekologisk balans och en...

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och prioriteringar i vardagen...