M
Kategori

Att vara ekosof innebär att så klokt som möjligt samverka med alla existerande ekosystem och försöka bli en del av dem.

Ekosofi

En naturinspirerad filosofi

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Ekosofin betonar att allt levande hör samman.

Inom ekosofin betraktas människan som en levande varelse bland alla andra levande varelser på jorden, underkastad samma behov som de. Även människan är beroende av sin miljö för att överleva. Alla organismer spelar en roll i det ekologiska samspelet. Därför har alla ett värde.

En naturinspirerad filosofi

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Ekosofin betonar att allt levande hör samman.

Inom ekosofin betraktas människan som en levande varelse bland alla andra levande varelser på jorden, underkastad samma behov som de. Även människan är beroende av sin miljö för att överleva. Alla organismer spelar en roll i det ekologiska samspelet. Därför har alla ett värde.

ANNONS

ANNONS

Ekosofi är en del av den djupa ekologiska rörelsen och står för en helhetssyn på människans förhållande till naturen. Ordet ekosofi kommer av de grekiska orden "oikos" som betyder hushållning, och "sofia" som betyder vishet. Ekosofi kan därför uttydas som "visheten om huset" eller "visheten om naturens hushållning".

Universell medkänsla

Vi får inte sätta gränser för medkänslan. Vi måste motarbeta olika former av egoism. Vi måste vända oss mot olika former av förtryck av ickemänskliga varelser som t.ex. plågsamma djurförsök och djurfabriker.

Strävan efter universell medkänsla är drivkraften som stimulerar till ett samhälle där alla människoliv, djur och växter är lika värda.

Ekologisk balans

Vi måste värna om den livsgrundval som är nödvändig för vår existens. Vi måste inse att vi inte står över naturen, utan ingår i den. Som en del av naturen måste vi skaffa oss en ny livsinriktning som bygger på de kunskaper vi får från modern ekologi i kombination med erfarenhet och vishet som generationer före oss har vunnit genom arbete och tänkande.

Helhetstänkande

Vi måste inse att helheten ofta är mer än delarna. Man kan t.ex. inte förklara hur en människa fungerar genom att bara studera hennes celler. Och dessa celler kan man inte förstå om man bara ser till hur de ingående ämnena är uppbyggda. Vi måste därför tänka på naturen med dess ekosystem som en helhet som vi själv ingår i, där alla delar är beroende av varandras fortlevnad för själva kunna existera.

Ekosofins grundare och främsta företrädare är den norska filosofen och filosofiprofessorn Arne Næss (1912-2009).

LÄS MER: Miljö och hållbarhetsfrågor

LÄS MER: Ekologism

LÄS MER: Globala målen

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Sammanfatta i en enda mening vad ekosofin går ut på.
   
 2. Vad betyder själva ordet "ekosofi"?
   
 3. Vad menas inom ekosofin med följande:

       a) universell medkänsla

       b) ekologisk balans

       c) helhetstänkande
   

 

Litteratur:
Arne Naess, Ekologi, samhälle och livsstil, LT:s förlag, Stockholm 1981
Arne Naess, Livsfilosofi, Natur & Kultur, 2000
Geog Henrik von Vright, Myten om framsteget, Albert Bonniers förlag,1993
Georg Henrik von Vright, Att förstå sin samtid, Albert Bonniers förlag,1995


FÖRFATTARE

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums Gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Ekosofi

M

Naturens rättigheter

av: Erik Hansson
2021-01-04

Vi människor har rättigheter. De är till för att skydda oss och för att vi ska kunna leva bra liv. Här i Sverige innebär det bland annat att vi har rätt att gå i skolan och få sjukvård. Om vi utsätts för ett brott så kan vi anmäla det till polisen och vi kan ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO) om vi anser oss orättvist behandlade. Begås ett brott mot oss kan vi ta fallet till en domstol och få hjälp av en person som är utbildad inom juridik. Även företag kan få fall prövade i domstol, men i de flesta länder har naturen inga rättigheter. Den kan inte vända sig till en domstol om en skog där det lever mängder av djur hotas att huggas ned. En relativt ny rörelse vill ändra på detta. De kallar sig Naturens rättigheter, “Rights of nature” på engelska, och de senaste åren har deras synsätt spritt sig i världen...

+ Läs mer

Länkar om Ekosofi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Ge

Klimat

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt...

Ge

Energikällor

Om olika typer av energikällor och vad som kännetecknar dessa samt vilka skillnaderna är mellan förnybara och icke-...

Re

New Age

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild...

Re

Icke religiösa livsåskådningar

Icke religiös etisk vägledning om hur människan och samhället är eller bör vara.

Ge

Miljö och hållbarhetsfrågor

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en...

Sh

Politiska ideologier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några...

Sh

Ekologism

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är...

Ge

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Sh
Logga

Globala målen

Tidigare historiaPrecis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål för...