M
Kategori
Karta

Tanzanias historia

Tanzania är kanske världens äldsta bebodda land och hade tidigt en rik blandning av folkgrupper, som genom historien lärde sig leva i sämja och samarbete. Det gemensamma språket swahili är ett resultat av senare tids kulturmöten. Araber, portugiser och tyskar är några av de folk som sedan medeltiden landat på kusten eller öarna för att kolonisera, missionera eller bedriva slavhandel. Först på 1900-talet inleddes den frihetskamp som ledde till självständighet för Tanganyika 1961.

Tanzania är kanske världens äldsta bebodda land och hade tidigt en rik blandning av folkgrupper, som genom historien lärde sig leva i sämja och samarbete. Det gemensamma språket swahili är ett resultat av senare tids kulturmöten. Araber, portugiser och tyskar är några av de folk som sedan medeltiden landat på kusten eller öarna för att kolonisera, missionera eller bedriva slavhandel. Först på 1900-talet inleddes den frihetskamp som ledde till självständighet för Tanganyika 1961.

ANNONS

ANNONS

Det har möjligen funnits människor i det område som nu är Tanzania längre tillbaka i tiden än någon annanstans. I Great Rift Valley har man funnit lämningar av så kallade förmänniskor (australopithecus afarensis) som anses ha levt där för tre, fyra miljoner år sedan.

Flera fynd av senare förmänniskor, som levde som jägare och samlare för uppskattningsvis två miljoner år sedan, har också gjorts i området. Redan i förhistorisk tid fanns troligen bebyggelse längs nuvarande Tanzanias kuster och på slättlandet i norr.

På det tanzaniska fastlandet möttes tidigt många olika folkgrupper och blandades upp med varandra, vilket är bakgrunden till de få etniska konflikterna i dag (se Befolkning och språk). Kustfolken drogs efter hand in i den växande sjöhandeln. På 700-talet e Kr började sjöfarande araber kolonisera kusten och sprida islam. I deras möte med afrikanska folk utvecklades språket swahili. Under medeltiden hade städerna på Afrikas östkust handelsutbyte med Persien, Indien och Kina. Imponerande ruiner av handelsstäder, till exempel Kilwa i söder, vittnar om arabernas välde.

I början av 1500-talet splittrades den arabiska kustcivilisationen av portugiserna, som upprättade handelsstationer längs sjövägen till Indien. Men så småningom återtog araber från Oman herraväldet över kusten norr om Moçambique. Det var främst efterfrågan på slavar och elfenben som gjorde Östafrika ekonomiskt intressant. I slavkaravanernas spår spreds swahili till Östafrikas inland. På 1830-talet flyttade sultanen av Oman sin huvudstad till det strategiskt belägna Zanzibar.

Även européer deltog till en början i slavhandeln, men de övergick under 1800-talet till handel med jordbruksprodukter. I mitten av århundradet anlände de första kristna missionärerna. Flera av de stora upptäcktsfärder som européerna företog under 1800-talet för att försöka finna Nilens källor utgick från Zanzibar och kustlandet, kallat Tanganyika. När den skotske läkarmissionären och upptäcktsresanden David Livingstone fick sina kommunikationsvägar avskurna av arabiska slavhandlare, sändes flera expeditioner ut för att söka efter honom. 1871 fann den amerikanske tidningsmannen Henry Morton Stanley honom i Ujiji vid Tanganyikasjön och lär ha yttrat de berömda orden: ”Doctor Livingstone, I presume?” (”Doktor Livingstone, förmodar jag?”).

När de europeiska stormakterna 1884 möttes i Berlin för att dela upp Afrika mellan sig blev det nuvarande tanzaniska fastlandet tyskt, medan Zanzibar och Pemba 1890 blev brittiskt protektorat. Tyskarna styrde sin koloni Tyska Östafrika med stora svårigheter och slog hårdhänt ned flera uppror. Maji-majiupproret 1905–1906 krävde mellan 75 000 och 125 000 afrikaners liv.

När sultanatet Zanzibar blev brittiskt protektorat var det meningen att britterna bara skulle sköta öarnas utrikespolitik. Men de tog gradvis över alla funktioner och 1913 införlivades Zanzibar i raden av brittiska kolonier.

ANNONS

ANNONS

Efter första världskriget förlorade Tyskland sin östafrikanska koloni. Tanganyika gjordes till ett mandat under Nationernas förbund (FN:s föregångare) med Storbritannien som förvaltare. Det brittiska styret fortsatte även efter andra världskriget, då territoriet omvandlades till ett förvaltarskapsområde under FN:s överinseende.

Kampen för självständighet inleddes på 1920-talet. Ett antal utbildade afrikaner grundade 1929 Tanganyikas afrikanska förbund (TAA), som ledde motståndet mot att vita immigranter gavs jordbruksmark och att afrikanerna hindrades att delta i det politiska och ekonomiska livet. TAAs främsta mål var att även svarta skulle få rösträtt.

Efter andra världskriget tog oppositionen fart. TAAs ledare Julius K Nyerere omvandlade 1954 organisationen till ett politiskt parti, Tanganyikas afrikanska nationella förbund (Tanganyika African National Union, TANU), som snart vann ett brett folkligt stöd.

TANUs mål var ett självständigt och demokratiskt Tanganyika, och britterna hade vid tiden för partiets bildande redan börjat ge efter för de kraven. I allmänna val 1959 och 1960 vann TANU samtliga mandat utom ett i nationalförsamlingen. 1961 gavs Tanganyika självständighet inom Samväldet (Storbritannien och före detta brittiska kolonier).

Läs i Landguiden om Tanzanias moderna historia från 1961 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 11 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Tanzanias historia

M
Staden Kilwa

Afrikas glömda handel

av: Jan-Olof Fallström
2024-03-17

En vanlig uppfattning är att det inte fanns några handelsvägar i Afrika före européernas kolonisation på 1800-talet. Även i Afrika är den här åsikten fortfarande vanlig. Stämmer den?

+ Läs mer

M
Ugn

Afrikas järn

av: Jan-Olof Fallström
2024-01-04

I Afrika fanns för länge sedan en livlig handel med bland annat järn. Järnet från Afrika ansågs vara det bästa för att smida svärd. Men hur kom kunskapen om järnframställning till Afrika? Det är en spännande fråga som forskare försöker svara på...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Mot Afrikas inre, del 2: David Livingstone - hyllad trots misstag

av: Kaj Hildingson
2021-09-12

Skotten David Livingstone hade egentligen tänkt att åka till Kina som missionär. Men när krig bröt ut i Kina fick det bli Afrika istället. Livingstone blev därmed en av världens mest kända och hyllade upptäcktsresande. Detta trots att han misslyckades med två av sina största projekt, att öppna en stor handelsväg till Afrikas inre och att finna en av Nilens källor...

+ Läs mer

Länkar om Tanzanias historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Tanzanias geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Tanzanias geografi ur olika perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Tanzania

Aktuell samhällsfakta om Tanzania. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...