L

Ortodox munk i Rumänien. Kyrkorna i Östeuropa började kalla sig ortodoxa redan på 1000-talet då det bröt med den romerska kyrkan. Ortodox betyder rätt lära på grekiska.

Ortodoxa kyrkan

Ingen gemensam ledare

Den ortodoxa kyrkan, eller de ortodoxa kyrkorna som grenen också kallas, består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra medelhavsområdet och det östromerska riket.

Ortodoxa kyrkan har ingen gemensam ledare eller organisation. Därför har varje ortodoxt land sin egen kyrka. Tillsammans har de ortodoxa kyrkorna omkring 300 miljoner anhängare.

Vad betyder ordet ortodox?

Ordet ortodox har två olika betydelser. Det ena är ”rätt lära”. Det syftar på att man inom den ortodoxa tron anser sig representera den ursprungliga kristendomen.

Ingen gemensam ledare

Den ortodoxa kyrkan, eller de ortodoxa kyrkorna som grenen också kallas, består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra medelhavsområdet och det östromerska riket.

Ortodoxa kyrkan har ingen gemensam ledare eller organisation. Därför har varje ortodoxt land sin egen kyrka. Tillsammans har de ortodoxa kyrkorna omkring 300 miljoner anhängare.

Vad betyder ordet ortodox?

Ordet ortodox har två olika betydelser. Det ena är ”rätt lära”. Det syftar på att man inom den ortodoxa tron anser sig representera den ursprungliga kristendomen.

ANNONS

ANNONS

Den andra betydelsen av ortodox är ”rätt gudstjänst”. Den ortodoxa gudstjänstens utformning går tillbaka ända till 300-talet.

De största ortodoxa kyrkorna finns i östra Europa (se karta). Den största kyrkan är den rysk-ortodoxa.

Varje kyrka är självständig med en egen ledare, men patriarken i Konstantinopel (Istanbul) räknas som den främste av de olika kyrkornas ledare.

Ortodoxa kyrkan i världen
Ortodoxa kyrkans utbredning i världen baserat på antalet anhängare i varje land.

Ortodoxa gudstjänsten - ett uråldrigt skådespel

Den ortodoxa gudstjänsten påminner om ett uråldrigt skådespel och följer alltid ett bestämt mönster. Spelplatsen är kyrkan som är uppdelad i två rum med en vägg emellan. Mellanväggen kallas för ikonostas, som betyder bildvägg.

I den finns det tre portar. Delen bakom ikonostasen representerar himlen. Där finns ”Guds tron” som man kallar altaret. Den andra delen av kyrkan symboliserar jorden.

Gudstjänsten består av tre akter och det är ett sorts teaterdrama som man spelar upp som handlar om Jesus liv.

ANNONS

ANNONS

Första akten kallas för förberedelser. Denna handlar om Jesus barndom. Då befinner sig prästen med medhjälpare bakom ikonostasen och förbereder nattvardsbrödet, som är en bulle i två delar. Det symboliserar att Jesus var både människa och Gud.

Andra akten är det lilla intåget. Då kommer prästen ut och bär runt boken med evangelierna. Nu är Jesus känd som profet. Symboliken är att det himmelska budskapet har nått jorden. Kören sjunger och eventuellt förekommer det en kort predikan.

Tredje akten är höjdpunkten i gudstjänsten. Nu dör Jesus och uppstår från de döda. En del av brödet bryts i bitar och blandas med vinet. Detta delas ut med sked till de närvarande. Det övriga brödet delas ut efter gudstjänstens slut.

Gudstjänsterna är oftast långa och besökarna står upp. En del går ut och in i kyrkan. Det är främst prästen och kören som är aktiva.

Ikoner

En ikon - ett grekiskt ord som betyder bild - är en kultbild inom den grekisk-ortodoxa kyrkan. Vanligtvis är det en bild av Jesus eller jungfru Maria. Även helgon och profeter brukar avbildas.

Ikonen brukar målas på en linneduk som spänns fast på en träplatta. Ikonerna är ofta utförda med starka färger. Det beror på att ikonerna är placerade i mörka rökelsefyllda rum och behöver ha starka färger för att synas bra.

LÄS MER: Kristendomens historia och kyrkohistoria

LÄS MER: Kristendomens tre huvudriktningar

PODCAST: Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

PODCAST: De tre stora inriktningarna inom kristendomen

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur många anhängare har ortodoxa kyrkan? Jämför gärna med andra grenar av kristendomen.
   
 2. Vad betyder ordet ortodox?
   
 3. Var finns de flesta ortodoxa kyrkorna?
   
 4. Beskriv hur ortodoxa kyrkan är indelad.
   
 5. Beskriv kortfattat hur en ortodox gudstjänst går till.
   
 6. Vad är en ikon?

Ta reda på:

 1. Hur många ortodoxa kristna finns det i Sverige?
   


Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Christer Hedin, Kristendom : lära, fromhetsliv och historia, Dialogos Förlag, 2011
Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, Kristendomen - En historisk introduktion,  Artos Norma Bokförlag, 2007
Görel Byström m.fl., Gudastyrd vardag – världsreligionerna i människors dagliga liv, Utbildningsförlaget Brevskolan, 1998


Text: Carsten Ryytty, författare och tidigare SO-lärare

Sidan uppdaterad: 21 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Ortodoxa kyrkan

M

Kristendomens tre huvudriktningar

av: Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-04-13

Från början fanns det bara en kyrka, den katolska kyrkan, den allmänna kyrkan. På 1000-talet sker den första stora brytningen inom kristenheten då kyrkan splittras i en västlig gren, den katolska kyrkan med Rom som centrum, och en östlig gren, den ortodoxa kyrkan med Konstantinopel som centrum. På 1500-talet sker nästa stora brytning inom kristenheten då den protestantiska kyrkan bryter sig loss, eller stängs ute, från den katolska kyrkan...

+ Läs mer

Podcast om Ortodoxa kyrkan

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

+ Läs mer

Länkar om Ortodoxa kyrkan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet...

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har...

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Kristendomens riter

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

Kristet liv och människosyn

"Du ska älska din nästa som dig själv." Det är framförallt medmänniskans behov av hjälp som, enligt Jesus, avgör...

Relaterade taggar

Konstantinopel

Konstantinopel är ett äldre namn (till 1930) på staden Istanbul i dagens Turkiet. Staden fick sitt...

Östromerska riket

Östromerska riket, eller det bysantinska riket, uppstod genom romarrikets delning år 395 och varade...

Dop

Dopet är ett sakrament (en viktig helig handling) och en ritual inom kristendomen som innebär att...

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Konfirmation

Konfirmationen en kristen ritual som fungerar som en bekräftelse av dopet. Ordet konfirmation...

Kristen etik

Förenklat kan man säga att det kristna livet ska präglas av att den kristne lever i Jesus...

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Nattvard

Nattvarden är det sakrament som rymmer kristendomens djupaste mysterium. Den är ett återupprepande...