Ortodox munk i Rumänien. Kyrkorna i Östeuropa började kalla sig ortodoxa redan på 1000-talet då det bröt med den romerska kyrkan. Ortodox betyder rätt lära på grekiska.
L

Ortodoxa kyrkan

Ingen gemensam ledare

Den ortodoxa kyrkan, eller de ortodoxa kyrkorna som grenen också kallas, består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra medelhavsområdet och det östromerska riket.

Ortodoxa kyrkan har ingen gemensam ledare eller organisation. Därför har varje ortodoxt land sin egen kyrka. Tillsammans har de ortodoxa kyrkorna omkring 300 miljoner anhängare.

Vad betyder ordet ortodox?

Ordet ortodox har två olika betydelser. Det ena är ”rätt lära”. Det syftar på att man inom den ortodoxa tron anser sig representera den ursprungliga kristendomen.

Den andra betydelsen av ortodox är ”rätt gudstjänst”. Den ortodoxa gudstjänstens utformning går tillbaka ända till 300-talet.

De största ortodoxa kyrkorna finns i östra Europa (se karta). Den största kyrkan är den rysk-ortodoxa.

Varje kyrka är självständig med en egen ledare, men patriarken i Konstantinopel (Istanbul) räknas som den främste av de olika kyrkornas ledare.

Ortodoxa gudstjänsten - ett uråldrigt skådespel

Den ortodoxa gudstjänsten påminner om ett uråldrigt skådespel och följer alltid ett bestämt mönster. Spelplatsen är kyrkan som är uppdelad i två rum med en vägg emellan. Mellanväggen kallas för ikonostas, som betyder bildvägg.

I den finns det tre portar. Delen bakom ikonostasen representerar himlen. Där finns ”Guds tron” som man kallar altaret. Den andra delen av kyrkan symboliserar jorden.

Gudstjänsten består av tre akter och det är ett sorts teaterdrama som man spelar upp som handlar om Jesus liv.

Första akten kallas för förberedelser. Denna handlar om Jesus barndom. Då befinner sig prästen med medhjälpare bakom ikonostasen och förbereder nattvardsbrödet, som är en bulle i två delar. Det symboliserar att Jesus var både människa och Gud.

Andra akten är det lilla intåget. Då kommer prästen ut och bär runt boken med evangelierna. Nu är Jesus känd som profet. Symboliken är att det himmelska budskapet har nått jorden. Kören sjunger och eventuellt förekommer det en kort predikan.

Tredje akten är höjdpunkten i gudstjänsten. Nu dör Jesus och uppstår från de döda. En del av brödet bryts i bitar och blandas med vinet. Detta delas ut med sked till de närvarande. Det övriga brödet delas ut efter gudstjänstens slut.

Gudstjänsterna är oftast långa och besökarna står upp. En del går ut och in i kyrkan. Det är främst prästen och kören som är aktiva.

Ikoner

En ikon - ett grekiskt ord som betyder bild - är en kultbild inom den grekisk-ortodoxa kyrkan. Vanligtvis är det en bild av Jesus eller jungfru Maria. Även helgon och profeter brukar avbildas.

Ikonen brukar målas på en linneduk som spänns fast på en träplatta. Ikonerna är ofta utförda med starka färger. Det beror på att ikonerna är placerade i mörka rökelsefyllda rum och behöver ha starka färger för att synas bra.

Lyssna på podcasten I FOKUS om kyrkans delning 1054 >

Uppgifter och frågor

 1. Hur många anhängare har ortodoxa kyrkan? Jämför gärna med andra grenar av kristendomen.
   
 2. Vad betyder ordet ortodox?
   
 3. Var finns de ortodoxa kyrkorna?
   
 4. Beskriv hur kyrkan är indelad.
   
 5. Beskriv kortfattat hur en ortodox gudstjänst går till.
   
 6. Vad är en ikon?


Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Ingen gemensam ledare

Den ortodoxa kyrkan, eller de ortodoxa kyrkorna som grenen också kallas, består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra medelhavsområdet och det östromerska riket.

Ortodoxa kyrkan har ingen gemensam ledare eller organisation. Därför har varje ortodoxt land sin egen kyrka. Tillsammans har de ortodoxa kyrkorna omkring 300 miljoner anhängare.

Vad betyder ordet ortodox?

Ordet ortodox har två olika betydelser. Det ena är ”rätt lära”. Det syftar på att man inom den ortodoxa tron anser sig representera den ursprungliga kristendomen.

Den andra betydelsen av ortodox är ”rätt gudstjänst”. Den ortodoxa gudstjänstens utformning går tillbaka ända till 300-talet.

Uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Ortodoxa kyrkan

av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.

Artiklar om Ortodoxa kyrkan

M
Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-04-13
Från början fanns det bara en kyrka, den katolska kyrkan, den allmänna kyrkan. På 1000-talet sker den första stora brytningen inom kristenheten då kyrkan splittras i en västlig gren, den...

Podcast om Ortodoxa kyrkan

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

Länkar om Ortodoxa kyrkan

Sortera efter:
          

Femte avsnittet (27:10 min) av Världens religioner - kristendom, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:51 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om kristendomens stora inriktningar: katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och protestantiska kyrkan.

Spara som favorit
          

Genomgång (4:58 min) av en religionslärare som ger en sammanfattning av den ortodoxa kyrkan.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:21 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om kyrkans delning på tusentalet i den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan. Varför splittrades kyrkan?

Spara som favorit
          

SO-läraren Pelle B:s minikurser inkl. instuderingsfrågor om kristendomen, judendomen och islam.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (8:07 min) för högstadiet gjord av läraren Jakob Björkengren som berättar om hur och varför den katolska och ortodoxa kyrkan splittrades.

Spara som favorit
          

Pedagogisk Power Point-presentation (4:40 min, utan ljud) där du ges en kortfattad introduktion av kristendomen och dess tre huvudriktningar: katolicismen, ortodoxismen och protestantismen. Bilderna växlar snabbt så använd paus-funktionen om du inte hinner med. Presentationen är gjord av SO-läraren Johan Eriksson.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (3:16 min) där du ges en kort överblick över några etiska dilemman inom katolicismen och ortodoxin. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Gammelkalendariska grekisk-ortodoxa kyrkans svenska webbsida. Här kan du lära dig mer om den Grekisk-ortodoxa kyrkans historia, tro, helgon, ikoner och mycket annat.  Detta är inte den officiella grekiska kyrkan i Sverige utan en "motståndsrörelse" (de beskriver sig själva som just det) som bl a. reagerade mot att den grekiska kyrkan bytte från den julianska kalendern till den gregorianska. Detta har lett till att man inte längre har någon nattvardsgemenskap med andra ortodoxa kyrkor.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om den ortodoxa kyrkan. I artikeln berättas om dess historia och utbredning. Här finns också länkar till andra artiklar om olika riktningar inom den ortodoxa kyrkan.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om kristendomen ur olika perspektiv. Här berättas om kristen tro, liturgi, historia, kyrkliga riktningar och mycket annat.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet, andra delen i Bibeln.

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har sitt säte i Vatikanstaten i...

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.