M
Kategori
Karta

Europa - historia

Här hittar du massor av intressant och spännande material som handlar om Europas och de europeiska ländernas historia.

Textavsnitten om de europeiska ländernas historia presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Här hittar du massor av intressant och spännande material som handlar om Europas och de europeiska ländernas historia.

Textavsnitten om de europeiska ländernas historia presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Sidan uppdaterad: 4 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Europa - historia

Europas historia

Få en överblick av Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora drag.

+ Läs mer

Albaniens historia

Här hittar du material som behandlar Albaniens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Andorras historia

Få en helhetsbild av Andorras historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

+ Läs mer

Belarus historia

Historia om Belarus (Vitryssland). Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

+ Läs mer

Belgiens historia

Här finns material som behandlar Belgiens historia i små och stora drag. Du kan få en helhetsbild eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Bosnien-Hercegovinas historia

Få en helhetsbild av Bosnien-Hercegovinas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Bulgariens historia

Här finns material som behandlar Bulgariens historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Cyperns historia

Få en helhetsbild av Cyperns historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

+ Läs mer

Danmarks historia

Här hittar du material som behandlar Danmarks historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Estlands historia

Här hittar du material som behandlar Estlands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Finlands historia

Fördjupa dig i Finlands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

+ Läs mer

Frankrikes historia

Fördjupa dig i Frankrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

+ Läs mer

Georgiens historia

Få en helhetsbild av Georgiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Greklands historia

Fördjupa dig i Greklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

+ Läs mer

Irlands historia

Få en helhetsbild av Irlands historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Islands historia

Få en helhetsbild av Islands historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Italiens historia

Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

+ Läs mer

Kosovos historia

Få en helhetsbild av Kosovos historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

+ Läs mer

Kroatiens historia

Få en helhetsbild av Kroatiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

+ Läs mer

Lettlands historia

Här hittar du material som behandlar Lettlands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Liechtensteins historia

Få en helhetsbild av Liechtensteins historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Litauens historia

Här hittar du material som behandlar Litauens historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Luxemburgs historia

Få en helhetsbild av Luxemburgs historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

+ Läs mer

Maltas historia

Här hittar du material som behandlar Maltas historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Moldaviens historia

Här hittar du material som behandlar Moldaviens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Monacos historia

Få en helhetsbild av Monacos historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

+ Läs mer

Montenegros historia

Här hittar du material som behandlar Montenegros historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Nederländernas historia

Här hittar du material som behandlar Nederländernas historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Nordmakedoniens historia

Få en helhetsbild av Nordmakedoniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

+ Läs mer

Norges historia

Få en helhetsbild av Norges historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia. Här finns material som behandlar Norges historia i stora och små perspektiv.

+ Läs mer

Polens historia

Fördjupa dig i Polens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

+ Läs mer

Portugals historia

Här hittar du material som behandlar Portugals historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Rumäniens historia

Fördjupa dig i Rumäniens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

+ Läs mer

Rysslands historia

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

San Marinos historia

Här hittar du material som behandlar San Marinos historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Schweiz historia

Få en helhetsbild av Schweiz historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

+ Läs mer

Serbiens historia

Här hittar du material som behandlar Serbiens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Slovakiens historia

Här finns material som behandlar Slovakiens historia i små och stora drag. Du kan få en helhetsbild eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Sloveniens historia

Få en helhetsbild av Sloveniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Spaniens historia

Här hittar du material som behandlar Spaniens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Storbritanniens historia

Historia om Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland). Här finns material som behandlar Storbritanniens historia i små och stora drag.

+ Läs mer

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i vårt lands historia.

+ Läs mer

Tjeckiens historia

Historia om Tjeckien. Här hittar du material som behandlar Tjeckiens historia i stora och små perspektiv.

+ Läs mer

Turkiets historia

Här hittar du material som behandlar Turkiets (inkl. Osmanska rikets) historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

+ Läs mer

Ukrainas historia

Fördjupa dig i Ukrainas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

+ Läs mer

Ungerns historia

Här hittar du material som behandlar Ungerns historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

+ Läs mer

Vatikanstatens historia

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Vatikanstatens historia.

+ Läs mer

Österrikes historia

Fördjupa dig i Österrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

+ Läs mer

Länkar om Europa - historia

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Människans förhistoria och stenåldern

Människans allra tidigaste historia. Stenåldern brukar delas in i två perioder: äldre stenåldern (ca 40 000-10 000 f.Kr...

Hi
Karta

Världens länder - historia

Intressant och spännande historia som handlar om världsdelarna och världens länder. Välj en världsdel så visas länderna...

Ge
Karta

Europa - geografi

Geografiska fakta och skildringar med fokus på Europa och de europeiska länderna.

Sh
Karta

Europa - samhällskunskap

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till Europa och dess länder.

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....