M

Angola idag

Antal invånare: 29 784 190 (2017)
Huvudstad: Luanda

Befolkning

Angola hyser omkring 90 olika folkgrupper, varav majoriteten är bantufolk. Tre av fyra invånare tillhör något av de tre största folkslagen: ovimbundu, mbundu och bakongo.

Befolkningstillväxten är hög och befolkningen är ung. Närmare hälften av angolanerna är under 15 år och bara några procent är över 60 år.

Antal invånare: 29 784 190 (2017)
Huvudstad: Luanda

Befolkning

Angola hyser omkring 90 olika folkgrupper, varav majoriteten är bantufolk. Tre av fyra invånare tillhör något av de tre största folkslagen: ovimbundu, mbundu och bakongo.

Befolkningstillväxten är hög och befolkningen är ung. Närmare hälften av angolanerna är under 15 år och bara några procent är över 60 år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Angola är en sekulär (icke religiös) stat där religionsfrihet råder. Alla religiösa grupper ska ha lika rättigheter, vilket i stort respekteras av myndigheterna.

Kristna samfund har spelat en stor roll i samhällslivet och de har ofta historiska band till politiska rörelser och regionala etniska grupper. Traditionella inhemska religioner har fortfarande stort inflytande, även bland kristna.

Angolas flagga.

Politiskt system

Formellt är Angola en demokrati där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter ska respekteras. I verkligheten är makten starkt koncentrerad till en auktoritär regering, dominerad av partiet Folkrörelsen för Angolas befrielse (MPLA), som mellan 1975 och 1992 var landets enda tillåtna parti. Genom en ny författning 2010 fick presidentämbetet ökade befogenheter och de direkta presidentvalen avskaffades.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Angola är – mycket tack vare sina oljerikedomar – ett av de mer inflytelserika länderna i Afrika.

Landet har goda relationer till såväl västländerna som Kina och Ryssland. Men så har det inte alltid varit.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Angola är Afrikas tredje största ekonomi (efter Nigeria och Sydafrika) och kontinentens näst största oljeproducent (efter Nigeria). Den omfattande oljeutvinningen ligger bakom det tidigare krigshärjade landets rekordsnabba tillväxt sedan krigsslutet 2002. Numera står råolja för nästan alla Angolas exportinkomster och för närmare tre fjärdedelar av statens intäkter.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Angolas geografi >

Utrikeshandel

Angola uppvisar kraftiga överskott i handelsbalansen med utlandet, tack vare en omfattande export av råolja. Oljan svarar för nästan 95 procent av exportvärdet, medan diamanter i stort sett står för resten. USA var tidigare den viktigaste exportmarknaden för oljan, men numera säljs mest olja till Kina.

Sociala förhållanden

Den angolanska befolkningen led svårt under det långa inbördeskriget 1975–2002 och de flesta invånare plågas fortfarande av sviterna av krigsåren.

Angola placerar sig i bottenskiktet bland världens länder i FN-organet UNDP:s rankning av mänsklig utveckling.

Ungefär halva befolkningen beräknas leva i fattigdom, det vill säga överlever på mindre än två dollar om dagen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Angola.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Angola

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Angolas historia

Här hittar du material som behandlar Angolas historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Angolas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Angolas geografi ur olika perspektiv.