M
Kategori
Karta

Angola idag

Antal invånare: 33 933 611 (2021)
Huvudstad: Luanda

Det oljerika Angola i sydvästra Afrika blev självständigt från Portugal 1975. Landet lider fortfarande av sviterna efter ett 27 år långt och blodigt inbördeskrig, som fördes med inblandning från stormakterna och tog slut först 2002. De stora oljetillgångarna har visserligen möjliggjort en snabb tillväxt sedan dess men denna har främst kommit en liten elit till godo, medan det stora flertalet angolaner ännu lever i djup fattigdom.

Antal invånare: 33 933 611 (2021)
Huvudstad: Luanda

Det oljerika Angola i sydvästra Afrika blev självständigt från Portugal 1975. Landet lider fortfarande av sviterna efter ett 27 år långt och blodigt inbördeskrig, som fördes med inblandning från stormakterna och tog slut först 2002. De stora oljetillgångarna har visserligen möjliggjort en snabb tillväxt sedan dess men denna har främst kommit en liten elit till godo, medan det stora flertalet angolaner ännu lever i djup fattigdom.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Angola hyser omkring 90 olika folkgrupper, varav majoriteten är bantufolk. Tre av fyra invånare tillhör något av de tre största folkslagen: ovimbundu, mbundu och bakongo. Befolkningstillväxten är hög och befolkningen är ung. Närmare hälften av angolanerna är under 15 år och bara några procent är över 60 år.

Angolas flagga.

Religion

Angola är en sekulär (icke religiös) stat där religionsfrihet råder. Alla religiösa grupper ska ha lika rättigheter, vilket i stort respekteras av myndigheterna. Kristna samfund har spelat en stor roll i samhällslivet och de har ofta historiska band till politiska rörelser och regionala etniska grupper. Traditionella inhemska religioner har fortfarande stort inflytande, även bland kristna.

Politiskt system

Formellt är Angola en demokrati där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter ska respekteras. I verkligheten har makten varit starkt koncentrerad till en auktoritär regering, dominerad av partiet MPLA. Efter 38 år vid makten efterträddes president José Eduardo dos Santos av partikamraten João Lourenço år 2017. Under president Lourenços tid vid makten har stödet för MPLA fortsatt att minska. Partiet vann dock valet i augusti 2022 men med historiskt liten marginal till tvåan Unita.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Angola har på senare år tagit flera viktiga kliv i en demokratisk riktning men stora utmaningar kvarstår, till exempel korruption och brister i rättsväsendet.

Utrikespolitik och försvar

Angola är – mycket tack vare sina oljerikedomar – ett av de mer inflytelserika länderna i Afrika. Landet har goda relationer till såväl västländerna som Kina och Ryssland. Men så har det inte alltid varit.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Angola är Afrikas tredje största ekonomi (efter Nigeria och Sydafrika) och kontinentens näst största oljeproducent (efter Nigeria). Den omfattande oljeutvinningen ligger bakom det tidigare krigshärjade landets rekordsnabba tillväxt sedan krigsslutet 2002. Numera står råolja för nästan alla Angolas exportinkomster och för närmare tre fjärdedelar av statens intäkter.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Angolas geografi >

Sociala förhållanden

Den angolanska befolkningen led svårt under det långa inbördeskriget 1975–2002 och de flesta invånare plågas fortfarande av sviterna av krigsåren. Angola placerar sig i bottenskiktet bland världens länder i FN-organet UNDP:s rankning av mänsklig utveckling. Ungefär halva befolkningen beräknas leva i fattigdom, det vill säga överlever på mindre än två dollar om dagen.

Besök Landguiden och läs mer om Angola.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Angola

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Angola

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Angolas historia

Här hittar du material som behandlar Angolas historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Ge
Karta

Angolas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Angolas geografi ur olika perspektiv.