Bild:
M

Centralafrikanska republikens historia

Knappast något är känt om det område som i dag utgör Centralafrikanska republiken från tiden före européernas ankomst på 1500-talet. De första européerna kom till området för att bedriva slavjakt. I slutet av 1800-talet började fransmännen kolonisera området som fick namnet Oubangui-Chari. Först 1958 antogs det nuvarande namnet och 1960 blev landet självständigt.

Arkeologiska fynd av bosättningar från yngre stenåldern tyder på att de folk som då fanns i nuvarande Centralafrikanska republiken var samlare och jägare. Lämningar efter jordbrukskulturer har hittats från omkring 400-talet e Kr. Dessa folk kunde också göra metaller.

Européerna bedrev slavjakt fram till 1800-talet. Vid det laget hade folkmängden minskat drastiskt, särskilt i öster.

I slutet av 1800-talet började fransmännen kolonisera området, som på 1910-talet fick namnet Oubangui-Chari efter två stora floder. Samtidigt slogs Oubangui-Chari samman med kolonin Franska Ekvatorialafrika, som utgjordes av dagens Gabon, Kongo-Brazzaville och Tchad.

Kolonialmakten gav privata handelsbolag rätten att utvinna råvaror som timmer och mineraler i området. I Oubangui-Chari var bolagen ökända för sin hårdhet mot de afrikanska arbetarna. Tvångsarbete var utbrett, vilket ofta ledde till lokala uppror.

År 1946 inkorporerades Oubangui-Chari i kolonin Franska unionen. Tvångsarbetet förbjöds och afrikanerna fick rätt att bilda politiska partier. Under 1950-talet började en inhemsk självständighetsrörelse göra sig hörd. Efter påtryckningar från denna rörelse blev Oubangui-Chari en självstyrande republik inom det franska samväldet 1958. Samtidigt antogs namnet Centralafrikanska republiken.

Självständighetsrörelsens ledare Barthélémey Boganda utsågs till den nya republikens regeringschef. Han omkom emellertid ett år senare och efterträddes av David Dacko som 1960 förklarade republiken självständig och utropade sig själv till president.

Läs i Landguiden om Centralafrikanska republikens historia från 1960 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Knappast något är känt om det område som i dag utgör Centralafrikanska republiken från tiden före européernas ankomst på 1500-talet. De första européerna kom till området för att bedriva slavjakt. I slutet av 1800-talet började fransmännen kolonisera området som fick namnet Oubangui-Chari. Först 1958 antogs det nuvarande namnet och 1960 blev landet självständigt.

Arkeologiska fynd av bosättningar från yngre stenåldern tyder på att de folk som då fanns i nuvarande Centralafrikanska republiken var samlare och jägare. Lämningar efter jordbrukskulturer har hittats från omkring 400-talet e Kr. Dessa folk kunde också göra metaller.

Européerna bedrev slavjakt fram till 1800-talet. Vid det laget hade folkmängden minskat drastiskt, särskilt i öster.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Centralafrikanska republikens historia

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om den Centralafrikanska republiken. Sedan självständigheten 1960 har befolkningen i Centralafrikanska Republiken drabbats av den ena militärkuppen efter den andra. Konflikterna har drivit hundratusentals på flykt och hindrat landets möjlighet till utveckling...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Centralafrikanska republiken. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om Centralafrikanska republiken (CAR). Du hittar också en del historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Centralafrikanska republiken ur olika perspektiv. Centralafrikanska republiken är en republik i centrala Afrika, strax norr om Ekvatorn. Landet gränsar till Tchad i norr, Sudan och Sydsudan i nordost, Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville i söder och till Kamerun i väst...

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Centralafrikanska republiken (CAR). Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Centralafrikanska republikens geografi ur olika perspektiv.