Bild:
M

Europa - geografi

Här hittar du mängder med intressant material som handlar om Europas och de europeiska ländernas geografi.

Textavsnitten om de europeiska ländernas geografi presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Här hittar du mängder med intressant material som handlar om Europas och de europeiska ländernas geografi.

Textavsnitten om de europeiska ländernas geografi presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Uppdaterad: 22 juni 2013
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Europa - geografi

av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet
”Resan” är ett roligt och spännande grupparbete där eleverna genomför en påhittad längre resa ut i världen genom flera länder. Under resans gång förbättras elevernas kunskaper om de besökta länderna vilket också ökar deras förståelse för andra kulturer.
av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Högstadiet
Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

Underkategorier till Europa - geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på världsdelen Europas geografi.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Albaniens geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Andorras geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Belgiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bosnien-Hercegovinas geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bulgariens geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Cyperns geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Danmarks geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Estlands geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Finlands geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Geografi med fokus på Frankrike. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Frankrikes geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du material som fokuserar på Georgiens geografi ur olika perspektiv.

Geografi med fokus på Grekland. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Greklands geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Irlands geografi ur olika perspektiv.

Geografi med fokus på Island. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Islands geografi ur olika perspektiv.

Geografi med fokus på Italien. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Italiens geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kosovos geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Kroatiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Lettlands geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du material som fokuserar på Liechtensteins geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Litauens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du material som fokuserar på Luxemburgs geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Makedoniens geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Maltas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Moldaviens geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du material som fokuserar på Monacos geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Montenegros geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Nederländernas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Geografi med fokus på Norge. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Norges geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Polens geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Portugals geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Rumäniens geografi ur olika perspektiv.

Geografi med fokus på Ryssland. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Rysslands geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du material som fokuserar på San Marinos geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Schweiz geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Serbiens geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Slovakiens geografi ur olika perspektiv.

Här finns både texter och annat material som fokuserar på Sloveniens geografi ur olika perspektiv.

Geografi med fokus på Spanien. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Spaniens geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Storbritanniens geografi ur olika perspektiv.

Geografi med fokus på Sverige. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sveriges geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Tjeckiens geografi ur olika perspektiv.

Geografi med fokus på Turkiet. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Turkiets geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Tysklands geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Ukrainas geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Ungerns geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Vatikanstatens geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Vitrysslands geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Österrikes geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Länkar om Europa - geografi

Relaterade ämneskategorier

Historia om Europa och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Europas och de europeiska ländernas historia.

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till Europa och dess länder.

Relaterade taggar