Uzbekistan idag

Antal invånare: 33 580 650 (2019)
Huvudstad: Tasjkent

Uzbekistan i Centralasien präglas av sitt politiska och ekonomiska arv från Sovjettiden, då planekonomi och kollektivjordbruk skapade ineffektivitet och miljöförstörelse. Även efter självständigheten från Sovjetunionen 1991 har Uzbekistan styrts av auktoritära regimer, vars kritiker förföljs, fängslas och drivs i landsflykt. Landet är en stor bomullsproducent.

Antal invånare: 33 580 650 (2019)
Huvudstad: Tasjkent

Uzbekistan i Centralasien präglas av sitt politiska och ekonomiska arv från Sovjettiden, då planekonomi och kollektivjordbruk skapade ineffektivitet och miljöförstörelse. Även efter självständigheten från Sovjetunionen 1991 har Uzbekistan styrts av auktoritära regimer, vars kritiker förföljs, fängslas och drivs i landsflykt. Landet är en stor bomullsproducent.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Uzbekistan är Centralasiens folkrikaste land. Befolkningsökningen har varit snabb, men har numera avtagit något. Landet har en ung befolkning; fler än en fjärdedel av invånarna är under 15 år. Den dominerande folkgruppen är uzbekerna, som utgör runt tre fjärdedelar av befolkningen.

Uzbekistans flagga.

Religion

Islam har en stark tradition i Centralasien. Majoriteten av uzbekerna är sunnimuslimer. Ryssar och ukrainare i landet är i allmänhet rysk-ortodoxt kristna.

Politiskt system

Uzbekistans författning stadgar att landet ska vara en sekulär, demokratisk republik med flerpartisystem. Verkligheten ser annorlunda ut. Det politiska systemet har inte genomgått några grundläggande förändringar sedan landet blev självständigt från Sovjetunionen 1991.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

I Uzbekistan domineras politiken i hög grad av det styrande Folkets demokratiska parti. Verklig politisk opposition är förbjuden. Stora delar av samhället är korrupt. Det gäller i synnerhet rättsväsendet.

Utrikespolitik och försvar

Uzbekistans utrikespolitik präglas av en önskan att upprätthålla stabilitet och att inte bli ensidigt beroende av en enda partner. Landet gör anspråk på en ledarroll i Centralasien, men strävan att utveckla ett regionalt samarbete har inte alltid varit så framgångsrik.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Bomullsodling dominerade länge Uzbekistans ekonomi, men under senare tid har naturgas tagit över rollen som landets viktigaste exportvara. Trots en rad marknadsreformer sedan 2016 är ekonomin fortfarande påverkad av arvet från Sovjettidens (1924–1991) centralstyrning.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Uzbekistans geografi >

Sociala förhållanden

Sedan millennieskiftet har Uzbekistan nått vissa framsteg i kampen mot problem som fattigdom och undernäring. Enligt officiell statistik har andelen fattiga minskat från närmare en tredjedel av befolkningen 2001 till en sjundedel några år in på 2010-talet.

Besök Landguiden och läs mer om Uzbekistan.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 24 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Uzbekistan

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Uzbekistan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Uzbekistans historia

Historia om Uzbekistan. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Uzbekistans geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Uzbekistans geografi ur olika perspektiv.

Relaterade taggar

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...