M

Uzbekistan idag

Antal invånare: 32 387 200 (2017)
Huvudstad: Tasjkent

Befolkning

Uzbekistan är Centralasiens folkrikaste land. Befolkningsökningen har varit snabb, även om den numera avtagit något.

Landet har en ung befolkning: omkring en fjärdedel av invånarna var 2014 under 15 år.

Religion

Islam har en stark tradition i Centralasien. Majoriteten av uzbekerna är sunnimuslimer. Ryssar och ukrainare i landet är i allmänhet rysk-ortodoxt kristna.

Politiskt system

Uzbekistans politiska system har inte genomgått några grundläggande förändringar sedan självständigheten från Sovjetunionen 1991. Verklig opposition är förbjuden. Religiösa partier är inte tillåtna. Parlaments- och presidentvalen kan inte sägas vara fria.

Politiken har helt dominerats av president Islam Karimov, som innehade sitt ämbete från självständigheten till sin död 2016.

Författningen kringgås ibland av ny lagstiftning eller genom presidentens beslut.

Rättsväsendet är korrupt.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Efter självständigheten från Sovjetunionen 1991 har Uzbekistans utrikespolitik präglats av en önskan att upprätthålla stabilitet och att inte bli ensidigt beroende av en enda partner.

Uzbekistan gör anspråk på en ledarroll i Centralasien, men president Islam Karimovs strävan att utveckla ett regionalt samarbete var inte alltid så framgångsrikt.

Ekonomi

Bomullsodling har länge dominerat Uzbekistans ekonomi. Först under de senaste åren har naturgas tagit över rollen som viktigaste exportvara. Trots vissa marknadsreformer är ekonomin nästan lika centralstyrd som på Sovjettiden (1924–1991).

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Uzbekistans geografi >

Utrikeshandel

Ryssland var länge Uzbekistans största enskilda handelspartner men fick på 2010-talet en stark konkurrent i Kina.

Handeln har ökat med länder som Turkiet, Sydkorea, Tyskland och Kazakstan, men den har förblivit begränsad med övriga Centralasien.

Sociala förhållanden

Sedan millennieskiftet har Uzbekistan nått vissa framsteg i kampen mot problem som fattigdom och undernäring.

Enligt officiell statistik har andelen fattiga minskat från närmare en tredjedel av befolkningen 2001 till mindre än en femtedel ett årtionde senare.
 

Besök Landguiden och läs mer om Uzbekistan.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 32 387 200 (2017)
Huvudstad: Tasjkent

Befolkning

Uzbekistan är Centralasiens folkrikaste land. Befolkningsökningen har varit snabb, även om den numera avtagit något.

Landet har en ung befolkning: omkring en fjärdedel av invånarna var 2014 under 15 år.

Religion

Islam har en stark tradition i Centralasien. Majoriteten av uzbekerna är sunnimuslimer. Ryssar och ukrainare i landet är i allmänhet rysk-ortodoxt kristna.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Uzbekistan

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Uzbekistan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Uzbekistan ur olika perspektiv. Uzbekistan, formellt Republiken Uzbekistan, är en kustlös stat i Centralasien som gränsar till Kazakstan, Turkmenistan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Afghanistan...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Historia om Uzbekistan. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Uzbekistans geografi ur olika perspektiv.

Relaterade taggar