Uzbekistan idag

Antal invånare: 32 387 200 (2017)
Huvudstad: Tasjkent

Befolkning

Uzbekistan är Centralasiens folkrikaste land. Befolkningsökningen har varit snabb, även om den numera avtagit något.

Landet har en ung befolkning: omkring en fjärdedel av invånarna var 2014 under 15 år.

Antal invånare: 32 387 200 (2017)
Huvudstad: Tasjkent

Befolkning

Uzbekistan är Centralasiens folkrikaste land. Befolkningsökningen har varit snabb, även om den numera avtagit något.

Landet har en ung befolkning: omkring en fjärdedel av invånarna var 2014 under 15 år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Islam har en stark tradition i Centralasien. Majoriteten av uzbekerna är sunnimuslimer. Ryssar och ukrainare i landet är i allmänhet rysk-ortodoxt kristna.

Uzbekistans flagga.

Politiskt system

Uzbekistans politiska system har inte genomgått några grundläggande förändringar sedan självständigheten från Sovjetunionen 1991. Verklig opposition är förbjuden. Religiösa partier är inte tillåtna. Parlaments- och presidentvalen kan inte sägas vara fria.

Politiken har helt dominerats av president Islam Karimov, som innehade sitt ämbete från självständigheten till sin död 2016.

Författningen kringgås ibland av ny lagstiftning eller genom presidentens beslut.

Rättsväsendet är korrupt.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Efter självständigheten från Sovjetunionen 1991 har Uzbekistans utrikespolitik präglats av en önskan att upprätthålla stabilitet och att inte bli ensidigt beroende av en enda partner.

Uzbekistan gör anspråk på en ledarroll i Centralasien, men president Islam Karimovs strävan att utveckla ett regionalt samarbete var inte alltid så framgångsrikt.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Bomullsodling har länge dominerat Uzbekistans ekonomi. Först under de senaste åren har naturgas tagit över rollen som viktigaste exportvara. Trots vissa marknadsreformer är ekonomin nästan lika centralstyrd som på Sovjettiden (1924–1991).

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Uzbekistans geografi >

Utrikeshandel

Ryssland var länge Uzbekistans största enskilda handelspartner men fick på 2010-talet en stark konkurrent i Kina.

Handeln har ökat med länder som Turkiet, Sydkorea, Tyskland och Kazakstan, men den har förblivit begränsad med övriga Centralasien.

Sociala förhållanden

Sedan millennieskiftet har Uzbekistan nått vissa framsteg i kampen mot problem som fattigdom och undernäring.

Enligt officiell statistik har andelen fattiga minskat från närmare en tredjedel av befolkningen 2001 till mindre än en femtedel ett årtionde senare.
 

Besök Landguiden och läs mer om Uzbekistan.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Uzbekistan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Uzbekistans historia

Historia om Uzbekistan. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Uzbekistans geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Uzbekistans geografi ur olika perspektiv.

Relaterade taggar

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...