M
Kategori
Karta

Bhutans geografi

Antal invånare: 779 900 (2021)
Huvudstad: Thimphu

Geografi och klimat

Bhutan är ett litet kungadöme inklämt mellan de båda jättarna Indien och Kina i östra delen av Himalaya. Landets officiella namn är Druk-Yul, som betyder Åskdrakens land. Klimatet varierar mycket med höjden över havet.

Antal invånare: 779 900 (2021)
Huvudstad: Thimphu

Geografi och klimat

Bhutan är ett litet kungadöme inklämt mellan de båda jättarna Indien och Kina i östra delen av Himalaya. Landets officiella namn är Druk-Yul, som betyder Åskdrakens land. Klimatet varierar mycket med höjden över havet.

ANNONS

ANNONS

Bhutan reser sig från slättland i söder till den tibetanska högplatån i norr. Geografiskt påminner landet om Schweiz; det är ungefär lika stort, har liknande form, saknar kust och består till stor del av höga berg.

Bhutan kan delas in i tre zoner. I den ganska låglänta södra delen finns savann och grässlätter. Merparten av befolkningen bor i bördiga dalgångar i det skogsklädda höglandsområdet i landets mitt, på mellan 1 500 och 3 000 meters höjd. Huvudstaden Thimphu ligger i den västra delen av höglandet, på 2 300 meters höjd. Längst i norr dominerar mäktiga berg som sträcker sig mer än 7 000 meter över havet.

De stora geografiska variationerna gör att Bhutan är ett av världens artrikaste länder i förhållande till storleken.

Klimatet varierar mycket mellan de olika regionerna och med höjden över havet. Variationerna är också stora inom alla regioner, ibland från den ena dalgången till den andra.

I södra Bhutan är det hett och fuktigt året om. Här kommer det på sina håll upp till 5 000 millimeter regn om året. Det är betydligt svalare i mellanzonen som i snitt får runt 1 000 millimeter nederbörd om året. I norr råder strängt alpint klimat med ständig snö på bergstopparna. Nederbörden är bara cirka 400 millimeter om året.

Merparten av regnet faller från juni till september; då ger sydvästmonsunen mellan 60 och 90 procent av den årliga nederbörden.

Bhutans flagga.

Naturtillgångar och energi

Stora och huvudsakligen oexploaterade naturtillgångar finns i form av vattenkraft, skog och mineraler. Flera kalciummineraler utvinns, som karbid, dolomit, gips, kalkspat och anhydrit. Viss brytning av kol och skiffer förekommer också.

Jordbruk

Enkelt jordbruk och boskapsskötsel för självhushållning är den traditionella ekonomiska basen i Bhutan. I de nordliga bergsområdena flyttar fortfarande en del folkgrupper med sina jakar efter årstiderna. I något lägre regioner håller många också får. Över hälften av invånarna är sysselsatta inom jordbruket som i allmänhet bedrivs i små familjeenheter.

ANNONS

ANNONS

Industri

Billig el från vattenkraften har bidragit till att industrisektorn vuxit rejält sedan 1990-talet. Industrin står idag för över 40 procent av ekonomin. I huvudsak rör det sig om relativt småskalig lätt industri.

Besök Landguiden och läs mer om Bhutan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Bhutans geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Bhutans geografi

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Bhutans historia

Få en helhetsbild av Bhutans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Sh
Karta

Fakta om Bhutan

Aktuell samhällsfakta om Bhutan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...