Bild:
M

Bhutans geografi

Antal invånare: 807 610 (2017)
Huvudstad: Thimphu

Geografi

Bhutan är ett litet kungadöme inklämt mellan de båda jättarna Indien och Kina i östra delen av Himalaya. Det reser sig från slättland i söder till den tibetanska högplatån i norr.

Landets officiella namn är Druk-Yul (Åskdrakens land). Geografiskt påminner Bhutan om Schweiz; det är ungefär lika stort, har liknande form, saknar kust och består till stor del av höga berg.

Klimat

Klimatet i Bhutan varierar mycket mellan olika regioner. I den ganska låglänta södra delen är det hett och fuktigt året om. Det är betydligt svalare i den högre, skogsklädda mellanzonen där merparten av befolkningen bor i bördiga dalar.

I norr råder strängt alpint klimat med ständig snö på bergstoppar som sträcker sig mer än 7 000 meter över havet.

Naturtillgångar och energi

Stora och huvudsakligen oexploaterade naturtillgångar finns i form av vattenkraft, skog och mineraler. Flera kalciummineraler utvinns, som karbid, dolomit, gips, kalkspat och anhydrit. Viss brytning av kol och skiffer förekommer också.

Jordbruk

Enkelt jordbruk och boskapsskötsel för självhushållning är den traditionella ekonomiska basen i Bhutan. I de nordliga bergsområdena flyttar fortfarande en del folkgrupper med sina jakar efter årstiderna. I något lägre regioner håller många också får. Över hälften av invånarna är sysselsatta inom jordbruket som i allmänhet bedrivs i små familjeenheter.

Industri

Billig el från vattenkraften har bidragit till att industrisektorn vuxit rejält sedan 1990-talet. Industrin står idag för över 40 procent av ekonomin. I huvudsak rör det sig om relativt småskalig lätt industri.

Turism

Bhutan öppnades för turism 1975. Inledningsvis tilläts endast 5 000 turister per år att besöka landet men antalet ökar stadigt och planer finns på att låta 100 000 utländska besökare komma varje år.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bhutan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 807 610 (2017)
Huvudstad: Thimphu

Geografi

Bhutan är ett litet kungadöme inklämt mellan de båda jättarna Indien och Kina i östra delen av Himalaya. Det reser sig från slättland i söder till den tibetanska högplatån i norr.

Landets officiella namn är Druk-Yul (Åskdrakens land). Geografiskt påminner Bhutan om Schweiz; det är ungefär lika stort, har liknande form, saknar kust och består till stor del av höga berg.

Klimat

Klimatet i Bhutan varierar mycket mellan olika regioner. I den ganska låglänta södra delen är det hett och fuktigt året om. Det är betydligt svalare i den högre, skogsklädda mellanzonen där merparten av befolkningen bor i bördiga dalar.

I norr råder strängt alpint klimat med ständig snö på bergstoppar som sträcker sig mer än 7 000 meter över havet.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Bhutans geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Bhutan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om Mellanösterns och Asiens länders geografi.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Få en helhetsbild av Bhutans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Aktuell samhällsfakta om Bhutan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...