M

Bhutans geografi

Antal invånare: 807 610 (2017)
Huvudstad: Thimphu

Geografi

Bhutan är ett litet kungadöme inklämt mellan de båda jättarna Indien och Kina i östra delen av Himalaya. Det reser sig från slättland i söder till den tibetanska högplatån i norr.

Landets officiella namn är Druk-Yul (Åskdrakens land). Geografiskt påminner Bhutan om Schweiz; det är ungefär lika stort, har liknande form, saknar kust och består till stor del av höga berg.

Antal invånare: 807 610 (2017)
Huvudstad: Thimphu

Geografi

Bhutan är ett litet kungadöme inklämt mellan de båda jättarna Indien och Kina i östra delen av Himalaya. Det reser sig från slättland i söder till den tibetanska högplatån i norr.

Landets officiella namn är Druk-Yul (Åskdrakens land). Geografiskt påminner Bhutan om Schweiz; det är ungefär lika stort, har liknande form, saknar kust och består till stor del av höga berg.

ANNONS

ANNONS

Klimat

Klimatet i Bhutan varierar mycket mellan olika regioner. I den ganska låglänta södra delen är det hett och fuktigt året om. Det är betydligt svalare i den högre, skogsklädda mellanzonen där merparten av befolkningen bor i bördiga dalar.

I norr råder strängt alpint klimat med ständig snö på bergstoppar som sträcker sig mer än 7 000 meter över havet.

Bhutans flagga.

Naturtillgångar och energi

Stora och huvudsakligen oexploaterade naturtillgångar finns i form av vattenkraft, skog och mineraler. Flera kalciummineraler utvinns, som karbid, dolomit, gips, kalkspat och anhydrit. Viss brytning av kol och skiffer förekommer också.

Jordbruk

Enkelt jordbruk och boskapsskötsel för självhushållning är den traditionella ekonomiska basen i Bhutan. I de nordliga bergsområdena flyttar fortfarande en del folkgrupper med sina jakar efter årstiderna. I något lägre regioner håller många också får. Över hälften av invånarna är sysselsatta inom jordbruket som i allmänhet bedrivs i små familjeenheter.

Industri

Billig el från vattenkraften har bidragit till att industrisektorn vuxit rejält sedan 1990-talet. Industrin står idag för över 40 procent av ekonomin. I huvudsak rör det sig om relativt småskalig lätt industri.

Turism

Bhutan öppnades för turism 1975. Inledningsvis tilläts endast 5 000 turister per år att besöka landet men antalet ökar stadigt och planer finns på att låta 100 000 utländska besökare komma varje år.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bhutan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Bhutans geografi

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Bhutans historia

Få en helhetsbild av Bhutans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Fakta om Bhutan

Aktuell samhällsfakta om Bhutan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...