M
Kategori
Karta

Montenegros geografi

Antal invånare: 0,6 miljoner (2024)
Huvudstad: Podgorica

Geografi och klimat

Montenegro ligger på Balkanhalvön i södra Europa och har kust mot Adriatiska havet. Medelhavsklimat råder vid havet medan inlandsklimat präglar bergstrakterna.

Antal invånare: 0,6 miljoner (2024)
Huvudstad: Podgorica

Geografi och klimat

Montenegro ligger på Balkanhalvön i södra Europa och har kust mot Adriatiska havet. Medelhavsklimat råder vid havet medan inlandsklimat präglar bergstrakterna.

ANNONS

ANNONS

Montenegro
Bild: Utrikespolitiska institutet

Montenegro var den minsta av de sex delrepublikerna i före detta Jugoslavien och är till ytan ungefär lika stort som Hälsingland. Det utgör en självständig stat sedan juni 2006, då en union med Serbien löstes upp.

Montenegro (eller Crna Gora på montenegrinska) betyder "Svarta berget" och som namnet antyder är landet bergigt. Bergsmassivet Durmitor i nordväst ingår i de Dinariska alperna och har bergstoppar på över 2 500 meter över havet. Här har floden Tara samtidigt skapat Europas djupaste raviner.

Runt huvudstaden Podgorica utbreder sig ett slättlandskap. Detta sträcker sig ned mot Skadarsjön, som utgör en stor del av gränsen mot Albanien. Slätten fortsätter upp mot Kotorbukten, Europas sydligaste fjord, nära gränsen mot Kroatien. Kotorbukten skär in i den norra delen av landets närmare 30 mil långa kust utmed Adriatiska havet, som är en vik av Medelhavet.

Det inre av Montenegro präglas av kalla vintrar och varma, fuktiga somrar med jämnt fördelad nederbörd. Vid kusten är vintrarna relativt milda och somrarna heta och torra.

Naturtillgångar och energi

Montenegro är relativt rikt på mineral, som bauxit, järnmalm och koppar, och är självförsörjande på kol. Tillgången på vattenkraft är god men utnyttjas bara till en mindre del. Landet saknar egna oljetillgångar.

Skog utgör också en viktig tillgång och det finns sten, grus, sand och havssalt att utvinna.

Kol och olja står för omkring en tredjedel vardera av energiförsörjningen. Förnybara källor – biobränsle och vattenkraft – står för ungefär lika stora delar av den resterande. Sol- och vindenergi utgör mycket små andelar.

Montenegros flagga.

Jordbruk och industri

Jordbruket i Montenegro är varierat med citrusodlingar vid kusten, grönsaker i inlandet och betesmarker i norr. Industrisektorn är relativt liten och består främst av livsmedels- och tobaksförädling samt metallindustri.

En dryg tredjedel av landytan i det bergiga Montenegro räknas som jordbruksmark, där den övervägande delen utgörs av betesmarker med bland annat får. I inlandet odlas tobak och grönsaker efter säsong. Potatis, majs och vete är bland de viktigaste grödorna. Vid kusten där medelhavsklimatet är gynnsamt odlas också vindruvor, oliver och plommon.

ANNONS

ANNONS

Turism

Trots sin begränsade yta kan Montenegro erbjuda ett stort och varierat utbud för turister. Landet ser just turismen som en av de främsta inkomstkällorna och satsar därför stort på att bygga ut sektorn; särskilt försöker man rikta sig till mer penningstarka besökare.

Besök Landguiden och läs mer om Montenegro.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 19 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Montenegros geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Montenegros geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Montenegro

Aktuell samhällsfakta om Montenegro. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Montenegros historia

Här hittar du material som behandlar Montenegros historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...