Belgien idag

Antal invånare: 11 372 070 (2017)
Huvudstad: Bryssel

Befolkning

Belgien har två stora folkgrupper, flamländare och valloner, och splittringen mellan dem har präglat hela landets moderna historia.

Flamländarna bor i Flandern i norr och talar nederländska, fast språket här kallas flamländska.

Antal invånare: 11 372 070 (2017)
Huvudstad: Bryssel

Befolkning

Belgien har två stora folkgrupper, flamländare och valloner, och splittringen mellan dem har präglat hela landets moderna historia.

Flamländarna bor i Flandern i norr och talar nederländska, fast språket här kallas flamländska.

ANNONS

ANNONS

I Vallonien, som utgör landets södra hälft, talar man franska. Det finns också en liten grupp tysktalande, och tyska är landets tredje officiella språk.

Bryssel utgör en i huvudsak franskspråkig enklav omgiven av Flandern. Officiellt är huvudstaden tvåspråkig sedan 1981, men runt 80 procent av invånarna talar franska.

Religion

Den romersk-katolska kyrkan är den dominerande trosinriktningen. Ungefär tre belgare av fyra beräknas vara katoliker även om få aktivt utövar någon religion.

Belgiens flagga.

Politiskt system

Belgien är en monarki med ett parlamentariskt styrelseskick. Sedan 1993 är landet en federal stat. Den består av tre regioner och tre språkgemenskaper som utgör parallella strukturer och delvis överlappar varandra. Konstruktionen, och splittringen mellan landets två stora språkgrupper, gör det svårt att bilda regering och flerpartikoalitioner är normen.

Monarken är statschef med begränsade befogenheter.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Efter de båda världskrigen var Belgien en stark förespråkare av nära samarbete mellan västmakterna.

Landet var med och grundade såväl försvarsalliansen Nato 1949 som EU:s föregångare Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952.

Bryssel är idag Europas huvudstad och säte för EU:s huvudorgan. I den belgiska huvudstaden finns EU-kommissionen, EU:s ministerråd och till en del EU-parlamentet.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Belgien är en liten och öppen ekonomi med mångsidig industri, omfattande utrikeshandel och en stor tjänstesektor.

Det centrala läget i Europa och många internationella organ och företag ger fördelar.

Men landet är delat, mellan det rikare Flandern och Vallonien som haft svårt att återhämta sig efter nedgången i kol- och stålindustrin.
Se Belgiens geografi och läs om naturresurser och näringar>

Utrikeshandel

Bristen på inhemska råvaror har gjort Belgien extremt beroende av utrikeshandeln.

Trots sin litenhet var det världens tolfte största handelsnation 2015. Räknar man export per invånare intar Belgien en tätposition; försäljningen av varor och tjänster till utlandet står för nära 85 procent av bruttonationalprodukten (BNP).

Sociala förhållanden

Det omfattande socialförsäkringssystemet finansieras till 25 procent med statliga medel. Hälften betalas av arbetsgivarna och den sista fjärdedelen av de anställda.
 

Besök Landguiden och läs mer om Belgien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Belgien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Belgiens geografi

Fördjupa dig i Belgiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Belgiens historia

Här finns material som behandlar Belgiens historia i små och stora drag. Du kan få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...