M
Kategori
Karta

Belgien idag

Antal invånare: 11 587 882 (2021)
Huvudstad: Bryssel

Det lilla Belgien spelar stor roll internationellt med både EU:s och Natos högkvarter förlagda till Bryssel. Men nationen plågas av motsättningar mellan de flamländska och fransktalande delarna av landet. Hotet om en delning av landet gör den federala staten svårstyrd.

Antal invånare: 11 587 882 (2021)
Huvudstad: Bryssel

Det lilla Belgien spelar stor roll internationellt med både EU:s och Natos högkvarter förlagda till Bryssel. Men nationen plågas av motsättningar mellan de flamländska och fransktalande delarna av landet. Hotet om en delning av landet gör den federala staten svårstyrd.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Belgien har två stora folkgrupper, flamländare och valloner, och splittringen mellan dem har präglat hela landets moderna historia.

Flamländarna bor i Flandern i norr och talar nederländska, fast språket här kallas flamländska.

I Vallonien, som utgör landets södra hälft, talar man franska. Det finns också en liten grupp tysktalande, och tyska är landets tredje officiella språk.

Bryssel utgör en i huvudsak franskspråkig enklav omgiven av Flandern. Officiellt är huvudstaden tvåspråkig sedan 1981, men runt 80 procent av invånarna talar franska.

Belgiens flagga.

Religion

Den romersk-katolska kyrkan är den dominerande trosinriktningen. Ungefär tre belgare av fyra beräknas vara katoliker även om få aktivt utövar någon religion.

Politiskt system

Belgien är en monarki med ett parlamentariskt styrelseskick. Sedan 1993 är landet en federal stat. Den består av tre regioner och tre språkgemenskaper som utgör parallella strukturer och delvis överlappar varandra. Konstruktionen, och splittringen mellan landets två stora språkgrupper, gör det svårt att bilda regering och flerpartikoalitioner är normen.

Monarken är statschef med begränsade befogenheter.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Demokratin är stadigt etablerad i Belgien där maktskiften under en lång tid har gått fredligt till. Politiska och medborgerliga rättigheter är garanterade och respekteras i huvudsak också i verkligheten. Terrorism utgör dock ett hot och flera korruptionsskandaler har skakat landet på hög politisk nivå.

ANNONS

ANNONS

Utrikespolitik och försvar

Efter de båda världskrigen var Belgien en stark förespråkare av nära samarbete mellan västmakterna.

Landet var med och grundade såväl försvarsalliansen Nato 1949 som EU:s föregångare Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952.

Bryssel är idag Europas huvudstad och säte för EU:s huvudorgan. I den belgiska huvudstaden finns EU-kommissionen, EU:s ministerråd och till en del EU-parlamentet.

Ekonomi

Belgien är en liten och öppen ekonomi med mångsidig industri, omfattande utrikeshandel och en stor tjänstesektor.

Det centrala läget i Europa och många internationella organ och företag ger fördelar.

Men landet är delat, mellan det rikare Flandern och Vallonien som haft svårt att återhämta sig efter nedgången i kol- och stålindustrin.

Flandern i norr är välmående med modern tillverkningsindustri och Europas näst största hamn, Antwerpen.

Sett som helhet lever Belgien på sin omfattande tjänstesektor, som står för drygt tre fjärdedelar av BNP, samt en mångsidig industri.

Tack vare sitt läge och goda transportmöjligheter har den belgiska ekonomin stor fördel av EU:s inre marknad. Landet är säte för många internationella och multinationella bolag och har dragit till sig omfattande utländska investeringar.
Se Belgiens geografi och läs om naturresurser och näringar>

ANNONS

Sociala förhållanden

Det omfattande socialförsäkringssystemet finansieras till 25 procent med statliga medel. Hälften betalas av arbetsgivarna och den sista fjärdedelen av de anställda.
 

Besök Landguiden och läs mer om Belgien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Belgien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Belgien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Belgiens geografi

Fördjupa dig i Belgiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Belgiens historia

Här finns material som behandlar Belgiens historia i små och stora drag. Du kan få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Relaterade taggar

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...