M
Kategori
Karta

Belgien idag

Antal invånare: 11,7 miljoner (2024)
Huvudstad: Bryssel

Det lilla Belgien spelar stor roll internationellt med både EU:s och Natos högkvarter förlagda till Bryssel. Men nationen plågas av motsättningar mellan de flamländska och fransktalande delarna av landet. Hotet om en delning av landet gör den federala staten svårstyrd.

Antal invånare: 11,7 miljoner (2024)
Huvudstad: Bryssel

Det lilla Belgien spelar stor roll internationellt med både EU:s och Natos högkvarter förlagda till Bryssel. Men nationen plågas av motsättningar mellan de flamländska och fransktalande delarna av landet. Hotet om en delning av landet gör den federala staten svårstyrd.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Belgien har två stora folkgrupper, flamländare och valloner, och splittringen mellan dem har präglat hela landets moderna historia. Flamländarna bor i Flandern i norr och talar nederländska, fast språket här kallas flamländska. I Vallonien, som utgör landets södra hälft, talar man franska. Det finns också en liten grupp tysktalande och tyska är landets tredje officiella språk.

Bryssel utgör ett i huvudsak franskspråkigt område som är helt omgivet av Flandern. Officiellt är huvudstaden tvåspråkig sedan 1981, men runt 80 procent av invånarna talar franska.

Drygt hälften av belgarna bor i Flandern. Ungefär en tredjedel bor i Vallonien och en tiondel i Bryssel. Språkfördelningen är knappt 60 procent nederländsktalande och cirka 40 procent franskspråkiga. 

Belgiens flagga.

Religion

Den romersk-katolska kyrkan är den dominerande trosinriktningen. Ungefär tre belgare av fyra beräknas vara katoliker även om få aktivt utövar någon religion.

Politiskt system

Belgien är en monarki och en förbundsstat med ett parlamentariskt styrelseskick. Den federala staten består av tre regioner och tre språkgemenskaper som utgör parallella strukturer och delvis överlappar varandra. Konstruktionen, och splittringen mellan landets två stora språkgrupper, gör det svårt att bilda regering och flerpartikoalitioner är normen.

Monarken är statschef med begränsade befogenheter. I dem ingår att utse regeringsbildare och statschefen har även rätt att upplösa parlamentet. Kungen eller drottningen anses stå över politiken och utgör en enande symbol i det annars splittrade landet. Sedan 1991 tillämpas både manlig och kvinnlig tronföljd. Kung Philippe sitter på tronen sedan 2013, hans dotter Elisabeth (född 2001) är kronprinsessa.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Demokratin är stadigt etablerad i Belgien där maktskiften under en lång tid har gått fredligt till. Politiska och medborgerliga rättigheter är garanterade och respekteras i huvudsak också i verkligheten. Terrorism utgör dock ett hot och flera korruptionsskandaler har skakat landet på hög politisk nivå.

I Belgien verkar politiska partier fritt, val genomförs på ett rättvist och demokratiskt vis och förenings- och församlingsrätten respekteras väl.

ANNONS

ANNONS

Utrikespolitik och försvar

Efter de båda världskrigen var Belgien en stark förespråkare av nära samarbete mellan västmakterna. Landet var med och grundade såväl försvarsalliansen Nato 1949 som EU:s föregångare Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952. Bryssel betraktas i dag som Europas huvudstad och är säte för EU:s huvudorgan.

I Bryssel finns EU-kommissionen, EU:s ministerråd och till en del EU-parlamentet. Belgien vill ha fördjupat politiskt samarbete inom EU, även när det gäller försvars- och säkerhetspolitik. Även Nato har sitt högkvarter i Bryssel, och högkvarteret för Natos styrkor i Europa ligger i södra Belgien, nära Mons.

Ekonomi

elgien är en öppen ekonomi med mångsidig industri, omfattande utrikeshandel och en stor tjänstesektor. Det centrala läget i Europa och många internationella organ och företag ger fördelar. Men landet är delat, mellan det rikare Flandern och Vallonien som haft svårt att återhämta sig efter nedgången i kol- och stålindustrin.

Världsbanken klassificerar Belgien som ett höginkomstland, liksom övriga länder i Västeuropa. Ekonomin är något mindre än Sveriges, både totalt sett och räknat per invånare.
Se Belgiens geografi och läs om naturresurser och näringar>

ANNONS

Sociala förhållanden

Socialförsäkringssystemet finansieras till hälften av arbetsgivarna medan de anställda och staten står för en fjärdedel vardera. Systemet är omfattande men lider av kraftig underfinansiering.

Belgien ligger på 12:e plats i FN:s index över mänsklig utveckling (HDI). Det är strax efter Nederländerna (på 10:e) men betydligt bättre än Frankrike (28). Alla västeuropeiska länder ligger i kategorin mycket hög utvecklingsnivå (se hela listan här). 
 

Besök Landguiden och läs mer om Belgien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 17 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Belgien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Belgien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Belgiens geografi

Fördjupa dig i Belgiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Hi
Karta

Belgiens historia

Här finns material som behandlar Belgiens historia i små och stora drag. Du kan få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Relaterade taggar

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Sh
EU

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...