M

Kongo-Kinshasas geografi

Antal invånare: 81 339 990 (2017)
Huvudstad: Kinshasa

Geografi och klimat

Kongo-Kinshasa är det näst största landet i Afrika, efter Algeriet. Det upptar stora delar av Afrikas inland och har bara en kort kuststräcka, fyra mil lång, vid Kongoflodens mynning i Atlanten i väster. Kongo är till ytan fem gånger så stort som Sverige och gränsar till nio länder.

Kongoflodens väldiga bäcken dominerar landet och utgör med sina bifloder ett vidsträckt nätverk av segelbara vattenvägar. Floden är världens näst största räknat i vattenvolym, efter Amazonfloden i Sydamerika, och viktig för vattenförsörjningen i Afrika.

Antal invånare: 81 339 990 (2017)
Huvudstad: Kinshasa

Geografi och klimat

Kongo-Kinshasa är det näst största landet i Afrika, efter Algeriet. Det upptar stora delar av Afrikas inland och har bara en kort kuststräcka, fyra mil lång, vid Kongoflodens mynning i Atlanten i väster. Kongo är till ytan fem gånger så stort som Sverige och gränsar till nio länder.

Kongoflodens väldiga bäcken dominerar landet och utgör med sina bifloder ett vidsträckt nätverk av segelbara vattenvägar. Floden är världens näst största räknat i vattenvolym, efter Amazonfloden i Sydamerika, och viktig för vattenförsörjningen i Afrika.

ANNONS

ANNONS

Kongobäckenet har formen av en amfiteater som är öppen mot norr och nordväst och avgränsas av högplatåer i söder samt berg i öster, bland annat Ruwenzorimassivet och Virungavulkanerna. En av de åtta vulkanerna, den 3 470 meter höga Nyiragongo, hade ett stort utbrott 2002 som förstörde delar av staden Goma.

Den östafrikanska gravsänkan Great Rift Valleys randberg sammanfaller till stor del med landets östgräns mot Stora sjöarnas område. Tanganyikasjön utgör gräns mot Tanzania och Burundi, Kivusjön mot Rwanda och Albertsjön samt Edwardsjön mot Uganda.

Huvudstaden Kinshasa ligger vid Kongofloden en bit innanför kusten i väster. Därifrån är det drygt 150 mil fågelvägen till den näst största staden Lubumbashi och lika långt till Bukavu vid gränsen mot Rwanda i väster.

Kongo-Kinshasas flagga.

Regnskogsområdet som sträcker sig in i grannländerna är världens näst största – efter Amazonas – och är viktigt för den biologiska mångfalden i världen. Här finns över 600 trädslag, mer än 1 000 fågelarter och över 1 300 fjärilssorter. Skogen fungerar också som en enorm ”lunga” som producerar syre och fångar upp koldioxid, vilket är av stor betydelse för klimatet i världen.

Klimatet är tropiskt med hög luftfuktighet och en relativt hög temperatur året om. De två tredjedelar av landet som ligger söder om ekvatorn har regntid i stort sett mellan november och mars, då det är torrtid norr om ekvatorn. Men det förekommer stora lokala variationer och vissa områden har dubbla perioder av regntid och torrtid.

Kring huvudstaden Kinshasa är det normalt torrt väder från slutet av maj till början av oktober och regnperiod under resten av året, med undantag för några veckor i januari–februari. Under regntiden är klimatet pressande med häftiga regnskurar flera gånger i veckan, ofta i samband med åska.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar

Gruvbrytning har sedan kolonialtiden varit hörnstenen i Kongo-Kinshasas formella ekonomi, även om dess bidrag till BNP minskat sedan 1980-talet. En viss återhämtning har dock skett. Koppar, kobolt och diamanter är de viktigaste mineralerna. Stora mängder utvinns också av zink, guld, kassiterit, mangan, kadmium, germanium, silver, volfram och coltan.

Jordbruk

Endast runt 3 procent av Kongo-Kinshasas yta är uppodlad, trots att klimat och jordmån lämpar sig väl för storproduktion av bland annat bomull och kaffe. Produktionen av alla kommersiella grödor har minskat sedan 1970-talet.

Industri

Efter afrikanska förhållanden hade Kongo-Kinshasa tidigare en relativt välutvecklad förädlingsindustri. Många års ekonomiskt vanstyre knäckte nästan hela industrin och först under de senaste åren har det gjorts försök att få i gång produktionen igen.

Turism

På grund av säkerhetsläget är de utländska besökarna få i Kongo. Särskilt avråds utlänningar från att resa i norra och östra Kongo.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kongo-Kinshasa.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kongo-Kinshasas geografi

L

Lätta fakta om regnskogar

av: Carsten Ryytty
2017-10-22

Jordens regnskogar har funnits i 60 miljoner år, men nu håller de på att försvinna för gott. Varje år försvinner ca 50 000 km² regnskog, vilket motsvarar en yta större än Danmark. Varje minut försvinner en areal som motsvarar ungefär 35 fotbollsplaner...

+ Läs mer

Länkar om Kongo-Kinshasas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kongo-Kinshasas historia

Fördjupa dig i Kongo-Kinshasas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fakta om Kongo-Kinshasa

Aktuell samhällsfakta om Kongo-Kinshasa. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...