M
Tagg
Oljetorn
Oljefält i Texas, USA.

Olja

Olja (råolja, petroleum) har organiskt ursprung och består av olika kolväten från plankton och andra organismer som för miljontals år sedan lagrats på t.ex. havsbottnar där det täckts över, sjunkit och av trycket i jordens inre omvandlats till olja. Det finns gott om olja i jordens innandöme.

Den energirika oljan är idag vårt viktigaste fossila bränsle och en av världens viktigaste råvaror.

Olja kan raffineras till bensin, fotogen och olika typer av eldningsoljor, men är också råvara till plaster och syntetfibrer.

ANNONS

Men oljan skapar också problem. När oljan förbränns - t.ex. i en bil eller ett värmeverk - bildas giftiga gaser som förstör miljön och på samma gång bidrar till att öka växthuseffekten. Därtill händer det ibland att olja hamnar på ställen där den inte hör hemma, t.ex. genom oljeutsläpp i havet. Denna typ av föroreningar ger stora skador på naturen.

LÄS MER: Oljans historia (artikelserie)

LÄS MER: Energikällor

LÄS MER: Oljekrisen 1973

PODCAST: Energi och energikällor
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till olja.

Uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Olja

Bortom fossilsamhället

av: Naturskyddsföreningen
Högstadiet, Gymnasiet

Låt eleverna leva sig in i en framtid där klimatmålen har uppnåtts. Blicka tillbaka från framtiden genom att besöka ett museum med föremål från den fossila eran och skapa egna bidrag till utställningen.

+ Läs mer

Vad är energi?

av: Naturskyddsföreningen
Mellanstadiet

Den här övningen passar bra som en introduktion till energibegrepp och klimatfrågor, hur de är kopplade till varandra och hur vi själva kan påverka!

+ Läs mer

Artiklar om Olja

M

Miljö, energi och energikällor

av: Energimyndigheten
2019-05-06

En energikälla är något vi får energi från, till exempel muskelkraft, bränsle och elektricitet. Idag skiljer vi på förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. Förnybara energikällor kan inte ta slut, till skillnad från de icke förnybara energikällorna som det bara finns en viss mängd av och som kommer ta slut...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Det svarta guldet - oljans historia, del 1: Oljan under 1800-talet

av: Mattias Axelsson
2017-01-15

Föreställ dig en värld som genomgår en av sina största förändringar någonsin. Från livet på en bondgård till att arbeta i fabriker, från att använda muskelkraft till att förlita sig på maskiner. Det är 1800-talet, och massor av nya tekniska landvinningar revolutionerar hur vi lever och jobbar. Medan kol driver den industriella revolutionen i England, leder Edwin Drakes oljeborrningar i USA till en ny era av energiproduktion och användning. Samtidigt börjar vi inse att dessa fossila bränslen har en påverkan på vår planet som vi inte kan ignorera. Detta är berättelsen om det svarta guldet och hur det formade vårt moderna samhälle...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Det svarta guldet - oljans historia, del 2: Oljan under 1900-talet

av: Mattias Axelsson
2017-01-15

Från första världskrigets slagfält till 1970-talets oljekris - oljan har spelat en nyckelroll i 1900-talets historia. Dess påverkan sträcker sig över krig, industriell utveckling och klimatförändringar. Medan oljan möjliggjorde en omvandling av samhällen och ekonomier, har dess begränsade tillgänglighet och miljöpåverkan gjort att frågor om hållbarhet och alternativa energikällor blivit allt mer brådskande...

+ Läs mer

Podcast om Olja

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1970-1979

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-10

Mattias, Julia och Kristoffer tar sig an 1970-talet. Oljekris, lotterriksdag, borgerlig regering, kärnkraft, disco samt staten och kapitalet.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Oljekrisen 1973

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-18

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om oljekrisen 1973 - orsakerna till den och konskevenser av den.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Energi och energikällor

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-10-26

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om vad energi och energikällor är för något?

+ Läs mer

Länkar om Olja

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS