Kongo-Brazzaville idag

Antal invånare: 5 260 750 (2017)
Huvudstad: Brazzaville

Befolkning

Kongo-Brazzaville är ett glesbefolkat land. De flesta lever i städerna i söder, medan stora områden i norr är obebodda.

Sex av tio kongoleser lever i städer, vilket är en större andel än i de flesta av Kongo-Brazzavilles grannländer. Orsaken är att staden Brazzaville var centralort i den franska kolonin Ekvatorialafrika och att en omfattande statsförvaltning byggdes upp där (se Kongo-Brazzavilles historia).

Antal invånare: 5 260 750 (2017)
Huvudstad: Brazzaville

Befolkning

Kongo-Brazzaville är ett glesbefolkat land. De flesta lever i städerna i söder, medan stora områden i norr är obebodda.

Sex av tio kongoleser lever i städer, vilket är en större andel än i de flesta av Kongo-Brazzavilles grannländer. Orsaken är att staden Brazzaville var centralort i den franska kolonin Ekvatorialafrika och att en omfattande statsförvaltning byggdes upp där (se Kongo-Brazzavilles historia).

ANNONS

ANNONS

Religion

Enligt grundlagen ska det råda religionsfrihet i Kongo-Brazzaville och detta respekteras generellt av landets regering. Kristendom är den dominerande religionen.

  Kongo-Brazzavilles flagga.

  Politiskt system

  De politiska institutionerna är uppbyggda efter fransk förebild och författningen ger presidenten stora maktbefogenheter.

  Den politiska utvecklingen har karaktäriserats av våld mellan olika politiska grupperingar och militären har ett stort inflytande över politiken.

  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Frankrike är Kongo-Brazzavilles viktigaste partner i utlandet, såväl politiskt som ekonomiskt, men sedan millennieskiftet har relationen till Kina blivit allt viktigare.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Kongo-Brazzaville räknas som ett av de mer utvecklade länderna i Afrika och inkomsten per person är relativt hög för afrikanska förhållanden tack vare landets oljetillgångar.

   Svagheterna är landets ensidiga beroende av inkomster från olja samt en utbredd korruption. Tack vare skuldavskrivningar har landet blivit av med stora utlandsskulder, men håller samtidigt på att skapa nya genom stora infrastruktursatsningar som bekostas av lån från Kina.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kongo-Brazzavilles geografi >

   Utrikeshandel

   Kongo-Brazzaville har länge varit ett centrum för handel via Kongoflodens stora vattensystem från Tchad i norr till Atlantkusten i söder.

   Sociala förhållanden

   Trots landets rika naturtillgångar lever de flesta av Kongo-Brazzavilles invånare i fattigdom. Enligt FN-organer UNDP levde 47 procent 2012 under fattigdomsgränsen.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Kongo-Brazzaville.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Kongo-Brazzaville

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Kongo-Brazzavilles geografi

   Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kongo-Brazzavilles geografi ur olika perspektiv.

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Internationella relationer

   Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

   Kongo-Brazzavilles historia

   Historia om Kongo-Brazzaville. Här finns material som behandlar Kongo-Brazzavilles historia i små och stora drag.