M
Kategori
karta

Kongo-Brazzaville idag

Antal invånare: 5 657 017 (2021)
Huvudstad: Brazzaville

Kongo-Brazzaville sträcker sig mer än 100 mil från Atlanten på Afrikas västkust. Området längs Kongofloden inlemmades från 1880-talet i det franska kolonialväldet. Landet blev självständigt 1960 och har sedan dess, i stort sett, styrts av militärt baserade regeringar, mellan 1968 och 1990 som en marxist-leninistisk enpartistat. Inbördeskriget i slutet av 1990-talet vållade samhället stora skador. Export av olja och timmer har givit Kongo-Brazzaville goda inkomster, men merparten av invånarna lever i djup fattigdom. Fallande oljepriser har på senare år slagit hårt mot ekonomin.

Antal invånare: 5 657 017 (2021)
Huvudstad: Brazzaville

Kongo-Brazzaville sträcker sig mer än 100 mil från Atlanten på Afrikas västkust. Området längs Kongofloden inlemmades från 1880-talet i det franska kolonialväldet. Landet blev självständigt 1960 och har sedan dess, i stort sett, styrts av militärt baserade regeringar, mellan 1968 och 1990 som en marxist-leninistisk enpartistat. Inbördeskriget i slutet av 1990-talet vållade samhället stora skador. Export av olja och timmer har givit Kongo-Brazzaville goda inkomster, men merparten av invånarna lever i djup fattigdom. Fallande oljepriser har på senare år slagit hårt mot ekonomin.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Kongo-Brazzaville är ett glesbefolkat land. De flesta lever i städerna i söder, medan stora områden i norr är obebodda. Befolkningen växer snabbt och drygt två invånare av fem är under 15 år. Färre än 3 procent av befolkningen är 65 år eller äldre.

Kongo-Brazzavilles flagga.

Religion

Enligt grundlagen ska det råda religionsfrihet i Kongo-Brazzaville och detta respekteras generellt av landets regering. Kristendom är den dominerande religionen.

Politiskt system

President Denis Sassou-Nguesso styrt Kongo-Brazzaville sedan 1979, med undantag för fem år på 1990-talet. 1997 återtog han makten genom en kupp och har sedan kunnat sitta kvar efter en rad omstridda val. Efter att en ny författning antogs 2015 kunde han ställa upp för både en tredje och en fjärde mandatperiod som president.

Den politiska utvecklingen har karaktäriserats av våld mellan olika politiska grupperingar och militären har ett stort inflytande över politiken.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Kongo-Brazzaville är inte att betrakta som ett fritt land. Presidenten och hans närmaste krets håller ett fast grepp om så väl landets olja som den politiska makten. Oppositionen har små möjligheter att komma till makten.

Utrikespolitik och försvar

Frankrike är Kongo-Brazzavilles viktigaste partner i utlandet, såväl politiskt som ekonomiskt, men sedan millennieskiftet har relationen till Kina blivit allt viktigare.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Kongo-Brazzaville räknas som ett av de mer utvecklade länderna i Afrika och inkomsten per person var länge relativt hög för afrikanska förhållanden, tack vare landets oljetillgångar. Det ensidiga beroendet av inkomster från olja har dock gjort ekonomin sårbar, åren 2014–2021 hade landet negativ tillväxt mycket på grund av låga världsmarknadspriser på olja.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kongo-Brazzavilles geografi >

Sociala förhållanden

Trots landets rika naturtillgångar lever de flesta av Kongo-Brazzavilles invånare i fattigdom. I FN-organet UNDP:s index för mänsklig utveckling 2021 hamnade Kongo-Brazzaville på plats 153 av 191 länder.  Samma år beräknade Världsbanken att över halva befolkningen levde under fattigdomsgränsen.

Besök Landguiden och läs mer om Kongo-Brazzaville.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Kongo-Brazzaville

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Kongo-Brazzaville

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
karta

Kongo-Brazzavilles geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kongo-Brazzavilles geografi ur olika perspektiv.

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Hi
karta

Kongo-Brazzavilles historia

Historia om Kongo-Brazzaville. Här finns material som behandlar Kongo-Brazzavilles historia i små och stora drag.