Kongo-Brazzaville idag

Antal invånare: 5 380 508 (2019)
Huvudstad: Brazzaville

Kongo-Brazzaville sträcker sig mer än 100 mil från Atlanten på Afrikas västkust. Området längs Kongofloden inlemmades från 1880-talet i det franska kolonialväldet. Landet blev självständigt 1960 och har sedan dess, i stort sett, styrts av militärt baserade regeringar, mellan 1968 och 1990 som en marxist-leninistisk enpartistat. Inbördeskriget i slutet av 1990-talet vållade samhället stora skador. Export av olja och timmer har givit Kongo-Brazzaville goda inkomster, men merparten av invånarna lever i djup fattigdom. Fallande oljepriser har på senare år slagit hårt mot ekonomin.

Antal invånare: 5 380 508 (2019)
Huvudstad: Brazzaville

Kongo-Brazzaville sträcker sig mer än 100 mil från Atlanten på Afrikas västkust. Området längs Kongofloden inlemmades från 1880-talet i det franska kolonialväldet. Landet blev självständigt 1960 och har sedan dess, i stort sett, styrts av militärt baserade regeringar, mellan 1968 och 1990 som en marxist-leninistisk enpartistat. Inbördeskriget i slutet av 1990-talet vållade samhället stora skador. Export av olja och timmer har givit Kongo-Brazzaville goda inkomster, men merparten av invånarna lever i djup fattigdom. Fallande oljepriser har på senare år slagit hårt mot ekonomin.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Kongo-Brazzaville är ett glesbefolkat land. De flesta lever i städerna i söder, medan stora områden i norr är obebodda. Befolkningen växer snabbt och drygt två invånare av fem är under 15 år. Färre än 3 procent av befolkningen är 65 år eller äldre.

Kongo-Brazzavilles flagga.

Religion

Enligt grundlagen ska det råda religionsfrihet i Kongo-Brazzaville och detta respekteras generellt av landets regering. Kristendom är den dominerande religionen.

Politiskt system

De politiska institutionerna är uppbyggda efter fransk förebild och författningen ger presidenten stora maktbefogenheter. Den politiska utvecklingen har karaktäriserats av våld mellan olika politiska grupperingar och militären har ett stort inflytande över politiken.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Kongo-Brazzaville är inte att betrakta som ett fritt land. Presidenten och hans närmaste krets håller ett fast grepp om så väl landets olja som den politiska makten. Oppositionen har små möjligheter att komma till makten.

Utrikespolitik och försvar

Frankrike är Kongo-Brazzavilles viktigaste partner i utlandet, såväl politiskt som ekonomiskt, men sedan millennieskiftet har relationen till Kina blivit allt viktigare.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Kongo-Brazzaville räknas som ett av de mer utvecklade länderna i Afrika och inkomsten per person är relativt hög för afrikanska förhållanden tack vare landets oljetillgångar. Svagheterna är landets ensidiga beroende av inkomster från olja samt en utbredd korruption.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kongo-Brazzavilles geografi >

Sociala förhållanden

Trots landets rika naturtillgångar lever de flesta av Kongo-Brazzavilles invånare i fattigdom. Enligt FN-organer UNDP levde 47 procent 2012 under fattigdomsgränsen.

Besök Landguiden och läs mer om Kongo-Brazzaville.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 26 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Kongo-Brazzaville

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Kongo-Brazzaville

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kongo-Brazzavilles geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kongo-Brazzavilles geografi ur olika perspektiv.

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Kongo-Brazzavilles historia

Historia om Kongo-Brazzaville. Här finns material som behandlar Kongo-Brazzavilles historia i små och stora drag.