M
Kategori

Belizes geografi

Antal invånare: 404 915 (2021)
Huvudstad: Belmopan

Geografi och klimat

Belize ligger på Centralamerikas östkust och är till ytan något större än Värmland. Utanför kusten mot Karibiska havet i öster ligger en rad öar och västra halvklotets längsta korallrev. Klimatet är övervägande tropiskt.

Antal invånare: 404 915 (2021)
Huvudstad: Belmopan

Geografi och klimat

Belize ligger på Centralamerikas östkust och är till ytan något större än Värmland. Utanför kusten mot Karibiska havet i öster ligger en rad öar och västra halvklotets längsta korallrev. Klimatet är övervägande tropiskt.

ANNONS

ANNONS

Längs kusten finns sumpmarker och laguner. Den norra delen av Belize utgörs av slättland medan den södra domineras av Mayabergen med toppar på över 1 000 meter över havet. Belize gränsar till Mexiko i norr och Guatemala i väster och söder.

Belize
Bild: Utrikespolitiska institutet
Belize City ligger vid kusten och är landets ekonomiska centrum samt största stad. Huvudstad är dock Belmopan som ligger i inlandet och invigdes 1970, nio år efter det att stora delar av Belize City ödelagts av orkanen Hattie.

Belize har enorm biologisk mångfald och naturresurserna är till stor del orörda. Nästan halva landet är under någon form av naturskydd och det finns ett utbrett nätverk av marina skyddsområden.

Höga temperaturer och hög luftfuktighet präglar klimatet. I norr regnar det från april–maj till december medan regnperioden är något längre i söder. Vid kusten sänks temperaturen av passadvindar från Atlanten. Mellan juni och november drabbas Belize ibland av orkaner.

Naturtillgångar och energi

Skogen är en viktig naturresurs i Belize. De geologiska tillgångarna är begränsade men olja utvinns sedan 2006. Det låglänta kustlandet och övärlden utanför gör landet känsligt för de stigande havsnivåer och ökande förekomst av orkaner som kommer i klimatförändringarnas spår.

Belizes flagga.

Jordbruk

Sockerrör, bananer och citrusfrukter är de dominerande exportgrödorna i Belize. Fiskesektorn är också viktig. En knapp femtedel av arbetskraften är sysselsatt inom jordbruket.

ANNONS

Industri

Industrisektorn är liten i Belize och består främst av framställning av livsmedel för hemmamarknaden, samt förädling av jordbruksprodukter för export.

Besök Landguiden och läs mer om Belize.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Belizes geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Belizes geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Belizes historia

Historia om Belize. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fakta om Belize

Aktuell samhällsfakta om Belize. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...