Tanzanias geografi

Antal invånare: 57 310 020 (2017)
Huvudstad: Dodoma

Geografi

Tanzania är beläget vid Afrikas östkust, strax söder om ekvatorn. Landet är mer än dubbelt så stort som Sverige och gränsar mot åtta länder. Tanzania är en union mellan fastlandet (före detta Tanganyika) och öriket Zanzibar i Indiska oceanen. Till Tanzania hör även öarna Pemba, som ingår i Zanzibar, och Mafia.

Antal invånare: 57 310 020 (2017)
Huvudstad: Dodoma

Geografi

Tanzania är beläget vid Afrikas östkust, strax söder om ekvatorn. Landet är mer än dubbelt så stort som Sverige och gränsar mot åtta länder. Tanzania är en union mellan fastlandet (före detta Tanganyika) och öriket Zanzibar i Indiska oceanen. Till Tanzania hör även öarna Pemba, som ingår i Zanzibar, och Mafia.

ANNONS

ANNONS

Fastlandet domineras av ett platålandskap med vidsträckta stäpper. Här finns Afrikas högsta och lägsta punkter: berget Kilimanjaro, vars topp reser sig nästan 6 000 meter över havet, respektive Tanganyikasjön, vars botten ligger 385 meter under havsytan. Centralplatån avgränsas i öster och väster av förkastningssprickor som hör samman med den väldiga gravsänkan Great Rift Valley, som löper från norr till söder genom hela Östafrika. De långsmala sjöarna Tanganyikasjön och Malawisjön utgör en stor del av den västra och djupaste förkastningssprickan.

Tanzanias flagga.

Längs Indiska oceanen löper en kustslätt med vackra sandstränder och korallrev. Kring de större flodmynningarna finns ofta mangroveträsk. I södra och västra Tanzania finns större skogsområden, som täcker närmare en tredjedel av landets yta. På sluttningarna kring bergsmassiven Uluguru, Nguru och Usambara i öster finns små, men viktiga områden av tropisk regnskog.

Djurlivet är rikt och till stor del orört. I nationalparker som Serengeti lever lejon, elefanter, bufflar, leoparder, noshörningar, giraffer med flera arter. Enorma hjordar av gnuer och zebror vandrar över savannen.

Klimat

Klimatet skiftar från kustens och öarnas tropiska monsunklimat till det torra och varma inlandet.

På de flesta håll infaller regnperioden mellan december och maj, men i en del områden förekommer två kortare regnperioder, oktober–november och april–maj.

Det regnar mindre än vad som är normalt kring ekvatorn, även om nederbördsmängden kan variera kraftigt år från år.

Torrare klimat och minskad nederbörd har bidragit till att glaciären på Kilimanjaros topp krympt med 85 procent på hundra år. Forskare befarar att den är på väg att försvinna helt.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar

Tanzania är rikt på mineraler och har i synnerhet stora tillgångar av guld och naturgas. Guldbrytningen svarar för runt en tredjedel av exporten. Naturgasen används för inhemsk elproduktion.

Jordbruk

Jordbruket står för över en fjärdedel av Tanzanias bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsätter majoriteten av befolkningen. Traditionellt har jordbruket varit den näring som bidragit mest till landets export, men numera är både gruvindustrin och turismen viktigare för exporten.

Industri

Industrin i Tanzania har länge varit svagt utvecklad och främst inriktad på förädling av råvaror från jordbruk och gruvnäring. Viktigaste branscher är livsmedel, textilier och tobak. Inom livsmedelsindustrin är öl, cashewnötter och socker stora produkter. På senare år har byggbranschen vuxit.

Turism

Tanzania har stora möjligheter att locka turister med sina jungfruliga savanner, fyllda med kontinentens stora djur, och sina långa orörda stränder. Närmare en tredjedel av landytan har avsatts för nationalparker, vilt- och skogsreservat.
 

Besök Landguiden och läs mer om Tanzania.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Tanzanias geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Tanzania

Aktuell samhällsfakta om Tanzania. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Tanzanias historia

Få en helhetsbild av Tanzanias historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...