M

Gabon idag

Antal invånare: 2 025 140 (2017)
Huvudstad: Libreville

Befolkning

Nästan nio av tio invånare bor i städer, de flesta i huvudstaden Libreville, i hamnstaden Port-Gentil eller i gruvstäderna Moanda och Masuku (Franceville). Särskilt de centrala och nordöstra delarna av landet är mycket glest befolkade.

Det finns mer än 40 folkgrupper i Gabon, varav de flesta är bantufolk.

Antal invånare: 2 025 140 (2017)
Huvudstad: Libreville

Befolkning

Nästan nio av tio invånare bor i städer, de flesta i huvudstaden Libreville, i hamnstaden Port-Gentil eller i gruvstäderna Moanda och Masuku (Franceville). Särskilt de centrala och nordöstra delarna av landet är mycket glest befolkade.

Det finns mer än 40 folkgrupper i Gabon, varav de flesta är bantufolk.

ANNONS

ANNONS

Religion

Majoriteten av Gabons invånare är kristna, de flesta katoliker. Traditionella afrikanska religioner (animism) har också stor utbredning, särskilt på landsbygden. Många som räknar sig som kristna ägnar sig även åt traditionella riter.

  Gabons flagga.

  Politiskt system

  Gabon är formellt en demokrati. Här finns ett tvåkammarparlament och en rad olika politiska partier att välja mellan. Allmänna val hålls regelbundet både till parlamentets andra kammare och till presidentposten. I praktiken ligger dock nästan all makt hos presidenten, som kan väljas om ett obegränsat antal gånger. En svag och splittrad opposition har gjort att Bongofamiljen och dess parti PDG har kunnat sitta vid makten sedan 1967.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Relationerna till den gamla kolonialmakten Frankrike har för det mesta varit nära och vänskapliga. Frankrike har en strategiskt viktig militärbas i Gabon samt en militär styrka, som gradvis skurits ned och uppgick till ca 450 man 2014. Förhållandet till grannländerna över lag gott.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Gabon är rikt på olja, timmer och mineraler. Landet har en av de högsta inkomsterna per invånare i Afrika söder om Sahara. Välståndet kommer dock främst en liten grupp gaboneser till del. Merparten av invånarna lever på odling för eget bruk samt jobb inom den informella sektorn, det vill säga svartjobb av olika slag som gatuförsäljning.

   Inkomsterna från naturrikedomarna varierar också kraftigt med läget i världsekonomin.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Gabons geografi >

   Utrikeshandel

   Gabon har traditionellt haft ett överskott i sin varuhandel med utlandet, framför allt tack vare oljeexporten. Överskottets storlek har varierat med världsmarknadspriset på olja, som svarar för runt 80 procent av exportintäkterna.

   Sociala förhållanden

   Trots oljeinkomsterna är en stor del av Gabons invånare fattiga. Andelen varierar i olika undersökningar från en till två tredjedelar.

   De fattigas levnadsstandard har sjunkit sedan slutet av 1990-talet. Omkring 20 procent av befolkningen erhåller 90 procent av alla inkomster.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Gabon.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Lärarmaterial om Fakta om Gabon

   Det nya Afrika

   av: Swedfund
   Gymnasiet

   Den afrikanska kontinenten rymmer idag världens snabbast växande ekonomier och vi ser nu möjlighet att framgångsrikt bekämpa den extrema fattigdomen. Bilden som framträder är ett Afrika som väcker hopp men där det självklart även finns rejäla utmaningar. Syftet med läromedlet Det Nya Afrika är att utmana den traditionella bilden som många i skolan har om Afrika.

   + Läs mer

   Länkar om Fakta om Gabon

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Gabons historia

   Historia om Gabon. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

   Gabons geografi

   Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Gabons geografi ur olika perspektiv.