M
Kategori
Karta

Georgien idag

Antal invånare: 3 708 610 (2021)
Huvudstad: Tbilisi

Georgien ligger i södra Kaukasus där Europa möter Asien. Landet har genom historien varit ett utsatt byte för regionens stormakter Persien, Turkiet och Ryssland. I vår tid har Georgien söndrats av separatistiska utbrytningar i republikerna Abchazien och Sydossetien. Den före detta sovjetrepubliken är också en bricka i det säkerhetspolitiska spelet mellan Ryssland och Nato.

Antal invånare: 3 708 610 (2021)
Huvudstad: Tbilisi

Georgien ligger i södra Kaukasus där Europa möter Asien. Landet har genom historien varit ett utsatt byte för regionens stormakter Persien, Turkiet och Ryssland. I vår tid har Georgien söndrats av separatistiska utbrytningar i republikerna Abchazien och Sydossetien. Den före detta sovjetrepubliken är också en bricka i det säkerhetspolitiska spelet mellan Ryssland och Nato.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Förutom georgierna själva lever ett sjuttiotal folkgrupper i landet, vara en del är mycket små. Många av folkgrupperna återfinns också i Georgiens grannländer.

Georgien är ett av de minst urbaniserade länderna i Europa. Bara drygt hälften av invånarna bor i städer.

Befolkningen minskade efter självständigheten 1991 på grund av emigration, inbördeskrig och sociala och ekonomiska problem.

Georgiens flagga.

Religion

Flertalet georgier är kristna och medlemmar av den georgiska ortodoxa kyrkan.

Religionsfrihet garanteras i grundlagen och respekteras överlag, men små trossamfund som baptister och Jehovas vittnen uppger att de utsätts för trakasserier.

Politiskt system

Georgiens nuvarande författning antogs av parlamentet 1995. Den slår fast att Georgien är en oberoende och odelbar stat som även omfattar de två autonoma republikerna Adzjarien och Abchazien samt Sydossetien som under sovjettiden hade status som autonom region. Abchazien och Sydossetien har dock brutit sig ur Georgien och deras framtida status är oklar.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Den tidigare positiva utvecklingen kring mänskliga rättigheter i Georgien har stannat av något på senare tid. Brister i rättsväsendets oberoende är ett av problemen.

Utrikespolitik och försvar

Georgien ligger i konflikt med Ryssland. Georgiens ambition att bli Natomedlem ledde till växande konfrontation med Moskva, och 2008 utbröt ett georgisk-ryskt femdagarskrig. I och med kriget svalnade det västliga stödet till Georgien en del och Natomedlemskapet sköts på framtiden. Rysslands anfall mot Ukraina 2022 har drivit på georgiska ambitioner att söka EU-medlemskap.

Den georgiska utrikespolitiken har under större delen av självständighetstiden syftat till att knyta nära förbindelser med västvärlden och samtidigt upprätthålla kontakter med Ryssland. Det har inte lyckats mer än delvis.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Georgien är rikt på naturtillgångar och har ett gynnsamt geografiskt läge längs handelsvägen mellan Kaspiska havet och Svarta havet. Det finns goda förutsättningar för frukt- och vinodling samt turism. Men väpnade konflikter, ekonomisk vanskötsel och korruption har hämmat omvandlingen av en nedgången centralstyrd planekonomi till en fungerande marknadsekonomi.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Georgiens geografi >

Sociala förhållanden

Det georgiska socialförsäkringssystemet har gjorts om från grunden flera gånger och omfattar idag ålderspensioner, arbetslöshetsersättning, sjukpeng och föräldrapeng med mera.
 

Besök Landguiden och läs mer om Georgien.
Konflikter : Georgien-Sydossetien-Abchazien
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Georgien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Georgien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Georgiens historia

Få en helhetsbild av Georgiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

Ge
Karta

Georgiens geografi

Här hittar du material som fokuserar på Georgiens geografi ur olika perspektiv.