Georgien idag

Antal invånare: 3 717 100 (2017)
Huvudstad: Tbilisi

Befolkning

Förutom georgierna själva lever ett sjuttiotal folkgrupper i landet, vara en del är mycket små. Många av folkgrupperna återfinns också i Georgiens grannländer.

Georgien är ett av de minst urbaniserade länderna i Europa. Bara drygt hälften av invånarna bor i städer.

Befolkningen minskade efter självständigheten 1991 på grund av emigration, inbördeskrig och sociala och ekonomiska problem.

Antal invånare: 3 717 100 (2017)
Huvudstad: Tbilisi

Befolkning

Förutom georgierna själva lever ett sjuttiotal folkgrupper i landet, vara en del är mycket små. Många av folkgrupperna återfinns också i Georgiens grannländer.

Georgien är ett av de minst urbaniserade länderna i Europa. Bara drygt hälften av invånarna bor i städer.

Befolkningen minskade efter självständigheten 1991 på grund av emigration, inbördeskrig och sociala och ekonomiska problem.

ANNONS

ANNONS

Religion

Flertalet georgier är kristna och medlemmar av den georgiska ortodoxa kyrkan.

Religionsfrihet garanteras i grundlagen och respekteras överlag, men små trossamfund som baptister och Jehovas vittnen uppger att de utsätts för trakasserier.

  Georgiens flagga.

  Politiskt system

  Georgiens nuvarande författning antogs av parlamentet 1995. Den slår fast att Georgien är en oberoende och odelbar stat som även omfattar de två autonoma republikerna Adzjarien och Abchazien samt Sydossetien som under sovjettiden hade status som autonom region. Abchazien och Sydossetien har dock brutit sig ur Georgien och deras framtida status är oklar.

  Presidenten, som är statschef och överbefälhavare, utses i direkta val för en period på fem år och kan sitta i högst två mandatperioder.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Georgien ligger i konflikt med Ryssland. Georgiens ambition att bli Nato-medlem ledde till växande konfrontation med Moskva, och 2008 utbröt ett georgisk-ryskt femdagarskrig. I och med kriget svalnade det västliga stödet till Georgien en del och Nato-medlemskapet sköts på framtiden.

  Den georgiska utrikespolitiken har under större delen av självständighetstiden annars syftat till att knyta nära förbindelser med västvärlden och samtidigt upprätthålla kontakter med Ryssland. Det har inte lyckats.

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Ekonomi

  Georgien är rikt på naturtillgångar och har ett gynnsamt geografiskt läge längs handelsvägen mellan Kaspiska havet och Svarta havet.

  Det finns goda förutsättningar för frukt- och vinodling samt turism.

  Väpnade konflikter, ekonomisk vanskötsel och korruption har dock hämmat omvandlingen av en nedgången centralstyrd planekonomi till en fungerande marknadsekonomi.
  Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Georgiens geografi >

  Utrikeshandel

  Georgiens import växer snabbare än exporten, vilket ger ett växande underskott i både handelsbalansen och bytesbalansen (den sammanlagda handeln med varor och tjänster).

  Sociala förhållanden

  Det georgiska socialförsäkringssystemet har gjorts om från grunden flera gånger och omfattar idag ålderspensioner, arbetslöshetsersättning, sjukpeng och föräldrapeng med mera.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Georgien.
  Konflikter : Georgien-Sydossetien-Abchazien
   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Fakta om Georgien

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Georgiens historia

  Få en helhetsbild av Georgiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

  Georgiens geografi

  Här hittar du material som fokuserar på Georgiens geografi ur olika perspektiv.