Bild:
M

Australien idag

Antal invånare: 23 781 169 (2015)
Huvudstad: Canberra

Befolkning

Australien är glest befolkat och invånarna är mycket ojämnt spridda geografiskt. Två tredjedelar av landet är i stort sett obebott och ett betydande område är glesbefolkad landsbygd.

Cirka 85 procent av invånarna lever i städer och tätorter längs öst- och sydkusten samt runt Perth i sydväst.

För ett utvecklat land är befolkningstillväxten relativt hög och befolkningen ganska ung, främst på grund av omfattande invandring.

Efter en nedgång på 1990-talet ökade invandringen åter i början av 2010-talet för att sedan åter minska något; 2011 uppgick den till drygt 440 000 personer.

Religion

Religionsfrihet råder och förhållandet mellan stat och kyrkor regleras i författningen. Två tredjedelar av australierna räknar sig som kristna.

Störst är den katolska kyrkan med irländsk bakgrund, följd av den anglikanska kyrkan. Katolikerna ökade i antal under andra hälften av 1900-talet till följd av invandring från södra Europa. Det brittisk-irländska inflytandet har även gett upphov till presbyterianska och metodistiska församlingar.

Bland senare decenniers immigranter finns religioner som buddhism och islam representerade.

Cirka 5 000 personer sade sig i folkräkningen 2001 utöva traditionell aboriginsk religion.

Politiskt system

Australien är en förbundsstat bestående av sex delstater med stort inre självstyre och tre territorier. Federalt ligger den lagstiftande makten hos ett parlament med två kamrar.

Två partigrupperingar, Arbetarpartiet och en borgerlig koalition mellan Liberala partiet och Nationella partiet, har växlat om vid makten.

Den brittiska monarken är statsöverhuvud men representeras i Australien av en generalguvernör. Tankar finns om att på sikt införa republik.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Australiens utrikespolitik var fram till andra världskriget starkt knuten till Storbritanniens. Först 1935 öppnade Australien ett eget utrikesdepartement och 1940 de första egna ambassaderna.

Numera för landet en självständig utrikespolitik i nära samklang med USA men med betoning på säkerhet och goda kontakter i närområdet, som blivit allt viktigare.

Ekonomi

Australien är ett rikt land med enorma naturtillgångar. Jordbruket dominerade helt ekonomin fram till andra världskriget, men efter kriget inleddes en snabb utbyggnad av såväl tillverknings- som gruvindustri. Jordbruket moderniserades, tjänstesektorn expanderade och turismens betydelse för ekonomin ökade. De asiatiska länderna tog över västvärldens roll som Australiens viktigaste handelspartner.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Australiens geografi >

Utrikeshandel

Traditionellt har Australiens export utgjorts av jordbruksvaror, men numera dominerar handeln med metaller och mineraler: 2012 kom en dryg fjärdedel av exportinkomsterna från denna och därtill närmare en femtedel från stenkol. Endast 6 procent av exportinkomsterna utgjordes av industriprodukter.

Sociala förhållanden

Grunden till Australiens socialförsäkringssystem lades redan i början av 1900-talet. Det omfattar numera pensioner, sjukförsäkring, arbetslöshetsersättning och invaliditetsskydd med mera.

Rätten till betald föräldraledighet har varierat kraftigt men 2011 trädde en allmän reform igenom som innebär att en arbetande förälder (a child’s primary carer, det vill säga oftast modern) får vara hemma med sitt nyfödda barn i upp till 18 veckor med en statlig ersättning motsvarande den nationella minimilönen (cirka 15 000 SEK före skatt). Den borgerliga oppositionen utlovade inför valet 2013 att föräldrapeng i form av moderns fulla lön istället för minimilön skulle betalas ut under 26 veckor.
 

Besök Landguiden och läs mer om Australien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 23 781 169 (2015)
Huvudstad: Canberra

Befolkning

Australien är glest befolkat och invånarna är mycket ojämnt spridda geografiskt. Två tredjedelar av landet är i stort sett obebott och ett betydande område är glesbefolkad landsbygd.

Cirka 85 procent av invånarna lever i städer och tätorter längs öst- och sydkusten samt runt Perth i sydväst.

För ett utvecklat land är befolkningstillväxten relativt hög och befolkningen ganska ung, främst på grund av omfattande invandring.

Efter en nedgång på 1990-talet ökade invandringen åter i början av 2010-talet för att sedan åter minska något; 2011 uppgick den till drygt 440 000 personer.

Religion

Religionsfrihet råder och förhållandet mellan stat och kyrkor regleras i författningen. Två tredjedelar av australierna räknar sig som kristna.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Australien

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Australien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Australien ur olika perspektiv. Australien, officiellt Australiska statsförbundet eller Samväldet Australien (engelska: Commonwealth of Australia), är ett land på södra halvklotet bestående av fastlandet kontinenten Australien, ön Tasmanien samt ett antal mindre öar i Indiska oceanen och Stilla havet...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Australien. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Oceaniens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Lars Wallins hemsida kan du läsa om Australiens aboriginer. Här berättas om aboriginernas historia, kultur m.m.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Australien. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Australiens geografi ur olika perspektiv.

Historia om Australien. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.