M

Australien idag

Antal invånare: 24 598 930 (2017)
Huvudstad: Canberra

Befolkning

Australien är glest befolkat och invånarna är mycket ojämnt spridda geografiskt. Två tredjedelar av landet är i stort sett obebott och ett betydande område är glesbefolkad landsbygd.

Fyra femtedelar av invånarna lever i städer och tätorter längs öst- och sydkusten samt runt Perth i sydväst. Efter en nedgång på 1990-talet ökade invandringen i början av 2010-talet för att sedan åter minska något.

Antal invånare: 24 598 930 (2017)
Huvudstad: Canberra

Befolkning

Australien är glest befolkat och invånarna är mycket ojämnt spridda geografiskt. Två tredjedelar av landet är i stort sett obebott och ett betydande område är glesbefolkad landsbygd.

Fyra femtedelar av invånarna lever i städer och tätorter längs öst- och sydkusten samt runt Perth i sydväst. Efter en nedgång på 1990-talet ökade invandringen i början av 2010-talet för att sedan åter minska något.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder. I folkräkningen 2016 uppgav två tredjedelar av australierna att de var troende, omkring hälften av dessa var kristna. En tredjedel av invånarna trodde inte på någon religion. I takt med ökad invandring har särskilt antalet muslimer och buddister ökat, men även hinduismen har fått fler anhängare. Samtidigt har under de senaste årtiondena andelen kristna stadigt minskat.

Cirka 5 000 personer sade sig i folkräkningen 2001 utöva traditionell aboriginsk religion.

Australiens flagga.

Politiskt system

Australien är en förbundsstat bestående av sex delstater med stort inre självstyre och tre territorier. Federalt ligger den lagstiftande makten hos ett parlament med två kamrar.

Två partigrupperingar, Arbetarpartiet och en borgerlig koalition mellan Liberala partiet och Nationella partiet, har växlat om vid makten. Den brittiska monarken är statsöverhuvud men representeras i Australien av en generalguvernör.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Australiens utrikespolitik var fram till andra världskriget starkt knuten till Storbritanniens. Först 1935 öppnade Australien ett eget utrikesdepartement och 1940 de första egna ambassaderna.

Numera för landet en självständig utrikespolitik i nära samklang med USA. På senare år har relationen till Kina blivit allt viktigare för Australien.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Australien är ett rikt land med enorma naturtillgångar. Under de senaste nära tre decennierna har landet uppvisat en oavbruten ekonomisk tillväxt, något som inget annat land kunnat mäta sig med.

Ekonomin har klarat sig igenom såväl finanskris som sjunkande priser på råvaror. Idag strävar regeringen efter att minska beroendet av gruvnäringen och bredda ekonomin med målet att budgetunderskottet ska vara borta till 2020.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Australiens geografi >

Utrikeshandel

Traditionellt har Australiens export utgjorts av jordbruksvaror, men idag har också handeln med metaller och mineraler en stor betydelse. Australien är världens största exportör av järnmalm. Mest handel sker med Kina.

Sociala förhållanden

I de rapporter som FN:s utvecklingsprogram, UNDP, varje år lägger fram om utvecklingen i världens länder hör Australien till toppskiktet. Med i bedömningen har man tagit sådant som livslängd, hälsa, kunskaper, utbildning, levnadsstandard och mänskliga rättigheter.  Beskrivningen stämmer dock inte in på landets urinvånare, som lever under långt svårare förhållanden än den övriga befolkningen.

 

Besök Landguiden och läs mer om Australien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Australien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Australien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Australiens geografi

Geografi med fokus på Australien. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Australiens geografi ur olika...

Australiens historia

Historia om Australien. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.