Bild:
M

Okategoriserad historia

Här hittar du annan historia som tar upp historiska företeelser och händelser som inte kan sorteras in i de andra kategorierna om historia.

Här hittar du annan historia som tar upp historiska företeelser och händelser som inte kan sorteras in i de andra kategorierna om historia.

Uppdaterad: 22 augusti 2013
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Okategoriserad historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Svenska öden & äventyr där du kan läsa kortfattat om katten - häxans förtrogne och husfruns älskling. Sveriges förste kattägare lär ha varit en hemvändande viking, men det skulle dröja till 1100-talet innan svensken på allvar slöt den spinnande råttjägaren till sitt hjärta. Den heliga Birgitta kallade djuret ”värdelöst”.

Spara som favorit
          

Artikel på Anna Larsdotters hemsida där du läsa om några kattkändisar samt lite om kattens historia. Kattens och människans gemensamma liv började för ungefär 9 000 år sedan. Det var då folk i Mellanöstern slutade med sin kringflackande tillvaro för att ägna sig åt jordbruk. Vildkatter drogs till byarna där det var lättare att hitta mat. Människorna, i sin tur, lockade gärna till sig de små rovdjuren som så effektivt höll borta råttor och möss. Kanske tyckte de att de var söta också?...

Anna Larsdotter är journalist och författare som mest skriver om historia.

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension på Bo Erikssons sajt Tidsresan där du kan lära dig mer om klimathistoria. Klimathistoria eller paleoklimatologi som det egentligen heter är ett ämne i växande. Det visas inte minst av historikern Fredrik Charpentier Ljungqvists nya bok som behandlar klimatet och människan under 12 000 år med exempel hämtade från hela världen...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om prickskyttars betydelse i krig genom tiderna. I alla tider har skickliga skyttar fyllt en viktig funktion på slagfältet. Lika länge har det funnits en hatkärlek mellan den etablerade militären och dessa ensamvargar. För prickskytten är kriget en jakt, närmast att jämställa med sanktionerat mord på utvalda individer...

Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om klimatförändringar och naturkatastrofer genom historien. Enligt nya studier av bland annat trädringar har temperatur och nederbörd varierat kraftigare under de senaste 2 000 åren än vad forskarna hittills har känt till. Här skriver historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist om varför klimatmodellerna kan behöva justeras...

Spara som favorit
          

SmartStudies är ett av Sveriges största läxhjälpsföretag som i snart ett decennium har hjälpt tusentals elever till bättre studieresultat. Dina mål och din personlighet matchas noggrant mot en certifierad lärare. Du börjar med en prova-på-lektion och får därefter kontinuerliga utvecklingsrapporter efter varje tillfälle.

Spara som favorit
          

Bildspel (7:55 min) där SO-läraren Mikael Larsson går igenom begreppet högkultur samt ger en översiktlig genomgång av några högkulturer i Amerika, Asien och Afrika fram till 1700-talet.

Spara som favorit
          

Essä (8 sid) i Historisk Tidskrift där Oskar Sjöström ger en översikt av forskningsläget kring temat Krigets ursprung och orsaker. Här berättas om gamla och nya teorier inom ämnet. Sammanfattningsvis kan sägas att synen på krigets ursprung och orsaker genomgått en väsentlig utveckling de senaste decennierna...

Spara som favorit
          

På ett utomordentligt vis har Riksantikvarieämbetet på denna webbsida samlat alla i Sverige kända fornlämningar, samt gjort dessa sökbara med Sverigekartan som grund. Här finns 1,7 miljoner fornlämningar från hela Sveriges historia samlade och beskrivna. Välj ut valbar plats exempelvis just din hemkommun och studera utifrån kartan exakt var fynd har gjorts i din närhet.

Taggar:
Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program ur Vetenskapsradion Historia (16 min) om de svenska frimurarnas historia. Frimurarnas svenska historia kartläggs i en ny bok av historikern Peter Ullgren och Vetenskapsradion Historia träffar honom i frimurarnas stamhus på Blasieholmen i Stockholm.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om hundar som husdjur sett ur ett historiskt perspektiv. Hunden är det husdjur som har mest utpräglat sinne för tillgivenhet och tusentals år av samvaro har svetsat samman människan och hunden. Vi har varit väldigt snara att ta till oss hundens sociala förmåga, så till den grad att vi i dag har en tendens att glömma dess naturliga ursprung...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan sätta dig in i den två hundra år långa historiska bakgrunden till dagens klimatdebatt. Att vädret ständigt varierar, med varma och kalla år, liksom översvämningar och torrperioder, har människ­an insett sedan urminnes tid. Men det var först i början av 1800-talet som naturforskarna genom studier av glaciärer började förstå att det förekommit storskaliga klimatförändringar i ett tidsperspektiv om tusentals eller tiotusentals år...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du ges en överblick över hur vädret har varit från 1500-talet och framåt i Sverige. Forskare har tagit fram en ny klimatkurva ur gamla sjöfartsdokument. Kurvan sträcker sig flera hundra år längre tillbaka än temperaturmätningarna från och med mitten av 1700-talet. Den visar att de senaste två årtiondenas varmare klimat avviker från de senaste fem seklernas...

Spara som favorit
          

I SR Minnens webbarkiv hittar du en temasida om människor med funktionsnedsättning – en historia om livsvillkor. Här ges bl.a. en inblick i hur det var att leva med funktionshinder förr, från 1940-talet till idag.

Spara som favorit
          

Artikel i Gefle Dagblad där Lennart Ödeen berättar kortfattat om olika historiska händelser som påverkats av vädrets makter. Du kan läsa om D-dagen, Napoleons och Hitlers ryska fälttåg, slaget vid Lützen, tåget över Bält m.m.

Spara som favorit
          

På Vetamix webbsida kan du se en pedagogisk film (9:20 min) om tidsuppfattningens historia. Vårt samhälle tickar efter klockans sekundvisare. Förr levde man enligt naturens rytm... Ca en minut av filmen är otextad på finska. Vetamix är en finlandssvensk skolsida för elever och dig som undervisar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa den inflytelserika svenska historikern, Lauritz Weibull (1873-1960). Lauritz Weibull växte upp i en familj av historiker. Han inledde så småningom ett maktskifte i svensk historievetenskap...

Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om en arkeologisk utgrävning av en järnåldersboplats på Öland. I en järnåldersby på Öland har arkeologerna funnit ett stort och intressant material. Det var under 300- talet e Kr som de första nybyggarna slog ner sina bopålar vid Rosendahls magra jordar. Området är en guldgruva för forskare, säger arkeologerna...

Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om sjunkna skepp i svenska vatten. Få länder har så många vrak längs sina kuster som Sverige. Listan skulle kunna göras hur lång som helst och regionen är ett eldorado för marinarkeologer, inte minst under sommaren då de kan dyka i en spännande skattkammare. Ändå har forskningen efter vår sjunkna historia bara börjat...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan fördjupa dig i lite avfallshistoria. Lager efter lager av aska, ben, bortkastade flintknivar och avbrutna nålar återfinns av arkeologerna i lämningar från stenåldersgrottor, högkulturer och vikingasamhällen. Det är uppenbart att avfall inte enbart är en modern företeelse. Människan har lämnat avfall efter sig långt tillbaka i historien...

Spara som favorit

Sidor