M
Kategori
Karta

Singapores geografi

Antal invånare: 5 453 566 (2021)
Huvudstad: Singapore

Geografi och klimat

Singapore är inte större än halva Öland, men landet har en strategisk placering mellan Malackasundet i väster och Sydkinesiska havet i öster där den kortaste sjövägen mellan Indien och Kina går. Läget vid havet och närheten till ekvatorn gör klimatet hett och fuktigt.

Antal invånare: 5 453 566 (2021)
Huvudstad: Singapore

Geografi och klimat

Singapore är inte större än halva Öland, men landet har en strategisk placering mellan Malackasundet i väster och Sydkinesiska havet i öster där den kortaste sjövägen mellan Indien och Kina går. Läget vid havet och närheten till ekvatorn gör klimatet hett och fuktigt.

ANNONS

ANNONS

Singapore
Bild: Utrikespolitiska institutet
Singapore består av en huvudö med samma namn som både landet och dess huvudstad, samt 64 småöar. Huvudön utgörs nästan helt av huvudstaden och är sammanbunden med grannlandet Malaysia via broar över det smala Johorsundet.

Ursprungligen var huvudön täckt av tropisk regnskog och kantad av mangroveträsk. Men skogen har avverkats i takt med att befolkningen har ökat. För att få plats med nya industrier och bostäder har man utvidgat öarnas yta på konstgjord väg. Sedan 1960 har landets areal ökat med drygt en femtedel.

Temperaturen är hög och jämn. Det regnar året om, även om nederbörden är rikligast mellan november och januari. Trots de stora regnmängderna måste Singapore importera ungefär hälften av sitt dricksvatten från Malaysia.

Singapores flagga.

Naturtillgångar

Singapore saknar helt naturtillgångar, bortsett från lite granit och sand. Till och med vatten måste importeras. Gruvdriften är i det närmaste obefintlig. Landet har ambitiösa miljöplaner och försöker minska användandet av fossila bränslen.

Jordbruk

Jordbruket har aldrig haft någon större betydelse för Singapores ekonomi. Tillsammans med fiske och gruvdrift står det för endast en promille av bruttonationalprodukten (BNP).

ANNONS

ANNONS

Industri

Tillverkningsindustrin är den viktigaste sektorn i Singapores exportorienterade ekonomi. Den utmärks av högteknologisk produktion och multinationella företag.

Drygt tre fjärdedelar av produktionen sker i utlandsägda företags regi. Allra viktigast är elektronikindustrin med bland annat tillverkning av datorutrustning.

Besök Landguiden och läs mer om Singapore.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Singapores geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Singapores geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Singapores historia

Historia om Singapore. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Singapore

Aktuell samhällsfakta om Singapore. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...