Tagg om Habsburg
Ätten Habsburgs släktvapen, ett okrönt rött lejon på guldfält.

Habsburg

Släkten Habsburg var en fursteätt (ursprungligen från nuvarande Schweiz) som regerade i många europeiska länder från 1200-talet till början av 1900-talet.

Habsburgarna spelade en betydelsefull roll i Europas politik från 1200-talet då de kom i besittning av Österrike, fram till första världskriget.

Genom giftermål kom habsburgarna även att regera över Nederländerna och Spanien. Den habsburgska makten nådde sin höjdpunkt med kejsar Karl V (1500-1558) som dessutom var kung av Spanien (med dess kolonier i Sydamerika och på andra ställen i världen).

Från 1438 till 1806 var alla tysk-romerska kejsare - utom en - av den habsburgska ätten.

Efter att Napoleon hade gett det Tysk-romerska riket dödsstöten 1806, gjorde habsburgarna sig till kejsare av Österrike. Under Frans Josef blev riket en dubbelmonarki med namnet Österrike-Ungern (1867-1918). Österrike-Ungern splittrades efter förlusten i första världskriget.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till ätten Habsburgs historia.

Uppdaterad:
26 oktober 2017
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Habsburg

M

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2018-02-24

Dubbelmonarkin, kejsardömet Österrike och kungariket Ungern var formellt en personalunion mellan åren 1867-1918 med Frans Josef (1830-1916) som österrikisk kejsare och ungersk kung...

+ Läs mer

M

En incident i Prag utlöste trettioåriga kriget

Magnus Västerbro
2017-08-26

Den 23 maj 1618 kastades tre män ut från ett högt beläget slottsfönster i Prag. Den tjeckiska fönsterhändelsen blev startskottet på ett av de grymmaste krigen i världshistorien, det som senare när det äntligen tog slut, kom att kallas det trettioåriga kriget.

+ Läs mer

S

Tjeckiens historia från medeltiden till 1989

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-04-20

Under 1000-talet införlivades Tjeckien i det tysk-romerska kejsardömet. Tjeckerna tillhörde den slaviska kulturkretsen. Det tyska inflytandet växte starkt genom tyska kolonisters inflyttning. Emellertid fanns alltid en stark tjeckisk nationalkänsla...

+ Läs mer

M

Trettioåriga kriget - Sverige blir en stormakt

Hans Thorbjörnsson
2016-05-16

Det var under det trettioåriga kriget som Sverige blev en stormakt i Europa. Kriget bestod av en rad sammanhängande konflikter med varierande bakgrund. De stridande utgjordes främst av katoliker på ena sidan och protestanter på den andra. På den katolska sidan stod framförallt det mäktiga Tysk-romerska riket, medan den protestantiska sidan dominerades av Sverige som i slutändan blev konfliktens stora vinnare.

+ Läs mer

M

Fem europeiska länder som slutat att finnas de senaste hundra åren

Mattias Axelsson
2016-02-12

Under de senaste hundra åren har Europas karta behövt uppdateras ett flertal gånger. Här kommer listan över fem europeiska länder som slutat att finnas till de senaste hundra åren.

+ Läs mer

M

Turkarnas belägring av Wien 1683

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-11-08

Turkiske storvesiren Kara Mustafa ledde en av de största härar som det Osmanska riket kunde uppbåda. Nu var den på väg västerut. Den 31 mars 1683 sände Kara Mustafa, i sultanens Mehmed IV:s namn, en krigsförklaring till Wien...

+ Läs mer

S

Sekelskiftets Wien - Europa går in i en ny tid

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-20

Låt oss besöka Wien under sekelskiftet 1900. Det är en stad som vi bara inte kan undvika. Wien är sekelskiftets stad - Wien under fin-de-siècle. Sekelskiftet är början på det nya - den moderna tiden...

+ Läs mer

S

Nationalismen och vägen till världskrig: Tysknationella rörelser och panslavism

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-16

I Öst- och Centraleuropa uppstod under 1800-talet myter om historiska motsättningar mellan germaner och slaver. Tysknationella (pangermanska) och panslaviska rörelser vann jordmån...

+ Läs mer

S

Franska revolutionskrigen inleds - Frankrike förklarar krig mot Österrike

Per Höjeberg
2014-02-27

Franska revolutionskrigen är en sammanfattande benämning på de krig som Frankrike och dess allierade förde mot skilda koalitioner 1792–1815. Här berättas om inledningsfasen i samband med att den lagstiftande församlingen (denna hade ersatt nationalförsamlingen) förklarade krig mot Österrike-Ungern den 20 april 1792...

+ Läs mer

S

Metternich och Wienkongressen

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-27

Metternich kallades "Europas mest hatade man". Han var den österrikiske kejsaren Frans Josefs förste minister och en av Europas mäktigaste män. Metternich ville till varje pris förhindra revolutionära och nationella omstörtningar. Alla de, som kämpade för liberala eller nationella idéer, hyste ett "glödande" hat mot honom.

+ Läs mer

Länkar om Habsburg

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS