M

Burkina Fasos historia

Folkslagen bobo, lobi och gurunsi var troligtvis först med att slå sig ned i det område som idag utgör Burkina Faso. Dagens majoritetsfolk, mossi, började invandra på 1000-talet. Mossi organiserade sig i småriken i de mellersta och östra delarna av landet.

På 1400-talet grundade mossi staterna Wogodogo (Ouagadougou) och Yatenga som fanns kvar till omkring 1900. Ouagadougou styrdes av en kung med titeln morho naba.

Riket höll stånd mot ständigt återkommande invasionsförsök från de muslimska songhai- och fulanifolken. Mossi drev handel med andra viktiga riken i Västafrika, såsom Ashanti i nuvarande Ghana.

På medeltiden bildades också riket Gourmantche i öster. I söder och väster saknades däremot organiserade statsbildningar.

Kolonisering

Den europeiska koloniseringen nådde området i slutet av 1800-talet. Fransmännen erövrade mossi-rikena och 1897 förklarades hela nuvarande Burkina Faso som franskt protektorat. Hövdingarna, inklusive morho naba, fick dock sitta kvar som ledare.

Kolonin Övre Volta skapades 1919, då delar av kringliggande franska kolonier sammanfogades till en ny enhet. Den bröts sedan isär på nytt men återskapades sista gången 1947 med dagens gränser. Övre Volta fick rätt att välja sin egen styrande församling 1957 och året därpå fick det status som självstyrande område inom det franska samväldet. Landet blev självständigt den 5 augusti 1960.

Läs i Landguiden om Burkina Fasos historia från 1960 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Folkslagen bobo, lobi och gurunsi var troligtvis först med att slå sig ned i det område som idag utgör Burkina Faso. Dagens majoritetsfolk, mossi, började invandra på 1000-talet. Mossi organiserade sig i småriken i de mellersta och östra delarna av landet.

På 1400-talet grundade mossi staterna Wogodogo (Ouagadougou) och Yatenga som fanns kvar till omkring 1900. Ouagadougou styrdes av en kung med titeln morho naba.

Riket höll stånd mot ständigt återkommande invasionsförsök från de muslimska songhai- och fulanifolken. Mossi drev handel med andra viktiga riken i Västafrika, såsom Ashanti i nuvarande Ghana.

På medeltiden bildades också riket Gourmantche i öster. I söder och väster saknades däremot organiserade statsbildningar.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 10 juli 2013

Annons

Artiklar om Burkina Fasos historia

L
Bengt Almgren och Hans Thorbjörnsson
2017-06-16
På de stora grässlätterna i Västafrika bildades under medeltiden flera mäktiga och välorganiserade riken. Det första var Ghana som hade sin storhetstid i början av 1000-talet. Därefter uppstod...

Länkar om Burkina Fasos historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Burkina Faso. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Burkina Faso ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Burkina Faso ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Burkina Fasos geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Burkina Faso. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...