Bild:
M

Världens länder - historia

Här finns massor av intressant och spännande historia om världens länder. Välj en världsdel/region så visas länderna som hör till den.

Textavsnitten om världens länders historia presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Här finns massor av intressant och spännande historia om världens länder. Välj en världsdel/region så visas länderna som hör till den.

Textavsnitten om världens länders historia presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Uppdaterad: 15 juli 2013
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Världens länder - historia

Historia om Europa och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Europas och de europeiska ländernas historia.

Historia om Afrika och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Afrikas och de afrikanska ländernas historia.

Historia om Mellanöstern och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Mellanösterns och tillhörande länders historia.

Historia om Asien och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Asiens och de asiatiska ländernas historia.

Historia om Oceanien och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Oceaniens och tillhörande länders historia

Historia om Nordamerika och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Nordamerikas och de nordamerikanska ländernas historia.

Historia om Central- och Sydamerika och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Central- och Sydamerikas och tillhörande länders historia.

Länkar om Världens länder - historia

Relaterade ämneskategorier

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen större.

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av bakomliggande ideologiska...

Historia indelad i olika ämnen. Här finns intressant historia för alla smaker.

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till olika världsdelar och världens länder.

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Under uppbyggnad...