M

Världens länder - historia

Här finns massor av intressant och spännande historia om världens länder. Välj en världsdel/region så visas länderna som hör till den.

Textavsnitten om världens länders historia presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Här finns massor av intressant och spännande historia om världens länder. Välj en världsdel/region så visas länderna som hör till den.

Textavsnitten om världens länders historia presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Sidan uppdaterad: 5 januari 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Världens länder - historia

Europa - historia (49)

Historia om Europa och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Europas och de europeiska ländernas historia.

+ Läs mer

Afrika - historia (56)

Historia om Afrika och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Afrikas och de afrikanska ländernas historia.

+ Läs mer

Mellanöstern - historia (15)

Historia om Mellanöstern och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Mellanösterns och tillhörande länders historia.

+ Läs mer

Asien - historia (34)

Historia om Asien och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Asiens och de asiatiska ländernas historia.

+ Läs mer

Oceanien - historia (15)

Historia om Oceanien och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Oceaniens och tillhörande länders historia

+ Läs mer

Nordamerika - historia (4)

Historia om Nordamerika och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Nordamerikas och de nordamerikanska ländernas historia.

+ Läs mer

Central- och Sydamerika - historia (33)

Historia om Central- och Sydamerika och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Central- och Sydamerikas och tillhörande länders historia.

+ Läs mer

Länkar om Världens länder - historia

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Historia

Historia om allt för alla. Innehållet är indelat i olika historiska perioder från stenåldern till nutid. Här finns...

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Historiska teman

Historia indelad i olika ämnen. Här finns intressant historia för alla smaker.

Världens länder - samhällskunskap

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till olika världsdelar och världens länder.

Världsdelar och länder - geografi

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Världens befolkning

Ämnesområdet världens befolkning handlar om befolkningsutveckling, befolkningsfördelning, migration, urbanisering och...

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....