M
Kategori
Karta

Världens länder - historia

Här finns massor av intressant och spännande historia om världens länder. Välj en världsdel/region så visas länderna som hör till den.

Textavsnitten om världens länders historia presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Här finns massor av intressant och spännande historia om världens länder. Välj en världsdel/region så visas länderna som hör till den.

Textavsnitten om världens länders historia presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Sidan uppdaterad: 5 januari 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Världens länder - historia

Europa - historia (49)

Historia om Europa och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Europas och de europeiska ländernas historia.

+ Läs mer

Afrika - historia (56)

Historia om Afrika och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Afrikas och de afrikanska ländernas historia.

+ Läs mer

Mellanöstern - historia (15)

Historia om Mellanöstern och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Mellanösterns och tillhörande länders historia.

+ Läs mer

Asien - historia (34)

Historia om Asien och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Asiens och de asiatiska ländernas historia.

+ Läs mer

Oceanien - historia (15)

Historia om Oceanien och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Oceaniens och tillhörande länders historia

+ Läs mer

Nordamerika - historia (4)

Historia om Nordamerika och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Nordamerikas och de nordamerikanska ländernas historia.

+ Läs mer

Central- och Sydamerika - historia (33)

Historia om Central- och Sydamerika och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Central- och Sydamerikas och tillhörande länders historia.

+ Läs mer

Länkar om Världens länder - historia

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Historia

Historia om allt för alla. Innehållet är indelat i olika historiska perioder från stenåldern till nutid. Här finns...

Hi

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Historiska teman

Historia indelad i olika ämnen. Här finns intressant historia för alla smaker.

Sh
Karta

Världens länder - samhällskunskap

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till olika världsdelar och världens länder.

Ge
glob

Världsdelar och länder - geografi

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Ge

Världens befolkning

Ämnesområdet världens befolkning handlar om befolkningsutveckling, befolkningsfördelning, migration, urbanisering och...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....