S
Kategori

Nunnor i kontemplation. Liksom munkarna rakar sig nunnorna och bär ordensdräkter. Inom buddhismen är man inte nödvändigtvis nunna eller munk på livstid.

Olika riktningar inom buddhismen

Efter Buddhas död utbröt tvister mellan hans lärjungar om hur man skulle tolka läran. Med tiden blev åsiktsskillnaderna så stora att anhängarna splittrades i tre skolor, theravada, mahayana och så småningom vajrayana. Theravadas anhängare tror att nirvana är möjlig endast för munkar (eller ibland nunnor), medan mahayanas anhängare tror att alla människor kan nå nirvana. Vajrayana är en blandning av mahayanabuddhism och lokala folkliga traditioner.

Theravada - de äldstes skola

Theravada (de äldstes skola) håller fast vid den ursprungliga buddhistiska ateismen. Buddha uppfattas som en människa och en lärare som visar den åttafaldiga vägen till nirvana (utslocknandet). Vägen går över många återfödslar innan man som munk (eller i vissa fall nunna) blir arhat och kan ingå i det slutliga nirvana.

Efter Buddhas död utbröt tvister mellan hans lärjungar om hur man skulle tolka läran. Med tiden blev åsiktsskillnaderna så stora att anhängarna splittrades i tre skolor, theravada, mahayana och så småningom vajrayana. Theravadas anhängare tror att nirvana är möjlig endast för munkar (eller ibland nunnor), medan mahayanas anhängare tror att alla människor kan nå nirvana. Vajrayana är en blandning av mahayanabuddhism och lokala folkliga traditioner.

Theravada - de äldstes skola

Theravada (de äldstes skola) håller fast vid den ursprungliga buddhistiska ateismen. Buddha uppfattas som en människa och en lärare som visar den åttafaldiga vägen till nirvana (utslocknandet). Vägen går över många återfödslar innan man som munk (eller i vissa fall nunna) blir arhat och kan ingå i det slutliga nirvana.

ANNONS

ANNONS

Denna riktning - som också ibland kallas hinayana (den lilla vagnen), eftersom den är svårare att praktisera - återfinns idag i första hand i Sydostasien.

Mahayana - den stora vagnen

Mahayana (den stora vagnen) är en frälsningsväg för många människor. Här tar man fasta på att Buddha avstod från att omedelbart helt gå in i nirvana när han nått upplysning. Man tycker att den sydliga buddhismens arhats försummar (nonchalerar) andra levande varelser när de bara tänker på sin egen frälsning. Man ska istället som en bodhisattva (en blivande buddha) uppoffra sig och kämpa för sina medmänniskors frälsning.

Det finns många bodhisattvas liksom det finns många buddhor. Den historiske Siddharta Gautama (Buddha) är bara en av dessa, men anses vara den främste av alla buddhor.

Inom mahayanabuddhismen talar man om en evig ur-Buddha som gestaltar sig i otaliga väsen. Alla dessa buddhor är uppenbarelser av den himmelske, tidlöse Amitabha buddha. Han har skapat det Västra paradiset. Där mottar han alla som i sin tro vänder sig till honom. Buddha uppfattas således som ett övermänskligt väsen och dyrkas ibland som en gud.

Lotussutran eller Lotusboken är mahayanabuddhismens viktigaste skriftsamling. Den är skriven på sanskrit och anses tillkommen på 100-talet e.Kr. I Lotussutran berättas om hur Buddha uppenbarar sig på en bergstopp, omgiven av tusentals andra buddhor, gudar och lärjungar. Han säger till dem att munklivet är en för smal väg eftersom det endast räddar ett fåtal. Han förkunnar (förklarar) istället att det finns en bred väg - "en stor vagn" - som ger möjlighet till frälsning för alla. Det är trons och nådens väg. Alla som åkallar honom i tron, vare sig det är man, kvinna eller barn, kommer att räddas. Buddha själv och andra himmelska varelser är fyllda av medlidande med alla människor.

Bland de många populära bodhisattvas som hyllas i mahayanabuddhismen märks den kvinnliga Kuan-yin, som leder de trogna till löftets land (Västra paradiset).

Inom mahayana finns många olika skolor. En av de mest inflytelserika mahayanatraditionerna är zen ("zen" på japanska eller "chan" på kinesiska) där meditation och självkontroll har en avgörande roll.

ANNONS

Vajrayana - diamantvagnen

Vajrayana (diamantvagnen) var ursprungligen en form av mahayanabuddhism. Den är känd sedan 600-talet e.Kr och är idag utbredd främst i länderna i Himalaya (se karta nedan). Ur folkliga föreställningar har den upptagit magiska tankar och riter (inkl. tantrism). Genom att uttala besvärjelser och upprepa heliga mantran (formler) når man frälsning. Både manliga och kvinnliga gudomligheter är föremål för en kult som ibland har erotiska inslag.I Tibet finns en särskild form av vajrayanabuddhism som brukar kallas för lamaism eller tibetansk buddhism.

LÄS MER: Buddhismen

LÄS MER: Buddhismens grunder

LÄS MER: Buddhismens historia

LÄS MER: Vardagsliv och samhället inom buddhismen

LÄS MER: Zenbuddhism

LÄS MER: Lamaism
 

Buddhismens riktningar karta
Bild: Javierfv1212
Förenklad karta som visar de buddhistiska huvudriktningarnas utbredning i Asien.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Arhat betyder ärad eller ärevördig. Det är inom theravada beteckningen på en person som nått målet, nirvana.

Ateism: En ateist tror inte att det finns någon gud.

Bodhisattva är en person som nästan nått nirvana och blivit en buddha, men som istället valt att stanna kvar i jordelivet ytterligare en tid för att hjälpa andra att nå upplysning. En bodhisattva uppfattas ibland som en frälsargestalt. Inom mahayana och vajrayana finns både manliga och kvinnliga bodhisattvor.

Buddhor: Enligt främst mahayana finns det inte bara en Buddha utan många buddhor.

Hinayana (theravada): Efter Buddhas död fördes hans lära vidare av en rad olika skolor som av senare konkurrerande skolor kom att kallas hinayana (den lilla vagnen). Men eftersom "den lilla vagnen" utgår från en negativ värdering används istället theravada som betyder "de äldstes skola". Hinayana (eller theravada) är dominerande i Sydostasien på Siri Lanka, i Myanmar, Thailand, Laos och Kambodja.

Mahayana är sanskrit och betyder "stora vagnen". Det är namnet på den nordliga formen av buddhismen. Enligt mahayana är frälsning möjlig för många. Mahayana är dominerande i Korea, Japan, Tibet och Kina.

Vajrayana betyder diamantvagnen och var ursprungligen en form av mahayanabuddhism. Utbredd främst i länder runt Himalaya.
 

Visste du att:

 • Skillnaderna mellan de olika riktningarna inom buddhismen har sällan eller aldrig lett till strider. Ickevåldsidealet och tolerans mot oliktänkande är två buddhistiska principer som man har tillämpat genom hela historien. Idag vill buddhisterna själva betona det som förenar dem inbördes.
   
 • De olika riktningarna inom buddhismen kan även särskiljas genom färgen på munkarnas och nunnornas dräkter. Inom theravada bärs kläder i orange och gulbrunt eller gult. Inom vajrayana och lamaismen är rödbruna färger vanligast. Och inom mahayana dominerar grått och svart.
   
 • Inom theravadabuddhismen (i Sydostasien) är det ofta svårt för kvinnor att få tillträde till klosterlivet.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad är en arhat?
   
 2. Vad är en bodhisattva?
   
 3. Vad är karaktäristiskt för:

       a) theravada

       b) mahayana

       c) vajrayana

Ta reda på:

 1. Leta i buddhistisk litteratur efter bilder av Buddha samt bilder på och texter om buddhadyrkan. Hur uppfattas Buddha enligt dessa bilder och texter?
   
 2. Ta genom exempel reda på vilka riktningar som har störst betydelse på Sri Lanka, i Thailand, Myanmar (Burma), Vietnam och Japan.

Diskutera:

 1. Tycker du att skillnaderna mellan de buddhistiska riktningarna är större än mellan t.ex. olika kristna riktningar eller riktningar inom islam? Motivera ditt svar.
   

 

FÖRFATTARE

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop), Sören Levén (läromedelsförfattare och f.d. lärarutbildare), Börje Andersson (läromedelsförfattare) och Åke Magnusson (läromedelsförfattare) 
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 10 augusti 2020

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Olika riktningar inom buddhismen

S

Kortfattat om buddhismens lära, etik och riktningar

av: Ingvar Svanberg
2022-08-11

Den ursprungliga buddhistiska läran, som brukar karakteriseras som en gyllene medelväg mellan det sinnliga begäret och en överdriven asketism, finns att söka i Siddhartas Benarespredikan. Vägen till nirvana. är "den ädla åttafaldiga vägen". Det är genom sina handlingar, inte sin tro, som buddhisten befriar sig från sin ofullkomlighet. Genom egna ansträngningar, etiska handlingar, meditation och ett kärleksfullt sinnelag kan buddhisten befria sig från egoismen. Det hindrar emellertid inte att buddhister i Asien, särskilt i Kina, ändå har integrerat ett stort antal gudar i sina världsbilder...

+ Läs mer

Länkar om Olika riktningar inom buddhismen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Re

Buddhismens grunder

Buddhismens lära betonar att det främst är genom etiska handlingar (karma) som buddhisten kan nå upplysning (nirvana)....

Re

Buddhismens historia

Buddhismen har sina rötter i hinduismen och är uppkallad efter sin grundare Siddharta Gautama som föddes under 400-...

Re

Vardagsliv och samhället inom buddhismen

Inom buddhismen är det Buddha, mästaren, som är föremål för vördnad och som buddhister vänder sig till i kulten....

Re

Zenbuddhism

Zenbuddhismen finns framförallt i Japan och betonar mycket starkt meditation som en väg till befrielse (satori). "Zen"...

Re

Lamaism

Lamaism, eller tibetansk buddhism som den också kallas, växte fram i Tibet på 600-talet e.Kr och är en speciell form av...

Relaterade taggar

Re
Buddhastaty

Meditation

Meditation betyder eftertanke. Det kan också innebära att "försjunka" i ett tillstånd som gör att...