Taggar

452 st

Taggar

Sortera: AllaABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Den 11 september 2001, klockan 14.48 svensk tid, utsattes USA för den värsta terrorattacken någonsin i landets historia. Två flygplan fulla av passagerare kapades och flög med en kvarts mellanrum...
Relaterade taggar:
Operation Valkyria ägde rum 20 juli 1944 och är det mest kända av alla attentaten som utfördes mot Adolf Hitler. Führern (Hitler) hade inkallat till en konferens i högkvarteret i Rastenburg i...
Abraham Lincoln (1809-1865) är en av USA:s mest kända och populära presidenter genom historien. Han svor presidenteden 1861 och var då känd för sitt motstånd mot slaveriet. Som president strävade...
Absolutism är en benämning för det kungliga envälde som präglade många av Europas länder under 1500-1700-talen. Envälde är ett statsskick där den offentliga makten utövas av en envåldshärskare (...
Advent inleds fjärde söndagen före jul och håller på fram till och med julafton. Första söndagen i advent är också kyrkoårets första dag. Ordet advent betyder ankomst (Herrens) på latin. Text: Robert...
Relaterade taggar:
Det afghansk-sovjetiska kriget varade mellan 27 december 1979 och 15 februari 1989. Det hela började redan 1978 med att det kommunistiska partiet i Afghanistan tog makten genom en statskupp. Den nya...
Al Capone (1899-1947) var en maffiaboss i Chicago under förbudstiden i USA på 1920-talet och början av 1930-talet. Han mutade politiker och poliser och kontrollerade under lång tid en stor del av...
Relaterade taggar:
Al-Qaida är ett internationellt terroristnätverk som består av olika grupper av islamiska fundamentalister vars främsta fiende var USA. Al-Qaida låg bland annat bakom 11 september-attackerna 2001....
Albert Einstein (1879-1955) var en judisk, tysk-amerikansk fysiker som bland annat skapade den s.k. relativitetsteorin. Han föddes i Tyskland men flyttade till USA på 1930-talet efter att nazisterna...
Relaterade taggar:
Albert Speer (1905-1981) var Adolf Hitlers riksarkitekt och verkade även som Tysklands rustningsminister under senare delen av andra världskriget. Speer gick med i nazistpartiet 1931 och fick...
Alexander den store (356-323 f.Kr) var en makedonisk kung som enade grekerna och ledde dem i erövringen av det väldiga perserriket, vilket sträckte sig från Medelhavet österut ända fram till Indien....
Alfred Nobel (1833-1896) var kemist och uppfinnare. Hans mest kända uppfinning är dynamiten, som kom till stor användning i västvärlden i samband med industrialiseringen under senare delen av 1800-...
Alkemi var en äldre kemisk verksamhet, halvt vetenskaplig och halvt magisk, som bl.a. gick ut på att försöka förvandla andra metaller till guld.  Vanligt under medeltiden var också att försöka...
Relaterade taggar:
Alla hjärtans dag eller Valentins dag som den också kallas ibland, är en temadag som firas den 14 februari då man brukar uppvakta någon man gillar extra mycket. Vårt moderna firande av alla hjärtans...
Relaterade taggar:
Amerikanska frihetskriget (1775-1783) kallas även för det amerikanska revolutionskriget och handlade om att de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika (ej Kanada) ville bli självständiga från...
Det amerikanska inbördeskriget utkämpades i USA mellan sydstaterna och nordstaterna 1861-1865. Den främsta orsaken till inbördeskriget var att Abraham Lincoln, som 1861 blivit vald till USA:s...
Amsterdam är Nederländernas huvudstad med omkring en miljon invånare. Haag är dock residensstad där regeringen, riksdagen och alla departement är förlagda. Trots att staden är relativt liten spelar...
Salomon August Andrée (1854-1897) var en svensk ingenjör som 1897 försökte resa över Nordpolen i Arktis med luftballongen "Örnen". Polarexpeditionen blev en katastrof efter att luftballongen blivit...
Antarktis räknas som en världsdel och består av området kring Sydpolen. Antarktis är den högsta, torraste, blåsigaste och kallaste kontinenten på jorden. På Antarktis, som nästan är dubbelt så stor...
Apartheid var ett system för rasåtskillnadspolitik som gällde i Sydafrika efter andra världskriget 1948-1994. Syftet var att bevara de vitas herravälde i landet. Det innebar att landets svarta...
Arabiska våren eller arabvåren var en serie av stora folkliga uppror mot myndigheterna i arabiska länder i Nordafrika och Mellanöstern under våren 2011 (se karta). Arabiska våren var en motreaktion...
Arbetarklassen innefattar merparten av alla arbetare och syftar i marxistisk teori på de lönearbetare som inte har något direkt inflytande över sitt arbete. Text: Robert de Vries (red.)

Sidor