M

Andorras historia

År 1278 fick den spanske biskopen av Urgel och den franske greven av Foix högsta bestämmanderätt över Andorra. Greven ersattes på 1600-talet av den franska kronan. Regenterna hade nästan feodal makt över Andorra. 1933 infördes begränsad rösträtt för män.

Enligt traditionen erövrade Karl den store Andorra från morerna på 800-talet e Kr, men furstendömets verkliga ursprung är omtvistat.

Det lilla landet ställdes 1278 under överhöghet av den spanske biskopen av Urgel och den franske greven av Foix. Den senares rättigheter övergick 1607 under Henrik IV till den franska kronan. De båda regenterna hade nästan feodal makt över Andorra. Systemet upphävdes under franska revolutionen 1789 men återinfördes av Napoleon. Än idag betalar Andorra en symbolisk avgift, en så kallad questia som består av skinka, bröd och vin till republikens båda överhuvuden.

Rösträtt

I början av 1930-talet markerade andorranerna flera gånger sitt missnöje över de politiska förhållandena. Ett förslag från det andorranska parlamentet, generalrådet, 1933 om att införa allmän rösträtt för män avvisades av de franska och spanska regenterna. Senare samma år tilläts dock de första valen i vilka alla män över 25 år vars familj bott i landet i minst tre generationer hade rätt att rösta.

Andorra förhöll sig neutralt under såväl första och andra världskriget som spanska inbördeskriget (1936-1939).
 

Läs i Landguiden om Andorras historia - tiden efter andra världskriget fram till idag.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

År 1278 fick den spanske biskopen av Urgel och den franske greven av Foix högsta bestämmanderätt över Andorra. Greven ersattes på 1600-talet av den franska kronan. Regenterna hade nästan feodal makt över Andorra. 1933 infördes begränsad rösträtt för män.

Enligt traditionen erövrade Karl den store Andorra från morerna på 800-talet e Kr, men furstendömets verkliga ursprung är omtvistat.

Det lilla landet ställdes 1278 under överhöghet av den spanske biskopen av Urgel och den franske greven av Foix. Den senares rättigheter övergick 1607 under Henrik IV till den franska kronan. De båda regenterna hade nästan feodal makt över Andorra. Systemet upphävdes under franska revolutionen 1789 men återinfördes av Napoleon. Än idag betalar Andorra en symbolisk avgift, en så kallad questia som består av skinka, bröd och vin till republikens båda överhuvuden.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Andorras historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Andorra. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Andorra ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Andorra ur olika perspektiv. Andorra, formellt Furstendömet Andorra, är ett litet furstendöme i Pyrenéerna i sydvästra Europa, en inlandsstat på gränsen mellan Spanien och Frankrike. Huvudstad är Andorra la Vella. Andorra är en av Europas mikrostater. Furstendömet kan spåra sin historia tillbaka till Spanska Mark, den region som Karl den store skapade som buffert mellan det då moriska Spanien och hans kristna Frankrike...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Andorras geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Andorra. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...