Andorras historia

År 1278 fick den spanske biskopen av Urgel och den franske greven av Foix högsta bestämmanderätt över Andorra. Greven ersattes på 1600-talet av den franska kronan. Regenterna hade nästan feodal makt över Andorra. 1933 infördes begränsad rösträtt för män.

Enligt traditionen erövrade Karl den store Andorra från morerna på 800-talet e Kr, men furstendömets verkliga ursprung är omtvistat.

Det lilla landet ställdes 1278 under överhöghet av den spanske biskopen av Urgel och den franske greven av Foix. Den senares rättigheter övergick 1607 under Henrik IV till den franska kronan. De båda regenterna hade nästan feodal makt över Andorra. Systemet upphävdes under franska revolutionen 1789 men återinfördes av Napoleon. Än idag betalar Andorra en symbolisk avgift, en så kallad questia som består av skinka, bröd och vin till republikens båda överhuvuden.

År 1278 fick den spanske biskopen av Urgel och den franske greven av Foix högsta bestämmanderätt över Andorra. Greven ersattes på 1600-talet av den franska kronan. Regenterna hade nästan feodal makt över Andorra. 1933 infördes begränsad rösträtt för män.

Enligt traditionen erövrade Karl den store Andorra från morerna på 800-talet e Kr, men furstendömets verkliga ursprung är omtvistat.

Det lilla landet ställdes 1278 under överhöghet av den spanske biskopen av Urgel och den franske greven av Foix. Den senares rättigheter övergick 1607 under Henrik IV till den franska kronan. De båda regenterna hade nästan feodal makt över Andorra. Systemet upphävdes under franska revolutionen 1789 men återinfördes av Napoleon. Än idag betalar Andorra en symbolisk avgift, en så kallad questia som består av skinka, bröd och vin till republikens båda överhuvuden.

Rösträtt

I början av 1930-talet markerade andorranerna flera gånger sitt missnöje över de politiska förhållandena. Ett förslag från det andorranska parlamentet, generalrådet, 1933 om att införa allmän rösträtt för män avvisades av de franska och spanska regenterna. Senare samma år tilläts dock de första valen i vilka alla män över 25 år vars familj bott i landet i minst tre generationer hade rätt att rösta.

Andorra förhöll sig neutralt under såväl första och andra världskriget som spanska inbördeskriget (1936-1939).
 

Läs i Landguiden om Andorras historia - tiden efter andra världskriget fram till idag.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga
 

 

 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Andorras historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Andorras geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Andorras geografi ur olika perspektiv.

Fakta om Andorra

Aktuell samhällsfakta om Andorra. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...