Katastrofen i Agadir

ÅRET RUNT 28 februari
Bild:

Katastrofen i Agadir

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Den 29 februari 1960 drabbades turiststaden Agadir på Marockos atlantkust av en fruktansvärd jordbävning som krävde cirka 10 000 människoliv. Jordskalvet åtföljdes av en kraftig flodvåg som slog 300 meter in över Agadirs berömda badstrand. Fem av de omkomna var svenska turister. De begravdes under ruinerna av sitt hotell.

Den 3 mars började 5000 marockanska soldater tillsammans med 1500 franska, amerikanska och holländska trupper att jämna Agadir med marken. Det innebar döden för de människor som eventuellt låg kvar under spillrorna, men aktionen var nödvändig för att undgå epidemier.