M

Vietnam idag

Antal invånare: 95 540 800 (2017)
Huvudstad: Hanoi

Befolkning

I Vietnam finns 54 officiellt erkända folkgrupper men en stor majoritet, närmare nio av tio invånare, tillhör vietfolket (även kallat kinh). Viet dominerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt.

Landets invånarantal har ökat med nära 50 procent på ett kvartssekel och ligger runt 90 miljoner, men den tidigare höga befolkningstillväxten har nu bromsats.

Antal invånare: 95 540 800 (2017)
Huvudstad: Hanoi

Befolkning

I Vietnam finns 54 officiellt erkända folkgrupper men en stor majoritet, närmare nio av tio invånare, tillhör vietfolket (även kallat kinh). Viet dominerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt.

Landets invånarantal har ökat med nära 50 procent på ett kvartssekel och ligger runt 90 miljoner, men den tidigare höga befolkningstillväxten har nu bromsats.

ANNONS

ANNONS

Religion

I teorin råder religionsfrihet i Vietnam men i realiteten reglerar och begränsar myndigheterna religionsutövningen.

Fyra av fem invånare säger sig inte ha någon religion men många utövar åtminstone till en del buddhism eller folkreligioner med inslag av till exempel andetro och förfädersdyrkan. Det finns också en betydande grupp kristna.

Vietnams flagga.

Politiskt system

Vietnam är en kommunistisk enpartistat och ett av Asiens mest auktoritära samhällen. Kommunistpartiet kontrollerar hela statsapparaten, ned på bynivå. Försök görs för att minska byråkratisk ineffektivitet och den utbredda korruptionen, men några genomgripande politiska reformer finns inte på dagordningen.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Vietnams förhållande till omvärlden har förändrats radikalt sedan början av 1990-talet. Då var landet internationellt isolerat, ekonomiskt straffat för sin ockupation av Kambodja och fortfarande utfryst av USA efter kriget. Det enda starka stödet kom från de socialistiska länderna med Sovjetunionen i spetsen.

Numera har Vietnam avspända relationer till i princip alla länder. Ett undantag är Kina som är en konkurrent om rätten till territorialvatten i Sydkinesiska havet.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Vietnam har på ett kvartssekel förvandlats från en fattig jordbruksnation till ett lägre medelinkomstland där industri och tjänster står för merparten av ekonomin. Det har skett parallellt med omvandlingen från planekonomi till marknadsekonomi. Den snabba tillväxten har åtföljts av en stor fattigdomsminskning. Regeringen står nu inför utmaningen att driva vidare reformerna av statliga företag för att hålla tillväxttakten uppe.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Vietnams geografi >

Utrikeshandel

Efter två årtionden av negativ handelsbalans har Vietnam sedan 2012 ett mindre överskott i utrikeshandeln, det vill säga exporten är något större än importen.

Sociala förhållanden

Den sociala standarden är relativt god i Vietnam, jämfört med andra fattiga länder. Mödra- och barnadödligheten är förhållandevis låg, få invånare lider numera av undernäring och nästan alla har rinnande vatten och elektricitet i hemmet.

Andelen fattiga har minskat från över hälften i mitten av 1990-talet till runt en av tio idag.
 

Besök Landguiden och läs mer om Vietnam.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Vietnam

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Vietnams geografi

Fördjupa dig i Vietnams geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Vietnams historia

Fördjupa dig i Vietnams historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.