M

Albanien idag

Antal invånare: 2 873 460 (2017)
Huvudstad: Tirana

Befolkning

De flesta av Albaniens invånare bor i kustlandet, medan bergsområdena är glest befolkade. Kommunistregimen (1945–1991) begränsade starkt människors möjligheter att lämna landsbygden. Efter dess fall inleddes en stor folkomflyttning från landsbygden till städerna. Numera bor fler albaner i städerna än på landsbygden.

Antal invånare: 2 873 460 (2017)
Huvudstad: Tirana

Befolkning

De flesta av Albaniens invånare bor i kustlandet, medan bergsområdena är glest befolkade. Kommunistregimen (1945–1991) begränsade starkt människors möjligheter att lämna landsbygden. Efter dess fall inleddes en stor folkomflyttning från landsbygden till städerna. Numera bor fler albaner i städerna än på landsbygden.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfriheten garanteras i Albaniens författning och respekteras över lag väl. Staten är sekulär, det vill säga icke-religiös. En stor majoritet av befolkningen är muslimer, i huvudsak sunniter. Albanerna kristnades under den romerska tiden, men under det osmanska (turkiska) väldet (1468–1912) konverterade många till islam.

Politiskt system

Albanien är en republik, vars president främst har en ceremoniell roll. Den verkställande makten ligger hos regeringen. Det lagstiftande parlamentet domineras av två politiska partier: det konservativa Demokratiska partiet (PD) och Socialistpartiet (PS). Mellan de båda pågår en djup konflikt med historiska rötter. Premiärministern utses av presidenten på förslag av det parti eller den partiallians som har majoritet i parlamentet. Rättsväsendet och partipolitiken plågas av korruption och påverkan från organiserad brottslighet.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Albaniens flagga.

Utrikespolitik och försvar

Efter kommunistregimens fall 1991 har Albanien bemödat sig om goda förbindelser med väst. Landet ansökte om medlemskap i Nato redan 1992, men först 2009 togs det in i den västliga försvarsalliansen. Samma år ansökte Albanien om medlemskap i EU, och 2014 fick landet status som kandidatland. En anslutning till unionen står nu högst på den utrikespolitiska dagordningen.

Ekonomi

Världsbanken räknar Albanien som ett medelinkomstland. Under 2000-talets första decennium ökade bruttonationalprodukten (BNP) per invånare med cirka 20 procent, medan tillväxten har varit mer blygsam under 2010-talets första hälft. Det är främst tjänstesektorn som vuxit kraftigt, i synnerhet turistnäringen, varuhandeln och hotell- och restaurangbranschen.

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Albanska varor har svårt att konkurrera på såväl hemma- som världsmarknaden. Importen är betydligt större än exporten. Underskottet i handelsbalansen täcks delvis av pengar som albaner sänder hem från utlandet men också av bistånd från omvärlden, främst EU.

Sociala förhållanden

Albanien brukar betecknas som ett av Europas fattigaste länder. Tack vare en stark ekonomisk tillväxt under 2000-talets första decennium har dock fattigdomen åtminstone delvis kunnat bekämpas. Numera beräknas ungefär var sjunde alban leva i fattigdom..

Besök Landguiden och läs mer om Albanien.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Albanien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Albaniens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Albaniens geografi ur olika perspektiv.

Albaniens historia

Här hittar du material som behandlar Albaniens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Relaterade taggar

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...