M
Tagg
Snölandskap
Att det var rejälare vintrar under "lilla istiden" syns bl.a. på många flamländska konstnärers landskapsmotiv. Målning av Pieter Bruegel d.y. (1564-1638).

Klimatförändringar genom historien

Klimatet förändras ständigt. Vissa perioder är kallare, såsom istider, medan andra är varmare. Så har det alltid varit under jordens existens. Under bronsåldern var det t.ex. flera grader varmare än under större delen av den efterföljande järnåldern. Och perioden omkring 1430-1850, särskilt 1600-talet som var det kallaste seklet, kallas ibland för "lilla istiden" eftersom klimatet var betydligt kallare än idag.

Globalt sett var det i medelvärde omkring 1 °C kallare under 1600-talet än under 1900-talet. Men i Norden var det 2 °C kallare än idag.

Under lilla istiden förekom många stränga vintrar på olika håll i världen. Klimatförändringen gjorde det möjligt för Karl X Gustav att med sina trupper genomföra tåget över Bält år 1658. Det kallare klimatet var troligtvis också orsaken till att den nordiska kolonin på Grönland i stort sett försvann under 1500-talet.

ANNONS

Klimatförändringar relateras idag ofta med begreppet global uppvärmning som har att göra med den ökade koncentrationen av växthusgaser som höjer temperaturen i jordens atmosfär.

En naturlig växthuseffekt håller jordens temperatur på en lagom nivå som gör det möjligt för liv att existera på jorden. Men sedan 1800-talet har människans inblandning (industrialism m.m.) lett till en stigande koncentration av växthusgaser i atmosfären. Detta brukar kopplas till den globala uppvärmningen - vår tids största klimathot.

LÄS MER: Klimatförändringar och global uppvärmning

Litteratur:
Fredrik Charpentier Ljungqvist, Global nedkylning - klimatet och människan under 10 000 år, Norstedts, 2009

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här finns material som handlar om drastiska väder- och klimatförändringar genom historien.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Klimatförändringar genom historien

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om den senaste istiden

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-03-27

Den senaste istiden började för 110 000 år sedan. Klimatet blev allt kallare och glaciärerna växte varje år tills de bildade ett sammanhängande istäcke. Isen hade sin största utbredning för 22 000 år sedan. Då var den 3-4 kilometer tjock och täckte stora delar av norra halvklotet. Hela Skandinavien låg under isen som sträckte sig ända ner i Tyskland...

+ Läs mer

M

Klimatförändringar kan ha orsakat syndafloden

av: Jan-Olof Fallström
2023-03-08

"I den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens fönster öppnade sig, och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter... och vattnet steg mer och mer över jorden. Allt som fanns på det torra omkom, allt som där hade en fläkt av livsande i sin näsa ... och vattnet fortfor att stiga över jorden i hundrafemtio dagar."
[1 Mosebok 7 kap.]

+ Läs mer

S

Orsaker till krig

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-14

Krig är förödande för människan, för miljön, för hela staters existens. Ändå krigar vi. Att stater hamnar i väpnade konflikter har flera orsaker, bland annat politiska eller att någon ändå ytterst tjänar på det. Det finns flera olika orsaker till krig och väpnade konflikter. De ekonomiska, sociala eller politiska förhållandena kan till exempel vara sådana att människor till slut väljer att ta till vapen. Krig kan också orsakas av egenintressen, maktbegär och osäkerhet om andra staters intentioner och militära kapacitet. Det finns dock ingen enkel förklaring. Som regel är konflikter komplexa och orsakerna till varför ett krig uppstår många...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Det svarta guldet - oljans historia, del 1: Oljan under 1800-talet

av: Mattias Axelsson
2017-01-15

Föreställ dig en värld som genomgår en av sina största förändringar någonsin. Från livet på en bondgård till att arbeta i fabriker, från att använda muskelkraft till att förlita sig på maskiner. Det är 1800-talet, och massor av nya tekniska landvinningar revolutionerar hur vi lever och jobbar. Medan kol driver den industriella revolutionen i England, leder Edwin Drakes oljeborrningar i USA till en ny era av energiproduktion och användning. Samtidigt börjar vi inse att dessa fossila bränslen har en påverkan på vår planet som vi inte kan ignorera. Detta är berättelsen om det svarta guldet och hur det formade vårt moderna samhälle...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Det svarta guldet - oljans historia, del 2: Oljan under 1900-talet

av: Mattias Axelsson
2017-01-15

Från första världskrigets slagfält till 1970-talets oljekris - oljan har spelat en nyckelroll i 1900-talets historia. Dess påverkan sträcker sig över krig, industriell utveckling och klimatförändringar. Medan oljan möjliggjorde en omvandling av samhällen och ekonomier, har dess begränsade tillgänglighet och miljöpåverkan gjort att frågor om hållbarhet och alternativa energikällor blivit allt mer brådskande...

+ Läs mer

L

Sverige under forntiden, del 2: Bronsåldern och järnåldern

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-19

Forntiden brukar vi kalla den långa period som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det är tiden från de första människornas ankomst till Sverige ca 10 000 f.Kr. fram till slutet av järnåldern ca år 1000 e.Kr. De tre åldrarna har fått sina namn efter de material som människornas verktyg mestadels tillverkades av. I den här artikeln berättas om bronsåldern och järnåldern...

+ Läs mer

Länkar om Klimatförändringar genom historien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS