M
Kategori
Karta

Belgiens historia

Den kulturella och språkliga gräns som består än idag i Belgien skapades från 400-talet, mellan germanska stammar som kom norrifrån och keltiska folk i söder som talade latinska dialekter. Området lydde under århundradenas lopp under olika europeiska dynastier. Först 1830 bildades staten Belgien. Tyngdpunkten kom att ligga i Vallonien där industrialiseringen tidigt inleddes, medan Flandern hamnade i bakvattnet. Under 1900-talets båda världskrig ockuperades Belgien av tyskarna, och landet blev än en gång ett slagfält för utländska arméer.

Den kulturella och språkliga gräns som består än idag i Belgien skapades från 400-talet, mellan germanska stammar som kom norrifrån och keltiska folk i söder som talade latinska dialekter. Området lydde under århundradenas lopp under olika europeiska dynastier. Först 1830 bildades staten Belgien. Tyngdpunkten kom att ligga i Vallonien där industrialiseringen tidigt inleddes, medan Flandern hamnade i bakvattnet. Under 1900-talets båda världskrig ockuperades Belgien av tyskarna, och landet blev än en gång ett slagfält för utländska arméer.

ANNONS

ANNONS

Det område som idag utgör Belgien blev på 50-talet f Kr en del av romarriket och provinsen Gallia Belgica, som tros ha fått sitt namn från keltiska folkstammar kallade belgier. Småningom pressades romarna tillbaka av franker från norr. Under flera hundra år ingick området i olika frankiska kungavälden. Frankerkungen Karl den store, som kröntes till romersk kejsare år 800 och vars rike omfattade stora delar av Väst- och Centraleuropa, föddes i trakten kring Liège.

Redan på 700-talet knöt flamländska köpmän kontakt med handelshus i Medelhavsområdet och på 1000-talet började man utveckla en vävnadsindustri (med ull från England) som kom att bli mycket omfattande. Under senmedeltiden var Flandern Nordeuropas mest utvecklade del med ett blomstrande kulturliv i rika handelsstäder som Antwerpen, Brygge och Gent. I slutet av 1400-talet kom Belgien att tillhöra det tyska furstehuset Habsburg, som beskattade dessa rika provinser hårt. När det habsburgska väldet delades i mitten av 1500-talet tillföll området den spanska grenen av dynastin (”Spanska Nederländerna”).

Under reformationen, som började i Tyskland och Schweiz på 1500-talet, vann den kalvinistiska kyrkan många anhängare i de områden som idag är Belgien och Nederländerna. Den spanska motreformationen gjorde dock de södra delarna (Belgien) till ett homogent katolskt område. Det spanska herraväldet innebar en period av stagnation, nedgång och förödande krig. Området utsattes upprepade gånger för franska erövringsförsök. Efter det spanska tronföljdskriget kom Belgien 1713 under de österrikiska habsburgarna (”Österrikiska Nederländerna”).

När de franska revolutionsarméerna under ledning av Napoleon Bonaparte marscherade in kunde knappt något motstånd bjudas. 1795–1814 var området införlivat med Frankrike. Det bidrog till en franskspråkig dominans som väckte motstånd bland flamländare. Ett flamländskt bondeuppror som bröt ut 1798 betraktas ibland som den flamländska nationalismens födelse. Sedan Napoleon 1815 hade besegrats vid Waterloo strax söder om Bryssel utropades – med stöd av övriga europeiska stormakter – det förenade kungariket Nederländerna (Nederländerna, Belgien och Luxemburg) under det protestantiska kungahuset Oranien.

Julirevolutionen i Paris 1830 inspirerade belgarna, som i augusti gjorde uppror mot den holländske kungen. I oktober bildades en provisorisk belgisk regering och den 10 november 1830 utropades Belgiens självständighet. Stormakterna erkände Belgien som en suverän stat och garanterade landet ”ständig neutralitet”. Belgarna besatte i samband med frigörelsen från Nederländerna hela Luxemburg med undantag för huvudstaden. 1831 valdes prins Leopold av Sachsen-Coburg (furstehus i nuvarande Tyskland) till belgisk kung med namnet Leopold I.

Holländarna fortsatte den väpnade kampen för att ta tillbaka inflytandet över Belgien. De tvingades dock erkänna den nya statens existens 1839. Då fastställdes den nuvarande gränsen mellan de båda länderna; Belgien tillerkändes den vallonska delen av Luxemburg, medan resten av storhertigdömet stannade under den holländske kungen.

ANNONS

ANNONS

Vid 1800-talets mitt började en ekonomisk blomstringstid. Med hjälp av brittiska ingenjörer blev Belgien det första landet på den europeiska kontinenten som industrialiserades. Landets ekonomiska tyngdpunkt kom att ligga i Valloniens stenkolsdistrikt, dit järnindustrin förlades. Mellan det industrialiserade franskspråkiga Vallonien och det fattiga jordbrukande Flandern uppstod en klyfta som vidgades på grund av det franska språkets dominerande ställning inom förvaltningen.

Kung Leopold II, son till Leopold I, involverade sig i de europeiska stormakternas kolonisering av Afrika. Under 1880-talet lyckades han få personlig suveränitet över dagens Kongo-Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo). Kung Leopolds hänsynslösa exploatering av området väckte internationell kritik, och 1908 tvingades han överlåta Kongo till den belgiska staten som koloni (Belgiska Kongo). Efter första världskriget (1914–1918) fick Belgien mandat att förvalta Ruanda-Urundi, som tidigare tillhört Tyskland. 1960 blev Kongo (som hette Zaire 1971–1997) självständigt och 1962 bildades staterna Rwanda och Burundi.

Under första världskriget kränktes Belgiens neutralitet av Tyskland och nästan hela landet ockuperades. En stor del av Västfrontens blodiga skyttegravskrig utkämpades i Flandern. Efter kriget tvingades Tyskland avträda området Eupen-Malmedy till Belgien. De ekonomiska svårigheterna i krigets spår förstärktes av 1930-talets internationella depression. Även de språkliga motsättningarna skärptes och ett särskilt flamländskt parti fick ökat stöd och representation i parlamentet.

Under andra världskriget var Belgien åter ockuperat av tyskarna, mellan 1940 och 1944. Kung Leopold III (brorson till Leopold II) valde att stanna i landet och hölls i tysk fångenskap, medan regeringen gick i exil i London. Den största delen av befolkningen motsatte sig ockupationen, men tyskarna sökte och fick ett visst stöd hos de flamländska nationalisterna.

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Belgiens historia

M

Andreas Vesalius - den moderna anatomins fader

av: Kaj Hildingson
2020-09-20

För oss låter det overkligt att en läkare en mörk natt är i färd med att stjäla ett lik på en avrättningsplats. Men sådana scener kunde förekomma under 1500-talet, då allt fler läkare på allvar ville studera människokroppens inre. Föregångsman för sådana studier var Andreas Vesalius (1514-1564) som räknas som den moderna anatomins grundare. Vesalius egna berättelser om hur han gav sig ut på natten för att skaffa lik att undersöka är som hämtade ur en skräckfilm - och ingen läsning för lättskrämda personer.

+ Läs mer

S

Vallonernas betydelse för svensk järnindustri

av: Torbjörn Nilsson
2020-01-07

Under 1600-talet var Nederländerna – dagens Belgien och Holland – Europas ekonomiska kraftcentrum. Amsterdam framstod som tidens stora handelsstad dit internationellt kapital sökte sig. Inom järnindustrin var Nederländerna ledande med sin avancerade teknik och sina moderna produktionsformer. Vallonien, det fransktalande området mot gränsen till Frankrike, blev en guldgruva också för Sverige. Härifrån rekryterades ett par tusen yrkesarbetare, företagare och köpmän – vallonerna – som genom sin insats för bruksnäringen i vårt land kan sägas vara den mest lönsamma importen någonsin...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Första världskriget börjar, del 1: Schlieffenplanen och anfallet genom Belgien

av: Carsten Ryytty
2014-03-10

Tyskland hade sedan länge en plan för den totala segern såväl i väster som öster, mot både Frankrike och Ryssland. Den kallades Schlieffenplanen efter generalstabens förre chef Alfred von Schlieffen. Planen gick ut på att först slå ut fransmännen i väster med överlägsna styrkor och därefter föra över trupperna till öster och krossa ryssarna...

+ Läs mer

S

Nederländernas nationella frihetskamp

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-10

Nederländerna tillhörde under 1500-talet det spanska världsväldet. Förutom Spanien omfattade det spanska imperiet Portugal, delar av Italien och hela dagens Latinamerika samt alltså även Nederländerna. Det spanska väldet var så stort att "där gick solen aldrig ner"...

+ Läs mer

Länkar om Belgiens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Första världskriget

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Ge
Karta

Belgiens geografi

Fördjupa dig i Belgiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Belgien

Aktuell samhällsfakta om Belgien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Hi
Ätten Habsburgs flagga

Habsburg

Släkten Habsburg var en fursteätt (ursprungligen från nuvarande Schweiz) som regerade i många...

Hi
Tyska soldater

Ardenneroffensiven

Ardenneroffensiven var den tyska arméns desperata sista offensiv i väst under andra världskriget (...

Hi
Napoleon

Slaget vid Waterloo

Slaget vid Waterloo ägde rum den 18 juni 1815 i Belgien och utkämpades mellan Napoleon och hans...

Hi
Vapensmedja

Valloner

Kring mitten av 1600-talet kom ett par tusen valloner till Sverige. De hade flyttat från...

Hi
Belgiska Kongo

Belgiska Kongo

Belgiska Kongo var en belgisk koloni i Centralafrika mellan 1908 och 1960 då republiken Kongo blev...