Individers och gruppers identitet och relationer

Den här kategorin inkl. underkategorier är under uppbyggnad. Beräknas vara helt klar inom kort.

Texten i huvudkategorin (här nedan) kommer bl.a. handla om:

  • Familjen och olika samlevnadsformer.
  • Ungdomars  identiteter,  livsstilar  och  välbefinnande  och  hur  detta  påverkas,  till  exempel  av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.

Den här kategorin inkl. underkategorier är under uppbyggnad. Beräknas vara helt klar inom kort.

Texten i huvudkategorin (här nedan) kommer bl.a. handla om:

  • Familjen och olika samlevnadsformer.
  • Ungdomars  identiteter,  livsstilar  och  välbefinnande  och  hur  detta  påverkas,  till  exempel  av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.

Uppdaterad: 06 november 2018
Publicerad: 11 september 2018

Annons

Underkategorier till Individers och gruppers identitet och relationer

Under uppbyggnad...

Avsnittet handlar om hur det svenska välfärdssystemet fungerar och om välfärdssamhällets delar och uppbyggnad. Här presenteras bland annat föräldraförsäkringen, barn- och studiebidrag, A-kassa, sjukvårdssystemet och pensionssystemet.

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. Vi kommer också titta närmare på diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans uppgifter ingår att värna om dessa folkgrupper och deras språk och att sprida kunskap om dem.

Avsnittet handlar om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Vi ska även titta på migration från och till Sverige förr och nu samt integration i samhället.

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket värda.

Länkar om Individers och gruppers identitet och relationer

Relaterade ämneskategorier

Vad är en sekt och vad kännetecknar den? Läs om sekters dragningskraft och andra psykologiska och sociala aspekter som hör till fenomenet.

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde och vikten av att beakta...

Om regler, lagar, rättssystemet, domstolarna, rättegång, brottslighet, brottsoffer och kriminalvård.

Under uppbyggnad...