S

Individers och gruppers identitet och relationer

Den här kategorin inkl. underkategorier är under uppbyggnad. Beräknas vara helt klar inom kort.

Texten i huvudkategorin (här nedan) kommer bl.a. handla om:

  • Familjen och olika samlevnadsformer.
  • Ungdomars  identiteter,  livsstilar  och  välbefinnande  och  hur  detta  påverkas,  till  exempel  av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.

Den här kategorin inkl. underkategorier är under uppbyggnad. Beräknas vara helt klar inom kort.

Texten i huvudkategorin (här nedan) kommer bl.a. handla om:

  • Familjen och olika samlevnadsformer.
  • Ungdomars  identiteter,  livsstilar  och  välbefinnande  och  hur  detta  påverkas,  till  exempel  av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Sidan uppdaterad: 5 januari 2019
Ursprungligen publicerad: 11 september 2018

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Individers och gruppers identitet och relationer

Arbete och boende

Under uppbyggnad...

+ Läs mer

Svenska välfärdssamhället och välfärdsstrukturer

Avsnittet handlar om hur det svenska välfärdssystemet fungerar och om välfärdssamhällets delar och uppbyggnad. Här presenteras bland annat föräldraförsäkringen, barn- och studiebidrag, A-kassa, sjukvårdssystemet och pensionssystemet.

+ Läs mer

Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. Vi kommer också titta närmare på diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

+ Läs mer

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans uppgifter ingår att värna om dessa folkgrupper och deras språk och att sprida kunskap om dem.

+ Läs mer

Sveriges befolkning, migration och integration

Avsnittet handlar om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Vi ska även titta på migration från och till Sverige förr och nu samt integration i samhället.

+ Läs mer

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket värda.

+ Läs mer

Länkar om Individers och gruppers identitet och relationer

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Om sekter

Vad är en sekt och vad kännetecknar den? Läs om sekters dragningskraft och andra psykologiska och sociala aspekter som...

Humanism

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde...

Lag och rätt

Om regler, lagar, rättssystemet, domstolarna, rättegång, brottslighet, brottsoffer och kriminalvård.

Världens befolkning

Ämnesområdet världens befolkning handlar om befolkningsutveckling, befolkningsfördelning, migration, urbanisering och...

Relaterade taggar

Sociala strukturer

Med sociala strukturer menas här fördelning av olika klasser eller sociala stånd i ett samhälle....

SO-rummet tag typ

Minoriteter

Här hittar du material med anknytning till nationella och etniska minoriteter förr och idag.

Sexuella läggningar

Sexuell läggning handlar om vad de personer som du blir kär i eller tänder på har för kön. Exempel...

Sexualundervisning

Det finns många olika sätt att organisera skolans sexualundervisning. Här följer några...

Genus och genusperspektiv

Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för...