Taggar

Mahatma Gandhi var Indiens store icke-våldsledare. Han mördades 1948 av en hinduisk fanatiker. Mahatma ”stor ande” Gandhi föddes år 1869 i Indien. Familjen Gandhi var hinduer av medelklassen som...
Mao Zedong (1893-1976) var ledare för Kina och kommunistpartiet från 1949 fram till sin död. Under sin tid vid makten slog han ned allt politiskt motstånd och gjorde sig själv till föremål för en...
Relaterade taggar:
Marco Polo var en köpman och upptäcktsresande från Venedig. Han påbörjade sin resa 1271 då han följde med sin far och farbror på en resa - landvägen genom Asien - till Kina. Den mongoliske härskaren...
Danmarks drottning Margareta I (1353-1412) låg bakom bildandet av Kalmarunionen som kom att prägla Nordens historia under 1400-talet och början av 1500-talet. Margareta var dotter till den danske...
Maria Stuart (1542-1587) var drottning i Skottland mellan åren 1542-1567. När Maria blev drottning var hon bara några dagar gammal. När hon fyllde fem år skickades hon till det franska hovet och när...
Marie Antoinette (1755-1793) föddes i Österrike och kom som 14-årig prinsessa till Versailles i arvfiendelandet Frankrike där om gifte sig med den blivande Ludvig XVI. Marie Antoinette var ung och...
Marie Curie är en av världens mest kända vetenskapspersoner. Hon är den enda kvinnan som har fått Nobelpriset två gånger (1903 och 1911), och är den enda kvinna som har fått priset i både kemi och...
Marinarkeologi är arkeologi under vattnet på sjö- och havsbottnar. Marinarkeologer utforskar därmed fynd i hav, sjöar och vattendrag. Ett skeppsvrak räknas som en fornlämning och skyddas av lagen om...
Marshallplanen utformades under sommaren 1947 av USA:s utrikesminister George Marshall (i president Harry S Trumans regering) och var ett ekonomiskt lån och biståndsprogram för återuppbyggnaden av...
Relaterade taggar:
Martin Luther (1483-1546) var professor i teologi och församlingspräst i den tyska staden Wittenberg. Han är känd för sina protester mot dåtidens traditionella (katolska) kyrka och dess försäljning...
Relaterade taggar:
Martin Luther King (1929-1968) var en amerikansk baptistpräst och ledargestalt för de svartas kamp för lika medborgerliga rättigheter i USA. Hans berömda tal ”I have a dream” har sedan dess blivit en...
Här hittar du material med anknytning till meditation.
Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och den heligaste platsen inom islam. Muslimer ber därför alltid vända mot Mekka oavsett var de befinner...
Merkantilism är ett samlingsnamn på de ekonomiska idéer som dominerade i Europa under 1600-talet fram till 1800-talet. Den merkantilistiska läran kan sammanfattas med tron på att handel endast...
Relaterade taggar:
När Sovjetunionens ledare Brezjnev dog 1982 och kriget i Afghanistan blev allt mer betungande för sovjetstaten, blev det också alltmer tydligt att Sovjetunionen och den kommunistiska planekonomin i...
Det svenska midsommarfirandet är en tradition med gamla rötter som idag kan liknas vid en extra svensk nationaldag. Midsommarafton infaller enligt gällande beräkningar den första fredagen mellan 19-...
Relaterade taggar:
Midsommarkrisen var en svensk politisk kris som inträffade i samband med att Nazityskland anföll Sovjetunionen den 22 juni 1941 (operation Barbarossa). Sveriges neutralitet ställdes inför sin...
Miljöförstöring är ett begrepp för negativa förändringar av miljön som åstadkommits av människan. Här hittar du material som behandlar miljöförstöring i ett historiskt eller aktuellt perspektiv.
Diskriminering och trakasserier är beteenden som har samband med någon av diskriminerings-grunderna; kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning...
Ett moln består av miljarder mikroskopiska vattendroppar som är så lätta att de svävar i luften. Moln uppstår när fuktig varm luft tvingas röra sig uppåt och kyls av så att vattenångan i luften...
Kategorier:
Mors dag firas sista söndagen i maj och är en högtid då barn firar sina mödrar. Mors dag är en tradition med anor långt tillbaka i tiden och med syfte att uppmärksamma mammorna. Man kan koppla...

Sidor