Magnus Eriksson

S
Nidbild

Magnus Eriksson (1316-1374) var Sveriges kung 1319-1364 och den siste svenske kungen av Folkungaätten. Som treåring valdes Magnus till svensk kung samtidigt som han ärvde tronen i Norge efter...

Magnus Gabriel De la Gardie

M
Porträtt

Magnus Gabriel De la Gardie (1622-1686) var en av stormaktstidens mest framträdande politiker. Han var son till riksmarsken Jakob De la Gardie och Ebba Brahe.Magnus Gabriel De la Gardie var...

Magnus Ladulås

S
vapensköld

Magnus Ladulås, egentligen Magnus Birgersson (död 1290). var son till Birger jarl. Han ärvde efter fadern jarladömet i Svealand, om än under titeln hertig. Liksom hans far som jarl hade dominerat...

Magnus Stenbock

M
Stenbock vid Helsingborg.

Magnus Stenbock (1663-1717) var militär och fältmarskalk. Han var en av de ledande generalerna i stora nordiska kriget.Han deltog i slaget vid Narva och tillträdde 1707 befattningen som...

Mahatma Gandhi

M
Porträtt

Mahatma Gandhi var Indiens store icke-våldsledare. Han mördades 1948 av en hinduisk fanatiker. Mahatma ”stor ande” Gandhi föddes år 1869 i Indien. Familjen Gandhi var hinduer av medelklassen som...

Malmexporten till Tyskland

M
Karta

Malmexporten till Tyskland var en av samlingsregeringens mest kritiserade åtgärder under andra världskriget. Vid krigsutbrottet svarade Sverige för 40 procent av Tysklands malmförsörjning. Den skulle...

Manhattanprojektet

M
Svampmoln

Redan 1939 skrev Albert Einstein till president Roosevelt och föreslog att USA skulle satsa resurser för att framställa en atombomb i syfte att förekomma Hitlers kärnfysiker, varav flera var...

Manufakturer

M
Porslinstillverkning

Manufakturer var statsstödda fabriker utanför skråsystemet. Några av de mest kända var belägna i Alingsås och Norrköping (textil), Göteborg (tobak, glas), Stjernsund (järn), Lessebo (papper),...

Mao Zedong

M
Porträtt

Mao Zedong (1893-1976) var ledare för Kina och kommunistpartiet från 1949 fram till sin död. Under sin tid vid makten slog han ned allt politiskt motstånd och gjorde sig själv till föremål för en...

Marco Polo

L
Porträtt

Marco Polo var en köpman och upptäcktsresande från Venedig. Han påbörjade sin resa 1271 då han följde med sin far och farbror på en resa - landvägen genom Asien - till Kina.Den mongoliske härskaren...

Margareta I av Danmark

S
Porträtt

Margareta I (1353-1412) var dansk, norsk och svensk (1389-1412) drottning och låg bakom bildandet av Kalmarunionen som kom att prägla Nordens historia under 1400-talet och början av 1500-talet....

Maria Stuart

M
Porträtt

Maria Stuart (1542-1587) var drottning i Skottland mellan åren 1542-1567. När Maria blev drottning var hon bara några dagar gammal. När hon fyllde fem år skickades hon till det franska hovet och när...

Marie Antoinette

M
Porträtt

Marie Antoinette (1755-1793) föddes i Österrike och kom som 14-årig prinsessa till Versailles i arvfiendelandet Frankrike där om gifte sig med den blivande Ludvig XVI. Marie Antoinette var ung och...

Marie Curie

M
Porträtt

Marie Curie är en av världens mest kända vetenskapspersoner. Hon är den enda kvinnan som har fått Nobelpriset två gånger (1903 och 1911), och är den enda kvinna som har fått priset i både kemi och...

Marinarkeologi

L
dykare vid ett vrak.

Marinarkeologi är arkeologi under vattnet på sjö- och havsbottnar. Marinarkeologer utforskar därmed fynd i hav, sjöar och vattendrag.Ett skeppsvrak räknas som en fornlämning och skyddas av lagen om...

Marshallplanen

M
logga

Marshallplanen utformades under sommaren 1947 av USA:s utrikesminister George Marshall (i president Harry S Trumans regering) och var ett ekonomiskt lån och biståndsprogram för återuppbyggnaden av...

Martin Luther

M
Luther

Martin Luther (1483-1546) var professor i teologi och församlingspräst i den tyska staden Wittenberg. Han är känd för sina protester mot dåtidens traditionella (katolska) kyrka och dess försäljning...

Martin Luther King

M
MLK håller tal.

Martin Luther King (1929-1968) var en amerikansk baptistpräst och ledargestalt för de svartas kamp för lika medborgerliga rättigheter i USA. Hans berömda tal ”I have a dream” har sedan dess blivit en...

Mat och dryck

L
Medeltida marknad.

I tiotusentals år har människans jakt på föda både förändrat samhället och fört det framåt. Tillgången på mat har varit avgörande för hur mycket befolkningen kan öka och var städer växt fram....

Medborgarrättsrörelsen

M
MLK och Malcom X

USA var under efterkrigstiden den fria västvärldens ledande land, både ekonomiskt och militärt, men också kulturellt och politiskt. USA var en stormakt som inför omvärlden tillkännagav att de...

Meditation

M
Buddhastaty

Meditation betyder eftertanke. Det kan också innebära att "försjunka" i ett tillstånd som gör att verkligheten upplevs förändrad, ett slags överskridande (transcendens) av gränsen till en verklighet...

Mekka

L
Kaba

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och den heligaste platsen inom islam. Muslimer ber därför alltid vända mot Mekka oavsett var de befinner...

Merkantilism

S
Fartyg i hamn.

Merkantilism är ett samlingsnamn på de ekonomiska idéer som dominerade i Europa under 1600-talet fram till 1800-talet. Den merkantilistiska läran kan sammanfattas med tron på att handel endast...

Michail Gorbatjov

M
Porträtt

När Sovjetunionens ledare Brezjnev dog 1982 och kriget i Afghanistan blev allt mer betungande för sovjetstaten, blev det också allt mer tydligt att Sovjetunionen och den kommunistiska planekonomin i...

ANNONS

Nya taggar