M

Vilken historia är du intresserad av? Här finns många ämnen att inspireras av.

Historia indelad i olika teman

Historiens människor skiljer sig inte särskilt mycket från oss idag förutom att de har levt i en annan tid. Liksom oss idag har historiens människor också levt i nuet - i sin egen tids nutid. Människan har alltid betraktat det som hänt i nuet och i sin närhet som det viktigaste. Det har gällt förutsättningar, omständigheter och händelser som påverkat deras vardagsliv och levnadssätt. Människor har i alla tider haft behov av att äta, dricka, klä sig, vara vid god hälsa, umgås med andra, bilda familj osv.

Historiens människor skiljer sig inte särskilt mycket från oss idag förutom att de har levt i en annan tid. Liksom oss idag har historiens människor också levt i nuet - i sin egen tids nutid. Människan har alltid betraktat det som hänt i nuet och i sin närhet som det viktigaste. Det har gällt förutsättningar, omständigheter och händelser som påverkat deras vardagsliv och levnadssätt. Människor har i alla tider haft behov av att äta, dricka, klä sig, vara vid god hälsa, umgås med andra, bilda familj osv.

Historia skrivs idag om alla för alla. Det produceras mängder med spännande historia som utgår från människors behov och annat som berör folk och deras vardagsliv förr i tiden. Historia handlar därför om mycket mer än äldre tiders politik och krig. Om du är intresserad av någon särskild sorts historia så kan du förhoppningsvis läsa om ämnet här på SO-rummet. Kategorin innehåller många intressanta teman som fokuserar på olika fenomen och särdrag som har berört folks vardagsliv genom historien.

Sidan uppdaterad: 15 januari 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Historiska teman

Urfolk och minoriteter (7)

Historia om urfolk (eller ursprungsfolk) och nationella minoriteter.

+ Läs mer

Kvinnohistoria och genushistoria

Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i historien. Genushistoria fokuserar på könsroller och betraktar dem som en kulturell och social konstruktion. Om kvinnohistoria fokuserar på hur kvinnor levt, så fokuserar genushistoria mer på varför kvinnor har levt så som de gjort.

+ Läs mer

Brott och straff förr

Olika typer av brott och straff genom historien. Här berättas också om kriminalitet, lagar och ordningsmakt ur ett historiskt perspektiv.

+ Läs mer

Idrottshistoria

Historia om idrott och olika sporter från antiken till idag. Fokus ligger på svensk idrottshistoria.

+ Läs mer

Historia om läkekonst och sjukdomar

Läkekonstens historia innefattar historia om medicin, sjukvård och sjukdomar.

+ Läs mer

Nationalismens historia

Nationalism har ofta använts för stärka eller skapa en gemensam identitet i syfte att förena folk under en flagga.

+ Läs mer

Svenska högtider och traditioner förr och idag

Historia om svenska traditioner, högtider och symboler. Här berättas om våra viktigaste seder.

+ Läs mer

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia om nationalekonomi, handel och berömda företag genom historien.

+ Läs mer

Demokratins historia

Historia om demokratins utveckling och kampen för rösträtt.

+ Läs mer

Arkitektur- och stilhistoria

Historia om arkitektur, stil och design. Äldre tiders stil kan ses i konsten och arkitekturen men även i många av de saker vi använder varje dag.

+ Läs mer

Historia om mode, utseende och hygien

Modehistoria och hygienhistoria. Klädstilar, skönhetsideal och renlighet genom historien.

+ Läs mer

Historia om mat och matvanor

Mathistoria som handlar om maträtter, kryddor och folks matvanor genom historien.

+ Läs mer

Historia om tobak och alkohol

Alkohol- och tobakshistoria - om alkoholdrycker, dryckesvanor, rökning och snus i ett historiskt perspektiv.

+ Läs mer

Historia om relationer, kärlek och sex

Relationer, romantik, kärlek, äktenskap, skilsmässor, erotik och sexualitet genom historien.

+ Läs mer

Länkar om Historiska teman

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Historieteori

Om historieämnets vetenskapliga och källkritiska bakgrund och de metoder som används för att framställa och betrakta...

Världens länder - historia

Intressant och spännande historia som handlar om världsdelarna och världens länder. Välj en världsdel så visas länderna...