Bild:
Vilken historia är du intresserad av? Här finns många ämnen att inspireras av.
M

Historia indelad i olika teman

Historiens människor skiljer sig inte särskilt mycket från oss idag förutom att de har levt i en annan tid. Liksom oss idag har historiens människor också levt i nuet - i sin egen tids nutid. Människan har alltid betraktat det som hänt i nuet och i sin närhet som det viktigaste. Det har gällt förutsättningar, omständigheter och händelser som påverkat deras vardagsliv och levnadssätt. Människor har i alla tider haft behov av att äta, dricka, klä sig, vara vid god hälsa, umgås med andra, bilda familj osv.

Historia skrivs idag om alla för alla. Det produceras mängder med spännande historia som utgår från människors behov och annat som berör folk och deras vardagsliv förr i tiden. Historia handlar därför om mycket mer än äldre tiders politik och krig. Om du är intresserad av någon särskild sorts historia så kan du förhoppningsvis läsa om ämnet här på SO-rummet. Kategorin innehåller många intressanta teman som fokuserar på olika fenomen och särdrag som har berört folks vardagsliv genom historien.

Historiens människor skiljer sig inte särskilt mycket från oss idag förutom att de har levt i en annan tid. Liksom oss idag har historiens människor också levt i nuet - i sin egen tids nutid. Människan har alltid betraktat det som hänt i nuet och i sin närhet som det viktigaste. Det har gällt förutsättningar, omständigheter och händelser som påverkat deras vardagsliv och levnadssätt. Människor har i alla tider haft behov av att äta, dricka, klä sig, vara vid god hälsa, umgås med andra, bilda familj osv.

Uppdaterad: 29 maj 2013
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Historiska teman

Historia om ursprungsfolk och nationella minoriteter.

Kvinnohistoria handlar bl.a. om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden. Genushistoria fokuserar på könsroller och betraktar dem som en kulturell och social konstruktion.

Historia som handlar om barndom och barns levnadsförhållanden genom tiderna.

Olika typer av brott och straff genom historien. Här berättas också om kriminalitet, lagar och ordningsmakt ur ett historiskt perspektiv.

Historia om idrott och olika sporter från antiken till idag. Fokus ligger på svensk idrottshistoria.

Läkekonstens historia innefattar historia om medicin, sjukvård och sjukdomar.

Nationalism har ofta använts för stärka eller skapa en gemensam identitet i syfte att förena folk under en flagga.

Historia om svenska traditioner, högtider och symboler. Här berättas om våra viktigaste seder.

Ekonomisk historia om nationalekonomi, handel och berömda företag genom historien.

Historia om demokratins utveckling och kampen för rösträtt.

Historia om olika städer i Sverige från medeltiden och framåt.

Historia om arkitektur, stil och design. Äldre tiders stil kan ses i konsten och arkitekturen men även i många av de saker vi använder varje dag.

Modehistoria och hygienhistoria. Klädstilar, skönhetsideal och renlighet genom historien.

Mathistoria som handlar om maträtter, kryddor och folks matvanor genom historien.

Alkohol- och tobakshistoria - om alkoholdrycker, dryckesvanor, rökning och snus i ett historiskt perspektiv.

Relationer, romantik, kärlek, äktenskap, skilsmässor, erotik och sexualitet genom historien.

Länkar om Historiska teman

Relaterade ämneskategorier

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen större.

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av bakomliggande ideologiska...

Om historieämnets vetenskapliga och källkritiska bakgrund och de metoder som används för att framställa och betrakta historia. Det finns bl.a....

Intressant och spännande historia som handlar om världsdelarna och världens länder. Välj en världsdel så visas länderna som hör till den.