M
Kategori

Vilken historia är du intresserad av? Här finns många ämnen att inspireras av.

Historia indelad i olika teman

Historiens människor skiljer sig inte särskilt mycket från oss idag förutom att de har levt i en annan tid. Liksom oss idag har historiens människor också levt i nuet - i sin egen tids nutid. Människan har alltid betraktat det som hänt i nuet och i sin närhet som det viktigaste. Det har gällt förutsättningar, omständigheter och händelser som påverkat deras vardagsliv och levnadssätt. Människor har i alla tider haft behov av att äta, dricka, klä sig, vara vid god hälsa, umgås med andra, bilda familj osv.

Historiens människor skiljer sig inte särskilt mycket från oss idag förutom att de har levt i en annan tid. Liksom oss idag har historiens människor också levt i nuet - i sin egen tids nutid. Människan har alltid betraktat det som hänt i nuet och i sin närhet som det viktigaste. Det har gällt förutsättningar, omständigheter och händelser som påverkat deras vardagsliv och levnadssätt. Människor har i alla tider haft behov av att äta, dricka, klä sig, vara vid god hälsa, umgås med andra, bilda familj osv.

Historia skrivs idag om alla för alla. Det produceras mängder med spännande historia som utgår från människors behov och annat som berör folk och deras vardagsliv förr i tiden. Historia handlar därför om mycket mer än äldre tiders politik och krig. Om du är intresserad av någon särskild sorts historia så kan du förhoppningsvis läsa om ämnet här på SO-rummet. Kategorin innehåller många intressanta teman som fokuserar på olika fenomen och särdrag som har berört folks vardagsliv genom historien.


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)
 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Historiska teman

Urfolk och minoriteter (7)

Historia om urfolk (eller ursprungsfolk) och nationella minoriteter. Gemensamt för urfolk eller ursprungs­­folk är att de levt på samma plats genom historien före det att länderna invaderats eller koloniserats. De har egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring.

+ Läs mer

Kvinnohistoria och genushistoria

Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i historien. Genushistoria fokuserar på könsroller och betraktar dem som en kulturell och social konstruktion. Om kvinnohistoria fokuserar på hur kvinnor levt, så fokuserar genushistoria mer på varför kvinnor har levt så som de gjort.

+ Läs mer

Brott och straff förr

Olika typer av brott och straff genom historien. Här berättas också om kriminalitet, lagar och ordningsmakt ur ett historiskt perspektiv.

+ Läs mer

Idrottshistoria

Historia om idrott och olika sporter från antiken till idag. Fokus ligger på svensk idrottshistoria.

+ Läs mer

Historia om läkekonst och sjukdomar

Läkekonstens historia innefattar historia om medicin, sjukvård och sjukdomar. I det här avsnittet berörs föreställningar och fakta om läkekonst och sjukdomar genom historien, från forntiden fram till modern tid.

+ Läs mer

Nationalismens historia

Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Från och med 1800-talet och framåt har nationalism ofta använts för stärka eller skapa en gemensam identitet i syfte att förena folk under en flagga.

+ Läs mer

Svenska högtider och traditioner förr och idag

Historia om svenska traditioner, högtider och symboler. Högtidernas firande har sitt ursprung i religionen och i folktron och de har magisk, romantisk eller kommersiell anknytning. Här berättas om våra viktigaste seder.

+ Läs mer

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia om nationalekonomi, handel och berömda företag genom historien. Ekonomisk historia hänger till stor del samman med handelns utveckling. Det här avsnittet handlar främst om handelns historia med fokus västvärlden och Sverige.

+ Läs mer

Demokratins historia

Historia om demokratins utveckling och kampen för rösträtt. Demokrati betyder att det är folket som styr. Den moderna demokratin har funnits i ungefär hundra år. Men folkstyrets rötter går djupare än så.

+ Läs mer

Arkitektur- och stilhistoria

Historia om arkitektur, stil och design. Äldre tiders stil kan ses i konsten och arkitekturen men även i många av de saker vi använder varje dag.

+ Läs mer

Historia om mode, utseende och hygien

Kläder hänger samman med mode och utseende. I det här avsnittet om modehistoria och hygienhistoria berörs bland annat klädstilar, skönhetsideal och synen på renlighet genom historien.

+ Läs mer

Historia om mat och matvanor

Våra matvanor har varierat genom historien, men vi har i regel fått äta det som funnits till hands. Maten har ändå - mer än mycket annat - format den civilisation vi lever i. I det här avsnittet om mathistoria berörs maträtter, kryddor och folks matvanor från stenåldern fram till modern tid.

+ Läs mer

Historia om tobak och alkohol

Tobaksrökningens och alkoholens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Tobak har odlats i Amerika i över 5 000 år och redan 6000 f.Kr tillverkade folk i forntidens Mesopotamien öl. Det här avsnittet om alkohol- och tobakshistoria handlar om alkoholdrycker, dryckesvanor, rökning och snus i ett historiskt perspektiv.

+ Läs mer

Historia om relationer, kärlek och sex

Historiens människor har ofta haft en annan syn på sexualitet och relationer än vad vi som svenskar har idag. Men känslan av att vara kär var antagligen den samma då som nu. I det här avsnittet kan du läsa om synen på relationer, romantik, kärlek, äktenskap, skilsmässor, erotik och sexualitet genom historien.

+ Läs mer

Länkar om Historiska teman

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Historia

Historia om allt för alla. Innehållet är indelat i olika historiska perioder från stenåldern till nutid. Här finns...

Hi

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Historieteori

Om historieämnets vetenskapliga och källkritiska bakgrund och de metoder som används för att framställa och betrakta...

Hi
Karta

Världens länder - historia

Intressant och spännande historia som handlar om världsdelarna och världens länder. Välj en världsdel så visas länderna...

Relaterade taggar

Hi
Källor

Historiskt källmaterial

I de historiska arkiven finns spåren kvar efter människorna som fanns här före oss. Genom att ta...

Hi
Förstoringsglas

Historiesyn

All historia är vinklad Man brukar skilja mellan historia och det förflutna. Det förflutna...