Bild:
I Sverige finns många olika kristna samfund som skiljer sig åt i många avseenden. Pingströrelsen har flest medlemmar bland frikyrkorna.
M

Andra kyrkor och samfund

Frikyrkorna då och nu

En frikyrka är ett kristet trossamfund som grundar sig på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.

Frikyrkorna växte fram under 1800-talet och än idag kan man se de olika kapellen i många samhällen. I samband med konventikelplakatets (ett förbud mot bönemöten i hemmet) upphörande 1858 började vandrande predikanter hålla möten runt om i landet. Influenserna kom från den anglosaxiska väckelserörelsen, såsom metodismen och baptismen. Delar av denna rörelse, däribland lEFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen), behöll sina organisatoriska band med Svenska kyrkan och räknas därför inte idag som en frikyrka. Andra som Svenska Missionsförbundet, klippte banden med Svenska Kyrkan och bildade ett eget trossamfund.

Frikyrkorna hade sin storhetstid under 1930-talet. Därefter har antalet medlemmar stadigt minskat. Idag har frikyrkorörelsen knappt 500 000 medlemmar och ca 700 000 deltar i frikyrkornas verksamhet.

Några av Sveriges än idag största och mest kända frikyrkor är Frälsningsarmén och Pingströrelsen.

Konventikelplakatet

Konventikelplakatet var en förordning från 1726 som förbjöd konventiklar (bönemöten i hemmen). Konventikelplakatet riktade sig bl.a. mot frikyrklighet för att slå vakt om "enhet i religionen" som enligt tidens uppfattning var nödvändig för att samhället skulle fungera. Konventikelplakatet gjorde många irriterade och avskaffandes år1858.

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén (Salvation Army) grundades av den engelska metodistpastorn William Booth (1829-1912) tillsammans med sin maka Catherine Booth år 1865. De började sitt arbete i Londons fattigkvarter.

Booth ansåg att kristendomen måste hjälpa människorna i deras vardag. Därför startade han en egen rörelse med betoning på socialt arbete. Booth organiserade sin rörelse med militären som förebild och använde sin tids populärmusik för att nå så många som möjligt.

Inom Frälsningsarmén har man gradbeteckningar på de heltidsanställda, medlemmarna är soldater och pastorerna officerare av olika rang.

Det var Hanna Ouchterlony som introducerade Frälsningsarmén i Sverige år 1882. Frälsningsarméns fana bär inskriptionen ”Blod och eld”. Deras tidning heter Stridsropet.

Idag finns det ca 1,1 miljoner frälsningssoldater i över 100 länder. I Sverige finns det omkring 10-13 000 medlemmar. Det är betydligt mindre än för tio år sedan. Frälsningsarmén bedriver en rad olika sociala institutioner. Allt från hem för missbrukare till skyddade verkstäder och flera hotell.

Pingströrelsen

Pingströrelsens rötter finner vi i USA i början av 1900-talet. Det var en rörelse som uppstod i olika baptistförsamlingar. Pingströrelsen kom till Sverige 1907 och den förste ledaren hette Lewi Pethrus.

Pingströrelsen anser liksom Baptistsamfundet att dopet är ett uttryck för personlig tro. Därför döps inte små barn. Vuxendopet sker i en dopbassäng. Då sänks hela kroppen ner under vattnet. Pingströrelsen räknar också med andedopet. Då kommer den helige Ande över församlingen på samma sätt som den en gång föll över apostlarna i Jerusalem den första pingstdagen. Det var den händelse som har gett Pingströrelsen dess namn. När de fylls av den helige Ande framför de ett gudomligt budskap på ett främmande språk. Detta kallas tungomålstal. Det låter som en blandning av sång och tal.
 

Uppgifter och frågor

 1. Vad är en frikyrka?
   
 2. Vad innebar konventikelplakatet?
   
 3. Ge exempel på olika frikyrkor.
   
 4. Berätta kortfattat om Frälsningsarméns historia och uppbyggnad (organisation).
   
 5. Nämn några fakta som utmärker Pingströrelsen.

 

Text: Carsten Ryytty, författare och SO-lärare

Här nedan hittar du material som handlar om många andra kyrkor och kristna samfund som inte tillhör Svenska kyrkan.

Frikyrkorna då och nu

En frikyrka är ett kristet trossamfund som grundar sig på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.

Frikyrkorna växte fram under 1800-talet och än idag kan man se de olika kapellen i många samhällen. I samband med konventikelplakatets (ett förbud mot bönemöten i hemmet) upphörande 1858 började vandrande predikanter hålla möten runt om i landet. Influenserna kom från den anglosaxiska väckelserörelsen, såsom metodismen och baptismen. Delar av denna rörelse, däribland lEFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen), behöll sina organisatoriska band med Svenska kyrkan och räknas därför inte idag som en frikyrka. Andra som Svenska Missionsförbundet, klippte banden med Svenska Kyrkan och bildade ett eget trossamfund.

Uppdaterad: 12 januari 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Andra kyrkor och samfund

av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.

Artiklar om Andra kyrkor och samfund

M
Carsten Ryytty
2014-06-23
När pingstvännerna grips av hänförelse kan de ibland börja be högljutt på ett obegripligt språk. Då säger man att de ”talar i tungor”. Själva anser de att de fylls av en helig ande och därför...
M
Carsten Ryytty
2014-06-23
Jehovas vittnen är en internationell organisation som fick sitt namn i USA i slutet av 1800-talet. Innan dess ansågs de bara vara bibelforskare...
M
Carsten Ryytty
2014-06-23
När baptismen kom till Sverige blev många präster oerhört rädda eftersom baptisterna inte döpte sina nyfödda barn. För de svenska prästerna innebar det att de odöpta skulle komma till helvetet....
M
Carsten Ryytty
2014-06-23
Amishfolket är en märklig religiös rörelse i USA, som både ser ut och lever på samma sätt som de gjorde då de kom till Amerika för 300 år sedan...
M
Carsten Ryytty
2014-06-22
Paul Petter Waldenström, mannen bakom Svenska Missionskyrkan (fram till 2003 hette de Svenska Missionsförbundet och idag ingår den i Equmeniakyrkan), ansåg att bara de troende skulle vara med i...
M
Carsten Ryytty
2014-06-22
Mormonerna kallas medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars heliga. Benämningen har de fått därför att de förutom Bibeln räknar Mormons bok som helig skrift.
M
Carsten Ryytty
2014-01-07
I mitten av 1800-talet hade kyrkan och prästerna stor makt. Alla som bodde i Sverige måste tillhöra den evangelisk-lutherska statskyrkan. Alla böcker som trycktes i landet måste klara statens...

Länkar om Andra kyrkor och samfund

Sortera efter:
          

Genomgång (13:38 min) från Pedagogmolnet där det berättas om kristendomens utveckling i Sverige under 1000 år.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:34 min) av SO-läraren Mikael Bruér om frikyrkornas framväxt och särdrag. Här berättas bl.a. om pietismen och om 1800-talets nya religiösa rörelser samt vägen till religionsfrihet i Sverige.

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (4:30 min) där det berättas om de båda nya religiösa rörelserna Scientologikyrkan och Livets Ord. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning där du kan läsa om väckelserörelsen och frikyrkorna i Sverige under 1800-talet. Materialet är anpassat för elever på gymnasiet.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning hittar du en sammanfattning om Pingstkyrkan och deras lära. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om mormonkyrkan och deras lära. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om Livets Ord och deras lära. Livets Ord har idag över 100 församlingar i Sverige med ca 10 000 anhängare. Livets Ord är en svensk variant av amerikansk framgångsteologi...

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning berättas om Jehovas Vittnen och deras lära. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa kortfattat om Frälsningsarmén och deras tro och verksamhet. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Svenska Baptistsamfundet har som vision att söka Guds vilja med livet och leva så att alla finner en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus och med Andens hjälp bryta upp från de krafter som utnyttjar och bryter ner människor och förstör jorden. På deras webbsida kan du läsa om deras historia, tro och verksamhet.

Spara som favorit
          

Pingströrelsen har starka rötter i de äldre väckelserörelserna och betonar nödvändigheten av en personlig tro på Jesus Kristus som sin frälsare. Man praktiserar troendedop, inte spädbarnsdop. Utmärkande är också att man betonar andliga erfarenheter som ”dopet i den helige Ande”, tungotal, profetiska budskap och helande. På Pingströrelsens svenska hemsida kan du läsa mer om deras tro och verksamhet.

Spara som favorit
          

Det religiösa samfundet Kväkarnas officiella svenska webbplats där du kan läsa om deras tro och verksamhet.

Spara som favorit
          

Jehovas vittnens officiella svenska webbplats där du kan läsa om deras trosuppfattning och verksamhet. Mer information om deras tro och syn på olika frågor finner du på Bibelsällskapet Vakttornets svenska webbplats som tillhör Jehovas vittnen.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Mormons folk och deras ”residensstad” Salt Lake City. Visste du att 70 procent av staten Utahs invånare är medlemmar i mormonernas kyrka?

Spara som favorit
          

Mormonernas officiella svenska webbplats där du kan lära dig något om deras tro och verksamhet.

Spara som favorit
          

Nya Kyrkan grundar sin tro på Bibeln och på Emanuel Swedenborgs skrifter. Här kan du läsa mer om deras tro och verksamhet.

Spara som favorit
          

Livets Ords hemsida där du kan läsa om deras tro och verksamhet. Se även Livets Ords Kristna Skola: http://loks.se/

Spara som favorit
          

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner är en missionsorganisation som bildades 1909. ELM utgår från att Bibeln är allt igenom trovärdig, att den som ord från Gud har auktoritet och därmed full relevans i dag. Här på deras hemsida kan du läsa mer om deras missionsverksamhet i Sverige och runt om i världen.

Spara som favorit
          

Metodistkyrkan, numera Equmeniakyrkan, i Sveriges officiella webbplats. Equmeniakyrkan är en kristen frikyrka som har sina rötter i den sociala och andliga väckelsen i England i mitten av 1700-talet. Equmeniakyrkan är idag en global kyrka med över 70 miljoner medlemmar i mer än 120 länder.

Spara som favorit
          

Föreningen GENESIS - Vetenskap, Ursprung och Skapelsetro - är en allkristen ideell sammanslutning med Bibelns fundamentala kristna sanningar som trosgrund och har som ändamål att stödja, sprida och försvara den bibliska skapelsetron.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet, andra delen i Bibeln.

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har sitt säte i Vatikanstaten i...

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under reformationen på 1500-talet. Kyrkan...

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Vad är en sekt och vad kännetecknar den? Läs om sekters dragningskraft och andra psykologiska och sociala aspekter som hör till fenomenet.