M
Kategori
Karta

Panama idag

Antal invånare: 4 381 583 (2021)
Huvudstad: Panama City

Panama utgör den sydligaste delen av den landtunga som binder samman Nord- och Sydamerika. Landet präglas av Panamakanalen, den strategiskt viktiga vattenvägen mellan Atlanten och Stilla havet. Länge bestod Panama av två enheter: själva landet och kanalzonen som kontrollerades av USA. Sedan år 2000 har Panama full kontroll även över kanalen, som utgör ryggraden i landets ekonomi. Fartygstrafiken genom kanalen generar stora inkomster.

Antal invånare: 4 381 583 (2021)
Huvudstad: Panama City

Panama utgör den sydligaste delen av den landtunga som binder samman Nord- och Sydamerika. Landet präglas av Panamakanalen, den strategiskt viktiga vattenvägen mellan Atlanten och Stilla havet. Länge bestod Panama av två enheter: själva landet och kanalzonen som kontrollerades av USA. Sedan år 2000 har Panama full kontroll även över kanalen, som utgör ryggraden i landets ekonomi. Fartygstrafiken genom kanalen generar stora inkomster.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Panamanäset har länge varit en knutpunkt för transport och handel, vilket har resulterat i en befolkning av blandad härkomst. Majoriteten av befolkningen bor längs kanalen och i området kring huvudstaden Panama City.

Panamas flagga.

Religion

Författningen föreskriver religionsfrihet och den respekteras av statsmakten. Samtidigt erkänns den katolska tron som landets dominerande religion. Undervisning i katolicismen måste hållas i skolorna, även om föräldrar kan begära att deras barn slipper delta.

Inrikespolitik och författning

Panama är en republik som sedan 2019 styrs av president Laurentino Cortizo. Han hör till samma parti som den tidigare militärdiktatorn Manuel Noriega, ett parti som numera betraktas som socialdemokratiskt. Demokratin har varit ganska stabil sedan Noriega störtades 1989 men korruptionen förblir ett gissel.

Demokrati och rättigheter

Panama är en fungerande demokrati där rättvisa val regelbundet hålls och makten skiftar mellan olika partier. Yttrande- och föreningsfriheten respekteras över lag även om medierna är något kringskurna. Korruptionen utgör dock ett allvarligt samhällsproblem som påverkar både politiken och rättsväsendet.

Utrikespolitik och försvar

Panamas utrikespolitik har sedan självständigheten 1903 präglats av Panamakanalens ekonomiska och strategiska betydelse samt av förhållandet till USA. Den 1 januari 2000 övertog Panama i enlighet med tidigare avtal kontrollen över kanalområdet. USA övergav då även sina militära anläggningar och tog hem de sista soldaterna. Amerikanerna har dock fortfarande rätt att ingripa om kanalens neutralitet hotas.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Tjänstesektorn dominerar Panamas ekonomi som under en rad år varit en av de snabbast växande i världen. Inkomsterna kommer framför allt från kanalen, frihandelszonen i Colón, fartygsregistret och den internationella bankverksamheten. Turismen blir också allt viktigare.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Panamas geografi >

Sociala förhållanden

Panama har en ganska hög inkomst per person jämfört med andra länder i regionen, men inkomstfördelningen är en av de mest ojämna i världen.

Besök Landguiden och läs mer om Panama.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Panama

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Artiklar om Fakta om Panama

L

Lätta fakta om Panamakanalen

av: Carsten Ryytty
2016-04-03

1881 började fransmännen bygga Panamakanalen mellan Stilla havet och Atlanten. Men det misslyckades på grund av klimatet och arbetet avbröts. 20 000 människor omkom vid detta arbete. Först 1914 blev kanalen färdig när amerikanerna tog över arbetet...

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Panama

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Panamas geografi

Geografi med fokus på Panama. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Panamas geografi ur olika perspektiv...

Hi
Karta

Panamas historia

Här hittar du material som behandlar Panamas historia i stora och små perspektiv.