M

Etiopiens geografi

Antal invånare: 104 957 440 (2017)
Huvudstad: Addis Abeba

Geografi

Etiopien ligger på den utskjutande del av nordöstra Afrika som kallas Afrikas horn. Till ytan är Etiopien två och en halv gånger så stort som Sverige. Landet domineras av ett höglandsområde och saknar kust sedan Eritrea blev självständigt 1993.

Antal invånare: 104 957 440 (2017)
Huvudstad: Addis Abeba

Geografi

Etiopien ligger på den utskjutande del av nordöstra Afrika som kallas Afrikas horn. Till ytan är Etiopien två och en halv gånger så stort som Sverige. Landet domineras av ett höglandsområde och saknar kust sedan Eritrea blev självständigt 1993.

ANNONS

ANNONS

Etiopiska eller Abessinska höglandet är Afrikas högsta sammanhängande bergsområde. Här finns högslätter och dalsänkor, omgivna av bergstoppar som når över 4 000 meter över havet. Huvudstaden Addis Abeba ligger på drygt 2 300 meters höjd. I höglandet ligger landets största sjö, Tanasjön. Ett av Nilens två källflöden, Abbai eller Blå Nilen, rinner upp vid sjön.

Genom Etiopiska höglandet, från sydväst till nordöst, skär Afrikas stora förkastningsspricka Great Rift Valley, som är mellan fyra och sex mil bred. Här bildas det stora Awashbäckenet med floden Awash som mynnar i den salta Abbesjön vid gränsen till Djibouti.

Etiopiens flagga.

Öster om höglandet ligger den glest befolkade Afarsänkan (eller Danakilsänkan), ett ökenområde med aktiva vulkaner. Här återfinns Kobarsänkan som når drygt 100 meter under havsytan.

På Etiopiska höglandet växte förr barrskog, men den har genom åren skövlats i jakten på ved. Idag finns skog bara kvar i svårtillgängliga områden.

I lågländerna i sydväst växer regnskog. Där frodas också den etiopiska vilda kaffebusken. I söder och sydöst finns stäpp och torrsavann.

Djurlivet i Etiopien är rikt och det finns ett antal arter som inte existerar någon annanstans, bland dem etiopisk varg (eller abessinsk schakal) och babianen gelada.

Landet har flera nationalparker, varav Awash, Balebergen, Omo och Simenbergen är de mest kända.

ANNONS

ANNONS

Klimat

Etiopien ligger i den tropiska zonen, men klimatet varierar med höjden över havet och brukar delas in i tre zoner. Merparten av invånarna bor i mellanzonen på mellan 1 700 och 2 400 meters höjd över havet. Här ligger temperaturen mellan 16 och 30 grader.

På höjder över 2 400 meter är det svalt; ibland går temperaturen ner till noll grader. I låglandet är dagstemperaturerna från ca 27 grader och uppåt. I Danakilöknen har några av jordens högsta temperaturer uppmätts. Dallol, som ligger här, betraktas som den plats på jorden som har högst medeltemperatur (drygt 34 grader året om).

Nederbörden varierar också kraftigt mellan olika områden. I större delen av Etiopien faller den mesta nederbörden från mitten av juni till september. I stort sett hela högplatån får minst 1000 millimeter regn om året - i väster det dubbla. På höglandet i norr och i de flesta låglandsområden är det betydligt torrare.

Regnmängderna kan även variera kraftigt från år till år, och de varma, låglänta delarna av östra Etiopien är extremt sårbara för torka (se Jordbruk och fiske). Återkommande långa torrperioder i landet är kända sedan tiden före Kristi födelse. Svår torka i kombination med utbredd jordförstörelse har vid flera tillfällen lett till svältkatastrofer, bland annat i början av 1970-talet, i mitten av 1980-talet och i slutet av 1990-talet.

Naturtillgångar och energi

Vattenkraft är en av Etiopiens viktigaste naturtillgångar och en snabb utbyggnad av dammar och kraftverk pågår. Flera enorma dammprojekt väcker dock protester av miljöskäl. Det finns fyndigheter av olja och naturgas även om det är oklart hur stora de är. Av de mineraltillgångar som finns är det bara guld som bryts i större mängd.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Jordbruket är Etiopiens viktigaste näring. Kaffe och matgrödor odlas på höglandet, i huvudsak i små familjejordbruk. I låglandsområdena finns folkgrupper som till största delen är boskapsskötare. Med jämna mellanrum uteblir regnen och landet drabbas av missväxt.

Industri

Industrisektorn är liten i Etiopien. Fabriker finns främst i Addis Abeba och Dire Dawa. Produktion av livsmedel, textilier och lädervaror dominerar.

Turism

Turistnäringen i Etiopien har stora möjligheter att utvecklas med tanke på landets rika historiska arv och omväxlande natur. Flygförbindelserna är dessutom goda. Bland de kulturella sevärdheterna finns forntida kristen arkitektur och särpräglad bildkonst.
 

Besök Landguiden och läs mer om Etiopien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Etiopiens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Etiopien

Aktuell samhällsfakta om Etiopien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Etiopiens historia

Få en helhetsbild av Etiopiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...