M

Marocko idag

Antal invånare: 35 739 580 (2017)
Huvudstad: Rabat

Befolkning

Flertalet marockaner är av blandat arabiskt och berbiskt ursprung.

Arabiska är det vanligaste språket, men drygt en tredjedel av befolkningen talar någon berberdialekt. Även franskan har sedan kolonialtiden en stark ställning.

Befolkningen är ung även om den tidigare snabba folkökningen har bromsat in. Var fjärde invånare är under 15 år och bara drygt var tjugonde över 65.

Antal invånare: 35 739 580 (2017)
Huvudstad: Rabat

Befolkning

Flertalet marockaner är av blandat arabiskt och berbiskt ursprung.

Arabiska är det vanligaste språket, men drygt en tredjedel av befolkningen talar någon berberdialekt. Även franskan har sedan kolonialtiden en stark ställning.

Befolkningen är ung även om den tidigare snabba folkökningen har bromsat in. Var fjärde invånare är under 15 år och bara drygt var tjugonde över 65.

ANNONS

ANNONS

Religion

Marocko är djupt präglat av islam som är landets statsreligion. Kungafamiljen hävdar släktskap med profeten Muhammed och religionen utgör en viktig grund för monarkins historiska och politiska legitimitet. Nästan hela befolkningen är sunnimuslimer.

Marockos flagga.

Politiskt system

Marocko är formellt en konstitutionell monarki, men det folkvalda parlamentet kan inte på allvar utmana kungens inflytande. Grundlagen begränsar inte i någon större utsträckning monarkens makt.

Rättsväsendet är på pappret oberoende men det plågas av allvarlig korruption och statsmakten utövar stort inflytande i politiskt känsliga mål.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Frågan om Västsahara dominerar Marockos relationer med omvärlden. Inget annat land har erkänt annektering av området, vilket leder till viss isolering för Marocko. I övrigt strävar landet efter att bevara goda förbindelser såväl med USA och Europa som med de konservativa monarkierna på Arabiska halvön.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Marocko är ett fattigt land och har till skillnad från andra stater i regionen inga olje- eller gasresurser.

Ekonomin är starkt beroende av jordbruk, men turismen har också blivit en viktig inkomstkälla.

Marocko är dessutom världens största fosfatexportör. Casablanca brukar beskrivas som landets ”ekonomiska huvudstad”.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Marockos geografi >

Utrikeshandel

Marockos export är varierad och inkluderar jordbruksprodukter, fisk och fosfat. EU-länderna är den viktigaste handelspartnern. Underskotten i handelsbalansen kompenseras i viss mån av pengar som skickas hem av marockaner i utlandet.

Sociala förhållanden

Marocko är fattigt även jämfört med övriga arabvärlden. Klassklyftorna är mycket stora. Kungen själv är en av världens rikaste män, ägare till över 20 palats, och även de familjer som kretsar kring hovet och den traditionella eliten brukar ha del i överdådet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Marocko.
Konflikter : Västsahara

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Marocko

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Marockos geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Marockos geografi ur olika perspektiv.

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Marockos historia

Få en överblick av Marockos historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.