M

Tongas geografi

Antal invånare: 108 020 (2017)
Huvudstad: Nuku’alofa

Geografi och klimat

Kungariket Tonga i sydvästra Stilla havet omfattar omkring 170 öar, varav 36 är bebodda. Avståndet till Fiji i väster och Samoa i norr är cirka 65 mil.

Tongaöarna (tidigare Vänskapsöarna) är spridda över ett område motsvarande fyra femtedelar av Sveriges yta och bildar två parallella kedjor i nord-sydlig riktning. Öarna är samlade i fyra grupper från norr till söder: Niua, Vava'u, Ha'apai och Tongatapu. Ögruppernas västra delar är av vulkaniskt ursprung – på några öar finns aktiva vulkaner – medan de östra är relativt flacka korallöar. Till korallöarna hör huvudön Tongatapu, som utgör 35 procent av landarealen. På Tongatapu ligger huvudstaden Nuku’alofa.

De flesta av öarna saknar färskvatten. Tropisk regnskog täckte tidigare en stor del av landytan, men skogen har i hög grad fått ge vika för odlingar.

Klimatet på Tongaöarna är varmt och fuktigt med en mildare och torrare period från maj till november.

Varmast är det i december och januari. Temperatur, nederbörd och luftfuktighet ökar ju närmare ekvatorn (norrut) man kommer. Oväder och orkaner kan förekomma i norr, främst från november till mars.

Naturtillgångar och energi

Tonga har få naturtillgångar. De viktigaste är bördig jord och rik tillgång på fisk i havet. Landet är beroende av importerad olja för sin energiförsörjning. Elektricitet produceras främst i oljeeldade värmekraftverk.

Jordbruk och fiske

De flesta av Tongaöarna har en bördig jordmån. Drygt två tredjedelar av örikets landyta används som jordbruksmark. Jordbruket står för en femtedel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsätter närmare en fjärdedel av den formella arbetskraften. Därutöver lever många tonganer på jordbruk och fiske i självhushåll. Brukningsmetoderna är ålderdomliga.

Industri

Industrin i Tonga är outvecklad och kämpar mot import av billiga konsumtionsvaror. Knappt en tredjedel av arbetskraften återfinns inom industrin.

Turism

Stränderna, regnskogen, de aktiva vulkanerna och den vackra miljön i övrigt har gett Tonga möjlighet att utveckla en växande turistnäring, som är en viktig källa till utländsk valuta.
 

Besök Landguiden och läs mer om Tonga.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 108 020 (2017)
Huvudstad: Nuku’alofa

Geografi och klimat

Kungariket Tonga i sydvästra Stilla havet omfattar omkring 170 öar, varav 36 är bebodda. Avståndet till Fiji i väster och Samoa i norr är cirka 65 mil.

Tongaöarna (tidigare Vänskapsöarna) är spridda över ett område motsvarande fyra femtedelar av Sveriges yta och bildar två parallella kedjor i nord-sydlig riktning. Öarna är samlade i fyra grupper från norr till söder: Niua, Vava'u, Ha'apai och Tongatapu. Ögruppernas västra delar är av vulkaniskt ursprung – på några öar finns aktiva vulkaner – medan de östra är relativt flacka korallöar. Till korallöarna hör huvudön Tongatapu, som utgör 35 procent av landarealen. På Tongatapu ligger huvudstaden Nuku’alofa.

De flesta av öarna saknar färskvatten. Tropisk regnskog täckte tidigare en stor del av landytan, men skogen har i hög grad fått ge vika för odlingar.

Uppdaterad: 13 november 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Tongas geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Tonga. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Tonga ur olika perspektiv. Tonga, formellt Konungariket Tonga, är en självständig stat och arkipelag belägen i södra Stilla havet och som består av 176 utspridda öar på ett över 700 000 km² stort område. 52 av öarna är bebodda...

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om länderna i Oceanien.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Oceanien och dess länders geografi.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Oceaniens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Tonga. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Tonga. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...