M

Tongas geografi

Antal invånare: 106 759 (2021)
Huvudstad: Nuku’alofa

Geografi och klimat

Kungariket Tonga i sydvästra Stilla havet omfattar runt 170 öar, varav 36 är bebodda. Tongaöarna (tidigare Vänskapsöarna) är spridda över ett område motsvarande fyra femtedelar av Sveriges yta. Klimatet är varmt och fuktigt.

Antal invånare: 106 759 (2021)
Huvudstad: Nuku’alofa

Geografi och klimat

Kungariket Tonga i sydvästra Stilla havet omfattar runt 170 öar, varav 36 är bebodda. Tongaöarna (tidigare Vänskapsöarna) är spridda över ett område motsvarande fyra femtedelar av Sveriges yta. Klimatet är varmt och fuktigt.

ANNONS

ANNONS

Avståndet till Fiji i väster och Samoa i norr är cirka 65 mil. Öarna bildar två parallella kedjor i nord-sydlig riktning och är samlade i fyra grupper från norr till söder: Niua, Vava'u, Ha'apai och Tongatapu.

karta
Bild: Landguiden
Ögruppernas västra delar är av vulkaniskt ursprung – på några öar finns aktiva vulkaner – medan de östra är relativt flacka korallöar. Till korallöarna hör huvudön Tongatapu, som utgör 35 procent av landarealen. På Tongatapu ligger huvudstaden Nuku’alofa.

De flesta av öarna saknar färskvatten. Tropisk regnskog täckte tidigare en stor del av landytan, men skogen har i hög grad fått ge vika för odlingar.

Klimatet på Tongaöarna är varmt och fuktigt med en mildare och torrare period från maj till november. Varmast är det i december och januari. Temperatur, nederbörd och luftfuktighet ökar ju närmare ekvatorn (norrut) man kommer. Oväder och orkaner kan förekomma i norr, främst från november till mars.

Tongas flagga.

Naturtillgångar och energi

Tonga har få naturtillgångar. De viktigaste är bördig jord och rik tillgång på fisk i havet. Landet är beroende av importerad olja för sin energiförsörjning. Elektricitet produceras främst i oljeeldade värmekraftverk.

Jordbruk och fiske

De flesta av Tongaöarna har en bördig jordmån. Drygt två tredjedelar av örikets landyta används som jordbruksmark. Jordbruket står för en femtedel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsätter närmare en fjärdedel av den formella arbetskraften. Därutöver lever många tonganer på jordbruk och fiske i självhushåll. Brukningsmetoderna är ålderdomliga.

  ANNONS

  ANNONS

  Industri

  Industrin i Tonga är outvecklad och kämpar mot import av billiga konsumtionsvaror. Knappt en tredjedel av arbetskraften återfinns inom industrin.

  Turism

  Stränderna, regnskogen, de aktiva vulkanerna och den vackra miljön i övrigt har gett Tonga möjlighet att utveckla en växande turistnäring, som är en viktig källa till utländsk valuta.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Tonga.

   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
  Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

  ANNONS

  ANNONS

  Lärarmaterial om Tongas geografi

  Jämföra länder

  av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
  Högstadiet

  Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

  + Läs mer

  Länkar om Tongas geografi

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Tongas historia

  Historia om Tonga. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

  Fakta om Tonga

  Aktuell samhällsfakta om Tonga. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...