Tagg om Förenta nationerna (FN)
M
FN:s logga

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den 24 oktober 1945. Det är numera FN-dagen.

FN grundades strax efter andra världskriget och det främsta syftet var att förhindra ett nytt storkrig.

FN är ett mellanstatligt globalt forum för samarbete, beslut och överenskommelser i frågor som är viktiga för hela mänskligheten. Medlemskapet är frivilligt.

Alla medlemmar har en skyldighet att följa FN-stadgan (medlemsregler) och folkrättens principer. Idag (2019) är 193 länder med i FN, det är i stort sett världens alla länder.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Förenta nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg. FN är unikt därför att ingen annan organisation kan sägas företräda alla världens länder på det sätt som FN gör.

Organisationen leds av en generalsekreterare som väljs för fem år.

I generalförsamlingen, där samtliga medlemmar sitter med, har alla en röst. Men generalförsamlingen kan bara rekommendera olika beslut i frågor som gäller fred och säkerhet, inte bestämma vad FN faktiskt ska göra.

Det är istället säkerhetsrådet som vakar över freden i världen. Säkerhetsrådet är FN:s mäktigaste organ och kan fatta beslut som är bindande för medlemsstaterna. Fem av säkerhetsrådets länder är permanenta medlemmar: Frankrike, Kina, Ryssland, USA och Storbritannien. Övriga väljs av generalförsamlingen för två år i taget. För beslut krävs en majoritet av nio röster. Ett beslut kan emellertid inte fattas om en av säkerhetsrådets permanenta medlemmar lägger in sitt veto (veto = nejröst). Under kalla kriget satte detta stopp för nästan alla förslag från generalförsamlingen. FN fungerade därför dåligt mellan 1945 och 1989 då kalla kriget pågick.

Efter kalla krigets slut har de internationella skeendena i världen blivit mindre förutsägbara samtidigt som FN:s betydelse och handlingsutrymme har ökat. Detta har lett till bättre möjligheter till en gemensam syn på globala problem och global utveckling inom FN:s ramar.

Kuwaitkriget (1990-1991) är ett exempel som visar när FN har fungerat bra i sin fredsroll. Beslutet om att stoppa Iraks invasion av Kuwait togs i säkerhetsrådet, utan att någon lade in sitt veto.

FN är en organisation som har ont om pengar. Många medlemsländer ligger efter med betalningarna och USA har hotat att dra ner på sina betalningar. För närvarande betalar USA cirka 22 procent av FN:s budget (se FN:s finansiering).

FN:s största insats under de senaste trettio åren (då organisationen har fungerat ganska bra) är alla de projekt och insatser som har gjorts för att bekämpa fattigdom. Detta har gjorts genom att förbättra människornas levnadsstandard och utbildning i utvecklingsländerna.

LÄS MER: Förenta nationerna (FN)

LÄS MER: FN-historia och FN-insatser

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som handlar om Förenta nationerna - FN:s uppbyggnad och roll i världen förr och idag.

Uppdaterad:
01 januari 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Lärarmaterial om FN

Operation Dagsverke – arbeta med barnkonventionen på riktigt

av: UNICEF
Mellanstadiet, Högstadiet

I januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär både större skyldighet och ökad möjlighet för skolor och kommuner att sätta barnets rättigheter i fokus.

+ Läs mer

Tio lektioner om barnets rättigheter

av: UNICEF Sverige
Mellanstadiet, Högstadiet

I det här skolmaterialet ges du och dina elever en introduktion till barnkonventionen och barnets rättigheter.

+ Läs mer

Tio lektioner om globala målen

av: UNICEF Sverige
Mellanstadiet, Högstadiet

Skolmaterial från UNICEF Sverige där du och dina elever i tio fristående lektioner kan arbeta med frågor kring de globala målen och vad de betyder för oss i Sverige.

+ Läs mer

Artiklar om FN

Sponsrad
L

Arbeta med barns rättigheter på riktigt

av: UNICEF
2019-07-09

1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär både större skyldighet och ökad möjlighet för kommuner och skolor att sätta barnets rättigheter i fokus...

+ Läs mer

S

Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

av: Robert de Vries
2017-07-09

Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) togs i bruk 2002 och fungerar som ett komplement till den Internationella domstolen i Haag som är ett av FN:s sex huvudorgan. ICC skapades för att kunna utreda och döma för folkmord och brott mot mänskligheten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Internationell säkerhetspolitik och FN:s roll

av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02

Världsfred skulle kunna uppnås genom en överordnad internationell myndighet som tog över makt och resurser från staterna, en slags världsregering. I den här artikeln kan du läsa om FN:s roll samt om andra viktiga frågor som berör internationell säkerhetspolitik...

+ Läs mer

S

Historien bakom Nationernas förbund och Förenta nationerna

av: Robert de Vries (red)
2014-03-02

Efter första världskriget började stämningar göra sig hörda som förespråkade mänskliga rättigheter och en demokratisering av Europa. Man ville inte ha mer krig och skapade därför en organisation som skulle kunna förhindra detta i framtiden - Nationernas förbund (NF)...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Folkrätt - om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

av: Svenska FN-förbundet
2014-03-02

Vad betyder egentligen folkmord? Vad är en humanitär intervention? Vad innebär statens suveränitet? Vad är brott mot mänskligheten? I den här artikeln kan du läsa en sammanställning kring ämnet folkrätt som svarar på frågorna.

+ Läs mer

Podcast om FN

SO-rummet podcast icon
M

Hur fungerar FN:s säkerhetsråd?

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-21

Apropå att Sverige blivit medlem i FN:s säkerhetsråd pratar vi en del om FN:s mäktigaste organ.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

De mänskliga rättigheterna

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-20

Julia, Mattias och Kristoffer synar de mänskliga rättigheterna i sömmarna och berättar om dess grundläggande innehåll och historia.

+ Läs mer

Länkar om FN

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här