Tagg om Förenta nationerna (FN)

FN

M
FN:s logga

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den 24 oktober 1945. Det är numera FN-dagen.

FN grundades strax efter andra världskriget och det främsta syftet var att förhindra ett nytt storkrig.

FN är ett mellanstatligt globalt forum för samarbete, beslut och överenskommelser i frågor som är viktiga för hela mänskligheten. Medlemskapet är frivilligt.

Alla medlemmar har en skyldighet att följa FN-stadgan (medlemsregler) och folkrättens principer. Idag (2022) är 193 länder med i FN, det är i stort sett världens alla länder.

ANNONS

ANNONS

Förenta nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg. FN är unikt därför att ingen annan organisation kan sägas företräda alla världens länder på det sätt som FN gör.

Organisationen leds av en generalsekreterare som väljs för fem år.

I generalförsamlingen, där samtliga medlemmar sitter med, har alla en röst. Men generalförsamlingen kan bara rekommendera olika beslut i frågor som gäller fred och säkerhet, inte bestämma vad FN faktiskt ska göra.

Det är istället säkerhetsrådet som vakar över freden i världen. Säkerhetsrådet är FN:s mäktigaste organ och kan fatta beslut som är bindande för medlemsstaterna. Fem av säkerhetsrådets länder är permanenta medlemmar: Frankrike, Kina, Ryssland, USA och Storbritannien. Övriga väljs av generalförsamlingen för två år i taget. För beslut krävs en majoritet av nio röster. Ett beslut kan emellertid inte fattas om en av säkerhetsrådets permanenta medlemmar lägger in sitt veto (veto = nejröst). Under kalla kriget satte detta stopp för nästan alla förslag från generalförsamlingen. FN fungerade därför dåligt mellan 1945 och 1989 då kalla kriget pågick.

Efter kalla krigets slut har de internationella skeendena i världen blivit mindre förutsägbara samtidigt som FN:s betydelse och handlingsutrymme har ökat. Detta har lett till bättre möjligheter till en gemensam syn på globala problem och global utveckling inom FN:s ramar.

Kuwaitkriget (1990-1991) är ett exempel som visar när FN har fungerat bra i sin fredsroll. Beslutet om att stoppa Iraks invasion av Kuwait togs i säkerhetsrådet, utan att någon lade in sitt veto.

ANNONS

FN är en organisation som har ont om pengar. Många medlemsländer ligger efter med betalningarna och USA har hotat att dra ner på sina betalningar. För närvarande betalar USA cirka 22 procent av FN:s budget (se FN:s finansiering).

FN:s största insats under de senaste trettio åren (då organisationen har fungerat ganska bra) är alla de projekt och insatser som har gjorts för att bekämpa fattigdom. Detta har gjorts genom att förbättra människornas levnadsstandard och utbildning i utvecklingsländerna.

LÄS MER: Förenta nationerna (FN)

LÄS MER: FN-historia och FN-insatser

PODCAST: Hur fungerar FN:s säkerhetsråd?

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som handlar om Förenta nationerna - FN:s uppbyggnad och roll i världen förr och idag.

Uppdaterad: 4 januari 2022
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om FN

Rättigheter nu! - Ett läromedel om mänskliga rättigheter från Amnesty

av: Amnesty International
Gymnasiet, Lättläst

I Rättigheter nu! får du lära dig mer om vad är mänskliga rättigheter är, hur olika rättigheter kränks i dagens värld och hur de kan försvaras och stärkas.

+ Läs mer

Det nya landet: Simuleringsövning

av: Amnesty International
Gymnasiet

En skolklass på en öde ö. Ett nytt land. En grundlag måste utformas. Men vilka rättigheter ska gälla? Och vad händer när konflikterna skärps på ön?

+ Läs mer

Webbkurs i krigets lagar

av: Svenska Röda Korset
Gymnasiet, Lättläst

Vad kan du och dina elever om reglerna i väpnade konflikter? Lär er mer genom att göra Röda Korsets webbkurs om krigets lagar och folkrätten runtomkring.

+ Läs mer

Artiklar om FN

S

Suveränitetsprincipen och humanitär intervention

av: Vahagn Avedian
2020-07-04

Suveränitetsprincipen är den grundläggande komponenten inom internationell rätt. Den innebär att staten bestämmer själv inom sina gränser. Men om mänskliga rättigheter kränks inom en stat och man vill säkra de humanitära förhållandena för dessa människor kan det internationella samfundet vidta åtgärder, s.k. humanitär intervention. Detta kan utföras efter auktorisering av FN:s säkerhetsråd genom icke-militära sanktioner eller militära sanktioner...

+ Läs mer

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

av: Christoffer Dahlin
2019-10-14

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande. Individen ställdes i centrum, istället för religionen eller kungamakten...

+ Läs mer

S

Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

av: Robert de Vries
2017-07-09

Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) togs i bruk 2002 och fungerar som ett komplement till den Internationella domstolen i Haag som är ett av FN:s sex huvudorgan. ICC skapades för att kunna utreda och döma för folkmord och brott mot mänskligheten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Internationell säkerhetspolitik och FN:s roll

av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02

Världsfred skulle kunna uppnås genom en överordnad internationell myndighet som tog över makt och resurser från staterna, en slags världsregering. I den här artikeln kan du läsa om FN:s roll samt om andra viktiga frågor som berör internationell säkerhetspolitik...

+ Läs mer

S

Historien bakom Nationernas förbund och Förenta nationerna

av: Robert de Vries (red)
2014-03-02

Efter första världskriget började stämningar göra sig hörda som förespråkade mänskliga rättigheter och en demokratisering av Europa. Man ville inte ha mer krig och skapade därför en organisation som skulle kunna förhindra detta i framtiden - Nationernas förbund (NF)...

+ Läs mer

Podcast om FN

SO-rummet podcast icon
M

Hur fungerar FN:s säkerhetsråd?

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-21

Apropå att Sverige blivit medlem i FN:s säkerhetsråd pratar vi en del om FN:s mäktigaste organ.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

De mänskliga rättigheterna

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-20

Julia, Mattias och Kristoffer synar de mänskliga rättigheterna i sömmarna och berättar om dess grundläggande innehåll och historia.

+ Läs mer

Länkar om FN

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS