Bild:
Persiska bågskyttar från det akemenidiska riket. Detalj av en relief från Dareios palats i Susa, ca 510 f.Kr.
M

Antikens Persien

Perserna skapade ett enormt imperium

Under antiken var det persiska riket en världsmakt. På 500-talet f.Kr började den persiska akemenidiska kungaätten utvidga sitt rike från kärnlandet i nuvarande Iran. Den ena staten efter den andra erövrades av den effektiva persiska krigsmakten. Med tiden hade ett gigantiskt rike skapats som sträckte sig från floden Indus i öster till Medelhavet i väster. Perserna hade därmed skapat världshistoriens dittills största imperium (se karta).

Imperiets storlek gjorde det svårt att hålla samman

Det väldiga persiska riket var svårt att hålla samman eftersom det bestod av mängder av olika kulturer och folkslag. Riket hade inget gemensamt språk och dessutom existerade många olika religioner som försvårade sammanhållningen. Den politiska enigheten inom det akemenidiska riket var därför ständigt hotad och ifrågasatt. De underkuvade folken gjorde kontinuerligt uppror och politiska intriger och fejder förekom gång på gång inom den styrande dynastin (kungaätten, härskarsläkten).

Krigen mellan perserna och grekerna

Omkring 500 f.Kr gjorde några grekiska stadsstater, belägna vid Mindre Asiens västkust, uppror mot perserna. Upproret stöttades av Aten och några andra stadsstater från det grekiska fastlandet. Revolten slogs dock snabbt ned av perserna varefter perserkungen beslöt sig för att straffa Aten och de grekiska stadsstaterna. Perserna skulle därmed utvidga sitt territorium västerut och införliva Grekland i sitt stora välde.

Kriget som följde mellan perserriket och de grekiska stadsstaterna har inom västerländsk historieforskning blivit känt som ”perserkrigen”. Efter att grekerna till slut besegrat perserna vid Marathon 490 f.Kr, Salamis 480 f.Kr och Plataiai 479 f.Kr lyckades Grekland bevara sin självständighet.

Alexander den store erövrar perserriket

Det enorma akemenidiska imperiet varade i nästan två hundra år. Men under 300-talet f.Kr inleddes en ekonomisk tillbakagång som försvagade riket. När sedan den makedoniske fältherren Alexander den store landsteg i Mindre Asien på 330-talet f.Kr lyckades han besegra perserna på bara några år. Den akemenidiska dynastin var därmed till ända.

Alexanders generaler delar upp det väldiga riket

Det persiska riket styrdes en period därefter av den seleukidiska dynastin som hade inrättats av en av Alexander den stores generaler. Det persiska rike som seleukiderna tog över var fortfarande mycket stort och svårt att hålla samman.

Seleukidernas tid vid makten kom att präglas av oroligheter och inrikespolitiskt kaos. De iranska partherna kunde därför lägga under sig delar av Persien vid mitten av 200-talet f.Kr. Det seleukidiska riket existerade därefter vid sidan av partherriket i drygt hundra år tills det slutligen splittrades av inbördeskrig och erövrades av partherna och romarna.

Konflikter med romarriket

Parthernas välde var till en början ganska instabilt, men på 90-talet f.Kr sträckte sig deras rike från Iran i öster till floden Eufrat i väster, som också blev parthernas gräns mot det romerska riket (se karta). Därmed inleddes en maktkamp mellan romare och perser som kom att prägla Mellanösterns historia i över 600 år framåt.

Religionen ökar kontrollen av imperiet

På 220-talet e.Kr störtades partherna av sasaniderna. Sasaniderna lyckades skapa en stark centralmakt som gav bättre kontroll över riket. Ett av medlen för att öka sammanhållningen bland de splittrade lydländerna inom imperiet var religionen. Zoroastrismen (deras religion) blev därmed en förenande länk samtidigt som dess präster gavs makt och gjordes delaktiga i rikets förvaltningen. Det sasanidiska imperiet var mycket expansivt. Under dess storhetstid kom det att breda ut sig från nordvästra Indien i öster till trakterna runt östra Medelhavet i väster.

Araberna erövrar perserriket och inför islam

I början av 600-talet var det sasanidiska riket försvagat efter omfattande krig med det östromerska (bysantinska) riket. När sedan araberna inledde sin expansion utanför den arabiska halvön under slutet av 630-talet, gick det sasanidiska riket snart under. Sedan dess har Irans fortsatta historia varit starkt sammankopplad med islams historia.

Den persiska kulturens särart har bevarats genom århundradena

I persernas kärnland som utgörs av nuvarande Iran, har alltså flera perserriken existerat genom historiens gång. Ett utmärkande historiskt drag för Persien är att området lyckats behålla sin kulturella särart och sitt språk, till och med efter arabernas erövring av landet på 600-talet e.Kr.
 

Staden Persepolis

Persepolis var en mäktig stad i det forntida Persien. Persepolis byggdes för att hylla härskaren över det största rike världen hade skådat.

Konstnärer från 23 besegrade länder kallades in. Joniska stenhuggare, babyloniska tegelslagare, egyptiska guldsmeder arbetade två sekler för att skapa den stad som skulle symbolisera Persiens rikedomar.

Staden grundades av Darius I 515 f.Kr när han hade gripit makten. Under hans 36 år långa regeringstid nådde perserriket sin största utbredning. Riket sträckte sig från Donau till Indus, från centrala Asiens stäpper till Nilen.

Nu hör ruinerna i Persepolis till de mest storslagna som finns kvar från forntiden. Palatset i Persepolis var byggd på en konstgjord terrass 1570 meter över havet och omgavs av kraftiga murar.

Terassen som palatset låg på var 500 meter lång och 300 meter bred och uppbyggd i tre avsatser. Den bestod av blankpolerade fyrkantiga plattor av mörkgrön marmor. Palatsets port var prydd med två bevingade tjurar som var sex meter höga.

Även staden låg på en terrass. Palats, harem, kaserner, stall en skattkammare och en audienssal som rymde 10 000 personer stod en gång på plattformen.

Till palatset hörde skattkammare, förrådshus och logement för soldater och slavar.

I den gyllene tronsalen bars taket upp av 100 pelare som var 20 meter höga.

Darius flyttade regelbundet sitt hov från den administrativa huvudstaden Susa till Persepolis i sydvästra Iran, antagligen på våren då det persiska nyåret firas.

När Alexander den store kom till palatsstaden med sin armé plundrade han den och brände ner den. Ödeläggelsen av staden var avsett som en hämnd för Xerxes nedbrännandet av templet i Aten. Ironiskt nog begravdes därigenom staden i sekler under aska och grus vilket bidrog till att bevara paraderna av stenfigurer intakta.

Alexander fick ett enormt byte när han plundrade staden. I nutida penningvärde borde värdet räknas i miljarder.

Trots att Persepolis nu är i ruiner ger det ändå ett intryck av makt och härlighet. Man har funnit talrika kilskriftstavlor i Persepolis. Dessa har gett väsentlig information om fornpersiska väldets statsskick och organisation.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Under 500-talet f.Kr utgjorde det akemenidiska riket världens största imperium. Nämn några orsaker till att riket var svårt att hålla samman.
   
 2. Berätta kortfattat om de s.k. perserkrigen.
   
 3. Vad hände med det persiska riket efter Alexander den stores framfart?
   
 4. På vilket sätt utnyttjade sasaniderna sin religion (zoroastrismen) i sitt styre av imperiet?
   
 5. Gör en enkel sammanfattning av Persiens äldre historia på några rader.

Ta reda på:

 1. Hur stort är Iran (persernas kärnland) idag jämfört med när Perserriket var som störst?
   
 2. Räkna ut hur många av dagens Sverige som får plats i dagens Iran?

Diskutera:

 1. Få imperier brukar hålla samman särskilt länge. Nämn några viktiga faktorer (förhållanden, beståndsdelar) för att ett imperium ska kunna hålla samman. Vilka brukar orsakerna vara för att imperier går under?

Perserna skapade ett enormt imperium

Under antiken var det persiska riket en världsmakt. På 500-talet f.Kr började den persiska akemenidiska kungaätten utvidga sitt rike från kärnlandet i nuvarande Iran. Den ena staten efter den andra erövrades av den effektiva persiska krigsmakten. Med tiden hade ett gigantiskt rike skapats som sträckte sig från floden Indus i öster till Medelhavet i väster. Perserna hade därmed skapat världshistoriens dittills största imperium (se karta).

Imperiets storlek gjorde det svårt att hålla samman

Det väldiga persiska riket var svårt att hålla samman eftersom det bestod av mängder av olika kulturer och folkslag. Riket hade inget gemensamt språk och dessutom existerade många olika religioner som försvårade sammanhållningen. Den politiska enigheten inom det akemenidiska riket var därför ständigt hotad och ifrågasatt. De underkuvade folken gjorde kontinuerligt uppror och politiska intriger och fejder förekom gång på gång inom den styrande dynastin (kungaätten, härskarsläkten).

Uppdaterad: 03 november 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Länkar om Antikens Persien

Sortera efter:
          

Genomgång (13:32 min) av SO-läraren Håkan som ger en kort översikt av antikens Fenicien, Grekland och Persien.

Spara som favorit
          

Genomgång (5:42 min) där SO-Sture berättar förenklat och lättförståeligt om perserkrigen. Här berörs slaget vid Marathon, slaget vid Thermopyle och slaget vid Salamis.

Spara som favorit
          

Genomgång (5:21 min), del 3 av 3, där SO-läraren "Mik Ran" fortsätter berätta om de första högkulturerna. Här med fokus på perserriket.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:53 min) om Bronsålderns övergång i järnålder. här berättas bl.a. om klimatförändringar i slutet av bronsåldern och den mera krigiska järnåldern med några framväxande imperier. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (9:04 min) om perserriket, indiankulturer i Syd- och Centralamerika samt nordisk bronsålder. Här berättas bl.a. om jordbruk och samhällsorganisation. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Genomgång (14:39 min) om det antika Grekland. Här berättas bl.a. om filosoferna, perserkrigen och Alexander den store. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Artikel av Kent Eklind där du ges en alternativ bild av några av de händelser som sägs utgöra grunden för Europas historia. Hur antikens grekiska bosättningar spreds runt Svarta havet, Medelhavet och Egeiska havet beskrev Homeros i Iliaden. Det har vi alla kunnat inhämta på olika sätt. Mindre uppmärksammade är de folkvandringar som medförde en persisk dynastibildning, Akemeniderna. Där lades grunden för ett avgörande organisatoriskt framsteg - en centraliserad maktsfär...

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program (ca 25 min) ur Vetenskapsradion Historia som bl.a. handlar om det avgörande slaget vid Thermoplye där en liten grekisk truppstyrka bestående av 300 spartaner och några tusen greker lyckades stoppa en enormt överlägsen persisk armé. Under det andra perserkriget, tio år efter slaget vid Marathon, kämpade grekerna vid Thermoplyae, Salamis och Plataea för sin frihet - en kamp som hade kunnat gå helt annorlunda, och i så fall omskapat Europas historia. Antikvetaren Allan Klynne och programledaren Tobias Svanelid guidar runt på de antika slagfälten. Programmet går att ladda ner (22 MB).

Spara som favorit
          

Radioprogram i P1 (ca 25 min) som handlar om det mytomspunna slaget vid Marathon som utkämpades för 2500 år sedan mellan det mäktiga persiska imperiet och statsstaten Aten. Vetenskapsradion Historia tar med antikvetaren Allan Klynne till platsen för att ta reda på vad som egentligen hände - och vem som faktiskt sprang det allra första Marathonloppet... Programledare är Tobias Svanelid. Programmet går att ladda ner (22 MB).

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om de grekisk-persiska krigen som var en serie konflikter mellan den grekiska världen och det persiska riket som påbörjades omkring 490 f.Kr. och varade till 449 f.Kr. Begreppet syftar vanligtvis på de två persiska invasionerna av det grekiska fastlandet år 490 f.Kr. och 480-479 f.Kr. Vid båda tillfällena lyckades de allierade grekerna besegra perserna...

Spara som favorit
          

Digital karta (film) som visar olika imperiers uppkomst och spridning genom historien. Fokus ligger på Mellanöstern och Medelhavsregionen.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där du kan läsa om det Assyrien och Persien - två imperier som uppkom i Mellanöstern under antiken. Webbsidan drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell och är avsedd att vara en lärresurs på internet för bl.a. gymnasieskolans kurser i historia.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du ges en översikt över antikens imperier och filosofins uppkomst. Vad är egentligen ett imperium och hur uppkommer de?

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om de olika persiska rikena som existerat genom historien. Här berättas om Akemenidernas rike (550–330 f.Kr.), det hellenistiska Persien (330–250 f.Kr.), Parterriket (250 f.Kr.–226 e.Kr.), Sasaniderriket (226–651) och mycket annat.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om forntidens Persien. Är du intresserad av historia så är webbsidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om den persiska dynastin Akemeniderna (556 f.Kr. - 330 f.Kr.) ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp som handlar om teknik och ingenjörskonst i ett historiskt perspektiv. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om slaget vid Thermopyle 480 f.Kr. Slaget ägde rum tio år efter den grekiska segern i slaget vid Marathon, vid Thermopylepasset 15 mil nordväst om Aten. Det stod mellan det deliska förbundet under ledning av spartanerna och deras kung Leonidas, som stred mot det Persiska riket under ledning av storkonungen Xerxes I...

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om krig och slag i antikens Grekland. Är du intresserad av historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit
          

Ashk Dahléns hemsida där du kan läsa om Akemeniderna och forntidens Persien. Det persiska akemeniderriket (556-330 f.Kr.) var historiens första världsvälde och dåtidens dominerande stormakt...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

De mesopotamiska kulturerna (3000-500 f.Kr) utgör civilisationens vagga. Mesopotamien låg mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak.

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat i stadsstater som hölls...

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt var staden Rom i Italien....

Historia om Iran. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Zoroastrismen grundades i Iran av profeten Zarathustra och är en av världens äldsta monoteistiska religioner.