M

Qatars geografi

Antal invånare: 2 639 210 (2017)
Huvudstad: Doha

Geografi

Emiratet Qatar är en cirka 16 mil lång och mellan fem och nio mil bred halvö som skjuter ut i Persiska viken från Arabiska halvöns östkust. I sydväst gränsar Qatar till Saudiarabien, i sydöst till Förenade arabemiraten. I nordväst, i Persiska viken, ligger Bahrain; på östra sidan av viken ligger Iran.

Med undantag för en del kullar längs västkusten är landet helt platt och består av öken. Längst i söder finns saltträsk. I norr, där lite regn faller vintertid, kan man hitta växtlighet. Det finns mycket få oaser.

Antal invånare: 2 639 210 (2017)
Huvudstad: Doha

Geografi

Emiratet Qatar är en cirka 16 mil lång och mellan fem och nio mil bred halvö som skjuter ut i Persiska viken från Arabiska halvöns östkust. I sydväst gränsar Qatar till Saudiarabien, i sydöst till Förenade arabemiraten. I nordväst, i Persiska viken, ligger Bahrain; på östra sidan av viken ligger Iran.

Med undantag för en del kullar längs västkusten är landet helt platt och består av öken. Längst i söder finns saltträsk. I norr, där lite regn faller vintertid, kan man hitta växtlighet. Det finns mycket få oaser.

ANNONS

ANNONS

Klimat

Klimatet i Qatar är hett och under sommarmånaderna juli–september även fuktigt, medan vintrarna är milda. Om somrarna kan temperaturen nå uppåt 50 grader i skuggan och på vintern kan den sjunka till 10 grader. Det faller ytterst lite regn.

Naturtillgångar

Qatar är ett utpräglat oljeland där olja och, i allt större utsträckning, naturgas tillsammans står för en stor del av ekonomin. Gasen täcker hela landets eget energibehov.

Qatars flagga.

Jordbruk

I ökenlandet Qatar ägs all jordbruksmark av staten, och nästan alla som arbetar inom jordbruket är utländska migrantarbetare. Bara lite över en procent av landytan är odlingsbar; en lika liten andel av invånarna ägnar sig åt jordbruk, boskapsskötsel eller fiske. Qatar är beroende av import för sin livsmedelsförsörjning.

Industri

Qatars industrisektor beräknades 2013 ha bidragit med knappt tre fjärdedelar av landets bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsatte drygt hälften av arbetskraften. Räknar man bort olje- och gassektorerna är den dock fortfarande mycket liten, under 10 procent.

Turism

Qatar är ännu inget stort turistland men staten investerar i turism som en alternativ inkomstkälla till olja och naturgas i framtiden. En statlig myndighet för turism har bildats och visumreglerna har förenklats.
 

Besök Landguiden och läs mer om Qatar.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Qatars geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Qatar

Aktuell samhällsfakta om Qatar. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Qatars historia

Få en helhetsbild av Qatars historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets...