Bild:
M

Qatars geografi

Antal invånare: 2 639 210 (2017)
Huvudstad: Doha

Geografi

Emiratet Qatar är en cirka 16 mil lång och mellan fem och nio mil bred halvö som skjuter ut i Persiska viken från Arabiska halvöns östkust. I sydväst gränsar Qatar till Saudiarabien, i sydöst till Förenade arabemiraten. I nordväst, i Persiska viken, ligger Bahrain; på östra sidan av viken ligger Iran.

Med undantag för en del kullar längs västkusten är landet helt platt och består av öken. Längst i söder finns saltträsk. I norr, där lite regn faller vintertid, kan man hitta växtlighet. Det finns mycket få oaser.

Klimat

Klimatet i Qatar är hett och under sommarmånaderna juli–september även fuktigt, medan vintrarna är milda. Om somrarna kan temperaturen nå uppåt 50 grader i skuggan och på vintern kan den sjunka till 10 grader. Det faller ytterst lite regn.

Naturtillgångar

Qatar är ett utpräglat oljeland där olja och, i allt större utsträckning, naturgas tillsammans står för en stor del av ekonomin. Gasen täcker hela landets eget energibehov.

Jordbruk

I ökenlandet Qatar ägs all jordbruksmark av staten, och nästan alla som arbetar inom jordbruket är utländska migrantarbetare. Bara lite över en procent av landytan är odlingsbar; en lika liten andel av invånarna ägnar sig åt jordbruk, boskapsskötsel eller fiske. Qatar är beroende av import för sin livsmedelsförsörjning.

Industri

Qatars industrisektor beräknades 2013 ha bidragit med knappt tre fjärdedelar av landets bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsatte drygt hälften av arbetskraften. Räknar man bort olje- och gassektorerna är den dock fortfarande mycket liten, under 10 procent.

Turism

Qatar är ännu inget stort turistland men staten investerar i turism som en alternativ inkomstkälla till olja och naturgas i framtiden. En statlig myndighet för turism har bildats och visumreglerna har förenklats.
 

Besök Landguiden och läs mer om Qatar.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 2 639 210 (2017)
Huvudstad: Doha

Geografi

Emiratet Qatar är en cirka 16 mil lång och mellan fem och nio mil bred halvö som skjuter ut i Persiska viken från Arabiska halvöns östkust. I sydväst gränsar Qatar till Saudiarabien, i sydöst till Förenade arabemiraten. I nordväst, i Persiska viken, ligger Bahrain; på östra sidan av viken ligger Iran.

Med undantag för en del kullar längs västkusten är landet helt platt och består av öken. Längst i söder finns saltträsk. I norr, där lite regn faller vintertid, kan man hitta växtlighet. Det finns mycket få oaser.

Uppdaterad: 10 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Qatars geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Qatar. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Mellanösterns länders geografi.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Qatar ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Qatar ur olika perspektiv. Qatar, även Katar, formellt Staten Qatar, är ett emirat som består av en halvö belägen i Persiska viken på Arabiska halvöns nordöstkust. Landet gränsar i söder till Saudiarabien och har även maritim gräns mot Bahrain...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Qatar. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Qatar. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Få en helhetsbild av Qatars historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.